MONEOS datafiches

S-DH-V-003 - Vegetatiekartering

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen    Gebiedsdekkende hyperspectrale opname (proefproject - zinvol tot Wintam)
(2): Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen    Veldwaarnemingen
(3): Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen    Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
 
Afgeleide parameters
Arealen en spreiding van de verschillende vegetatietypes; diversiteitindices; samengestelde RGB-beelden (‘luchtfotos’)
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden-Zeeschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden-Zeeschelde - / 1992 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Gebiedsdekkende hyperspectrale opname (proefproject - zinvol tot Wintam)
open serie
Beneden-Zeeschelde - / 1992 - 1992
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Veldwaarnemingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Boven-Zeeschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Boven-Zeeschelde - / 1992 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Gebiedsdekkende hyperspectrale opname (proefproject - zinvol tot Wintam)
open serie
Boven-Zeeschelde - / 1992 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Veldwaarnemingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Rupel
-------------------------------------------------------------------------------------
Rupel - / 2003 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Gebiedsdekkende hyperspectrale opname (proefproject - zinvol tot Wintam)
open serie
Rupel - / 2003 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Veldwaarnemingen
open serie
Rupel - / 2003 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Durme
-------------------------------------------------------------------------------------
Durme - / 1996 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Gebiedsdekkende hyperspectrale opname (proefproject - zinvol tot Wintam)
open serie
Durme - / 1996 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Veldwaarnemingen
open serie
Durme - / 1996 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Tijgebonden rivieren (Dijle, Nete,Zenne)
-------------------------------------------------------------------------------------
Tijgebonden rivieren (Dijle, Nete,Zenne) - / 2006 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Gebiedsdekkende hyperspectrale opname (proefproject - zinvol tot Wintam)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zwin
-------------------------------------------------------------------------------------
Zwin - / 2002 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Gebiedsdekkende hyperspectrale opname (proefproject - zinvol tot Wintam)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote en Kleine Nete
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote en Kleine Nete - / 2007 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Veldwaarnemingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Dijle/Zenne
-------------------------------------------------------------------------------------
Dijle/Zenne - / 2007 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Veldwaarnemingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde - / 1992 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Boven Zeeschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Boven Zeeschelde - / 1992 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote Nete
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote Nete - / 2007 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zenne
-------------------------------------------------------------------------------------
Zenne - / 2007 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Kleine Nete
-------------------------------------------------------------------------------------
Kleine Nete - / 2007 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Dijle
-------------------------------------------------------------------------------------
Dijle - / 2007 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype of ecotopen
Meetmethode: Klassieke vegetatiekartering/remote sensing (op basis van false colour IR luchtbeelden)
open serie