MONEOS datafiches

S-FC-N-027 - Microverontreinigingen biota

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Bot - algemeen - vocht, vet   
(2): Bot - metalen - Hg(spier), Cd(lever)   
(3): Bot - organisch - PCB (28), HCB, 1-hydroxypyreen (gal)   
(4): Alikruik - metalen - organotin (6)   
(5): Alikruik - intersex   
(6): Mossel ABM - algemeen - %gloeiverlies, vet   
(7): Mossel ABM - metalen - Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn   
(8): Mossel ABM - organisch - PCB (13), HCB   
(9): Mossel PBM - algemeen - vocht, %gloeiverlies, vet   
(10): Mossel PBM - metalen - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Organotin (6)   
(11): Mossel PBM - organisch - PCB (28), PAK (16), HCB, OCB (10), PBDE (4)   
(12): Schelpdierwater - metalen - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn   
(13): Scheldierwater - organisch - HCB, PCB 138 en 153   
 
Afgeleide parameters
/
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Middelgat Brouwersplaat-Molenplaat
-------------------------------------------------------------------------------------
Middelgat Brouwersplaat-Molenplaat 35700 - 35700?? / 1983 -
Parameter: Bot - algemeen - vocht, vet
Meetmethode:
open serie
Middelgat Brouwersplaat-Molenplaat 35700 - 35700?? / 1983 -
Parameter: Bot - metalen - Hg(spier), Cd(lever)
Meetmethode:
open serie
Middelgat Brouwersplaat-Molenplaat 35700 - 35700?? / 1983 -
Parameter: Bot - organisch - PCB (28), HCB, 1-hydroxypyreen (gal)
Meetmethode:
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlissingen Kaloot
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlissingen Kaloot 44850 - 402900 / -
Parameter: Alikruik - metalen - organotin (6)
Meetmethode:
open serie
Vlissingen Kaloot 44850 - 402900 / -
Parameter: Alikruik - intersex
Meetmethode:
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlissingen Boei SSVH
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlissingen Boei SSVH 28280 - 381900 / -
Parameter: Mossel ABM - algemeen - %gloeiverlies, vet
Meetmethode:
open serie
Vlissingen Boei SSVH 28280 - 381900 / 1989 -
Parameter: Mossel ABM - metalen - Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
Meetmethode:
open serie
Vlissingen Boei SSVH 28280 - 381900 / 1972 -
Parameter: Mossel ABM - organisch - PCB (13), HCB
Meetmethode:
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Hansweert Boei B40
-------------------------------------------------------------------------------------
Hansweert Boei B40 57906 - 384367 / -
Parameter: Mossel ABM - algemeen - %gloeiverlies, vet
Meetmethode:
open serie
Hansweert Boei B40 57906 - 384367 / 1989 -
Parameter: Mossel ABM - metalen - Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
Meetmethode:
open serie
Hansweert Boei B40 57906 - 384367 / 1979 -
Parameter: Mossel ABM - organisch - PCB (13), HCB
Meetmethode:
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Hoek v Ossenisse (Nijspolder)*
-------------------------------------------------------------------------------------
Hoek v Ossenisse (Nijspolder)* 55800 - 379900 / 1985 -
Parameter: Mossel PBM - algemeen - vocht, %gloeiverlies, vet
Meetmethode:
open serie
Hoek v Ossenisse (Nijspolder)* 55800 - 379900 / 1985 -
Parameter: Mossel PBM - metalen - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Organotin (6)
Meetmethode:
open serie
Hoek v Ossenisse (Nijspolder)* 55800 - 379900 / 1985 -
Parameter: Mossel PBM - organisch - PCB (28), PAK (16), HCB, OCB (10), PBDE (4)
Meetmethode:
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Hooge Platen
-------------------------------------------------------------------------------------
Hooge Platen - / -
Parameter: Schelpdierwater - metalen - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
Meetmethode:
open serie
Hooge Platen - / -
Parameter: Scheldierwater - organisch - HCB, PCB 138 en 153
Meetmethode:
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Hoedekenskerke boei 4
-------------------------------------------------------------------------------------
Hoedekenskerke boei 4 51,425985 - 3,9208069 / -
Parameter: Schelpdierwater - metalen - As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
Meetmethode:
open serie
Hoedekenskerke boei 4 51,425985 - 3,9208069 / -
Parameter: Scheldierwater - organisch - HCB, PCB 138 en 153
Meetmethode:
open serie