MONEOS datafiches

S-DS-V-006 - Broedvogels

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Individuele waarneming    territoriumkartering. Minimaal 7 gebiedsdekkende veldbezoeken per broedseizoen waarbij alle broedindicerende waarnemingen worden genoteerd. Met een gestandariseerde methode worden deze gegevens geinterpreteerd en vertaald naar territoriakaarten.
 
Afgeleide parameters
(1) aantal territoria (2) broedkoppels (3) soortenrijkdom (4) habitatgebruik
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar