MONEOS datafiches

S-FC-N-027 - Microverontreinigingen biota

Beschrijving: MWTL kent de programma’s Bot, Alikruik, Mossel ABM (uitgehangen mosselen) en mossel PBM (mosselen verzameld in het wild)
Planning metingen: Bot: 1 x per jaar - augustus, september Alikruik: 1 x per jaar – juni, medio juli Mossel ABM: 2 x per jaar (wk 4 en 40) Mossel PBM: 1 x per jaar ( wk 39-44)
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data ( servicedesk-data@rw.nl)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: