MONEOS datafiches

P-DS-V-008 - Zoogdieren - Vleermuizen

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten    Punt-transecttellingen
 
Afgeleide parameters
(1) soortenrijkdom (2) habitatgebruik per soort(groep)
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlassenbroek
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlassenbroek - / 2010 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Weijmeerbroek + Oude Durme
-------------------------------------------------------------------------------------
Weijmeerbroek + Oude Durme - / 2010 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Kalkense Meersen (Broekmeers)
-------------------------------------------------------------------------------------
Kalkense Meersen (Broekmeers) - / 2010 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zennegat + Oude Dijle
-------------------------------------------------------------------------------------
Zennegat + Oude Dijle - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Kalkense Meersen (andere deelgebieden)
-------------------------------------------------------------------------------------
Kalkense Meersen (andere deelgebieden) - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote Wal – Kleine Wal – Zwijn
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote Wal – Kleine Wal – Zwijn - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeweide/Paardebroek
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeweide/Paardebroek - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Wijmeers
-------------------------------------------------------------------------------------
Wijmeers - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zuidelijke vijver Hof ten Reyen
-------------------------------------------------------------------------------------
Zuidelijke vijver Hof ten Reyen - / 2011 -
Parameter: Aantal passages per soort(groep) per 3 minuten
Meetmethode: Punt-transecttellingen
open serie