MONEOS datafiches

S-DH-V-001 - Geomorfologische kaart

Beschrijving: (FR)De geomorfologische kaart van het subtidaal bevat de omhullende polygonen van plaatsen met gelijkaardige bodemvormen, die het resultaat zijn van de interactie tussen hydrodynamica en de bodemeigenschappen. Een indeling volgens hoogte en lengte van de duinen is hiervoor gebruikelijk. (AVB) De geomorfologische kaart van het intertidaal is afgeleid product van luchtfoto’s, aangevuld met sedimentkarakteristieken. In de Beneden-Zeeschelde, Bovenschelde en Rupel dienen om de 6 jaar CIR orthofoto’s opgenomen te worden. Het bekomen kaartmateriaal wordt aangevuld met de lithologische gegevens. Voor de Beneden-Zeeschelde dienen geschrankt met de CIRvluchten om de 6 jaar hyperspectraalbeelden gevlogen te worden. Een classificatie van beelden levert lithologische eenheden op. De te onderscheiden eenheden worden geëvalueerd na de volgende vlucht. Het bekomen kaartmateriaal kan gekoppeld worden met de geomorfologische en lithologische kaarten van het subtidaal gebied voor de beschikbare gebieden en periodes. Tussenproduct voor opmaak ecotopenkaart
Planning metingen: Geomorfologische kaart: - Beneden-Zeeschelde (A): 3-jaarlijks (afwisselend CIR-orthofoto's en hyperspectraalbeelden) - Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme (B): 6-jaarlijks - Bovenlopen (C): 6-jaarlijks
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be, maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be
Opmerkingen: Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: