MONEOS datafiches

S-HD-V-004 - Stroomsnelheid - Dwarsraai

Beschrijving: De stroming van eb en vloed wordt gedurende een volledige getijcyclus (13u) gemeten in vooraf gedefinieerde raaien. De meting wordt uitgevoerd met behulp van een schip met een Acoustic Doppler Current Profiler, waarbij heen en weer in de betreffende raai wordt gevaren (roving ADCP). Meetwaarden staan in Middle European Time (MET)
Planning metingen: Eén keer per jaar gedurende volledige getijcyclus (13u) bij springtij condities
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: