MONEOS datafiches

S-MD-V-004a - Sedimentsamenstelling (ifv benthos)

Beschrijving: Stratified random sampling per KRW-waterlichaam (7) met fysiotopen (6) als strata; gekoppeld aan S-DS-V-002 (zelfde locaties) Geen vaste locaties. Data worden beheerd in Access-databank. Exporteren van basisdata mogelijk vrijwel onmiddellijk na analyse en invoer.
Planning metingen: Jaarlijks september biomassa en abundantie; 3 jaarlijks ook soortdiversiteit Datarapport jaarlijks (1 jaar na voltooien cyclus)
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: Geen vaste locaties. Data worden beheerd in Access-databank. Exporteren van basisdata mogelijk vrijwel onmiddellijk na analyse en invoer.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: