MONEOS datafiches

S-DS-V-001 - Hogere planten

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Vegetatieopname (soortenlijst en bedekkingspercentages)    Vegetatieopnames
 
Afgeleide parameters
Soortenrijkdom (aantal soorten per oppervlakte-eenheid, per vegetatietype, per schorgebied); Diversiteitindices; Floristische kwaliteitsindex
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam A (20+0)
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam A (20+0) - / 1995 -
Parameter: Vegetatieopname (soortenlijst en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopnames
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam D (21+4)
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam D (21+4) - / 1995 -
Parameter: Vegetatieopname (soortenlijst en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopnames
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam C (25+0)
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam C (25+0) - / 1995 -
Parameter: Vegetatieopname (soortenlijst en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopnames
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam E Durme (2+23)
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam E Durme (2+23) - / 1995 -
Parameter: Vegetatieopname (soortenlijst en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopnames
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam B (20+5)
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam B (20+5) - / 1995 -
Parameter: Vegetatieopname (soortenlijst en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopnames
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam F Zenne-Dijle (0+25)
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam F Zenne-Dijle (0+25) - / 2010 -
Parameter: Vegetatieopname (soortenlijst en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopnames
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam G Grote en Kleine Nete (0+25)
-------------------------------------------------------------------------------------
Waterlichaam G Grote en Kleine Nete (0+25) - / 2010 -
Parameter: Vegetatieopname (soortenlijst en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopnames
open serie