MONEOS datafiches

P-DS-V-004 - Vissen (projectgebieden)

Beschrijving: In de 2010-projectgebieden wordt het visbestand steekproefsgewijs bemonsterd. Op een selectie van waterlopen en stilstaande wateren wordt het visbestand in voor- en najaar op kwantitatieve wijze bemonsterd.
Planning metingen: Nulmeting in 2009 en 2010; 1, 3 en 6 jaar na inrichting, nadien om de 6 jaar.
Uitvoerende organisatie: INBO - Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: