MONEOS datafiches

S-DH-V-001 - Geomorfologische kaart

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens    (FR)Verwerking adhv GIS-tools
(2): CIR orthofotos    (AVB) digitaliseren van geomorfologische en lithologische intertidale eenheden, extrapolatie van niet zichtbare gebieden tot de laagwaterlijn.
(3): Hyperspectraal (Multi-)    (AVB) digitaliseren van geomorfologische en lithologische intertidale eenheden, extrapolatie van niet zichtbare gebieden tot de laagwaterlijn.
(4): sedimentkenmerken    (AVB) digitaliseren van geomorfologische en lithologische intertidale eenheden, extrapolatie van niet zichtbare gebieden tot de laagwaterlijn.
(5): Lithologische kaart van het subtidaal gebied    (AVB) digitaliseren van geomorfologische en lithologische intertidale eenheden, extrapolatie van niet zichtbare gebieden tot de laagwaterlijn.
 
Afgeleide parameters
(FR) karakteristieken van morfologische verschijnselen (AVB) combinatie van geomorfologische en lithologische eenheden voor het intertidaal gebied
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde - / 2009 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde (incl Temse-Rupel)
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde (incl Temse-Rupel) - / 2003 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Boven-Zeeschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Boven-Zeeschelde - / 2003 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Rupel
-------------------------------------------------------------------------------------
Rupel - / 2003 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Nete
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Nete 51,07182 - 4,44852 / 2007 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Bovenloop Grote Nete
-------------------------------------------------------------------------------------
Bovenloop Grote Nete - / 2007 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Bovenloop Kleine Nete
-------------------------------------------------------------------------------------
Bovenloop Kleine Nete - / 2007 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Bovenloop Dijle
-------------------------------------------------------------------------------------
Bovenloop Dijle - / 2007 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Bovenloop Zenne
-------------------------------------------------------------------------------------
Bovenloop Zenne - / 2007 -
Parameter: Gebiedsdekkende topo-bathymetrische gegevens
Meetmethode: (FR)Verwerking adhv GIS-tools
open serie