MONEOS datafiches

S-DH-V-003 - Vegetatiekartering

Beschrijving: De diversiteit, spreiding en oppervlakte van de verschillende vegetatietypes op de schorren wordt opgevolgd aan de hand van vegetatiekarteringen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen een klassieke vegetatiekartering en een kartering door middel van remote sensing. Voor de klassieke vegetatiekartering worden op basis van false colour IR luchtbeelden vegetatie-eenheden onderscheiden waaraan vervolgens een vegetatietype wordt toegekend volgens een fysiognomisch systeem op basis van dominante structuur- en soortkenmerken. Bij een kartering door middel van remote sensing worden hyperspectraalbeelden gemaakt. Een classificatie op basis van pixeleigenschappen levert een typologie op waaraan vegetatietypes worden gekoppeld. De koppeling gebeurt door verzamelde ground truth data. Deze data worden eveneens verzameld ihkv soortentrijkdom hogere planten (S-DS-V-001- hogere planten). De vegetatiekaart bevat de omhullende polygonen van gebieden waarvan de vegetatie tot eenzelfde ecotoop behoort. De indeling gebeurt volgens een ecotopenstelsel, hetwelk voorwerp is van gezamenlijk Vlaams-Nederlands onderzoek. Vluchten bij voorkeur in augustus - september
Planning metingen: Multispectraal: - Zeeschelde afwaarts Wintam (A): om de 6 jaar (zomer) - Zeeschelde opwaarts Wintam, Rupel en Durme (B) & Bovenlopen (c): X False Colour Infrarood: - A, B & C: om de 6 jaar in zomer Vegetatie: A: 3-jaarlijks, B & C: 6-jaarlijks
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg INBO - Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek VITO - Vlaams Instelling voor Technologisch Onderzoek
Conctact: info@inbo.be, regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen: Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: