MONEOS datafiches

S-MD-V-007b - Ingreepgegevens - Bagger- en storthoeveelheden

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Massa en volume    Registratie aan boord
(2): Ruimtelijke spreiding van de hoeveelheden onder Massa en volume    Registratie aan boord
 
Afgeleide parameters
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Alle bagger- en stortlocaties
-------------------------------------------------------------------------------------
Alle bagger- en stortlocaties - / 2004 -
Parameter: Massa en volume
Meetmethode: Registratie aan boord
open serie
Alle bagger- en stortlocaties - / 2004 -
Parameter: Ruimtelijke spreiding van de hoeveelheden onder Massa en volume
Meetmethode: Registratie aan boord
open serie