MONEOS datafiches

S-MD-V-004a - Sedimentsamenstelling (ifv benthos)

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Granulometrische fracties (V%)    Bemonstering: steekbuis (diam 2 cm) tot op 10cm diepte; voor subtidale monsters, wordt de steekbuis in een Reineck Boxcorer sample gestoken
(2): Granulometrische fracties (V%)    Analyse: Laserdiffractie: de stalen worden bewaard bij -18 graden C, voor analyse gezeefd op 1mm vervolgens geanalyseerd met een Malvern Laser Particle Sizer (mastersizer S longbench, bereik tot 880um) (MONEOS datarapport. INBO.R.2017.37)
 
Afgeleide parameters
/
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
stratified random punten binnen 7 waterlichamen
-------------------------------------------------------------------------------------
stratified random punten binnen 7 waterlichamen - / -
Parameter: Granulometrische fracties (V%)
Meetmethode: Bemonstering: steekbuis (diam 2 cm) tot op 10cm diepte; voor subtidale monsters, wordt de steekbuis in een Reineck Boxcorer sample gestoken
open serie
stratified random punten binnen 7 waterlichamen - / -
Parameter: Granulometrische fracties (V%)
Meetmethode: Analyse: Laserdiffractie: de stalen worden bewaard bij -18 graden C, voor analyse gezeefd op 1mm vervolgens geanalyseerd met een Malvern Laser Particle Sizer (mastersizer S longbench, bereik tot 880um) (MONEOS datarapport. INBO.R.2017.37)
open serie