MONEOS datafiches

S-DH-N-004 - Ecotopenkaart

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): ecotopenkaart    Voor ecotopenkaart wordt gebruik gemaakt van luchtfotos, zoutgradient, droogvalduur en geomorfologische kaart
 
Afgeleide parameters
Voorkomen, ruimtelijke verdeling en oppervlak van ecotooptypen
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Alle buitendijkse gebieden Westerschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Alle buitendijkse gebieden Westerschelde - / 1996 -
Parameter: ecotopenkaart
Meetmethode: Voor ecotopenkaart wordt gebruik gemaakt van luchtfotos, zoutgradient, droogvalduur en geomorfologische kaart
open serie