MONEOS datafiches

S-MD-V-007b - Ingreepgegevens - Bagger- en storthoeveelheden

Beschrijving: Hoeveelheden verplaatst sediment op bagger- en stortlocaties
Planning metingen: Tijdens alle baggerwerken, volgens baggerprogramma
Uitvoerende organisatie: Departement MOW - Maritieme Toegang
Conctact: maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: