MONEOS datafiches

S-DS-V-001 - Hogere planten

Beschrijving: Op de schorgebieden wordt de diversiteit aan hogere planten opgevolgd door middel van vegetatieopnames. Deze worden gemaakt van de bestaande permanente kwadraten en aangevuld met losse vegetatieopnames welke stratified random worden gelokaliseerd in functie van de huidige vegetatietypes of doelvegetatietypes.
Planning metingen: 6-jaarlijks PQ's hogere planten: driejaarlijkse datarapportage
Uitvoerende organisatie: INBO, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: Zie beschrijving MONEOS dataraportage INBO
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: