MONEOS datafiches

P-DH-V-003a - Vegetatie

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Polygoon met betreffend vegetatietype    Vegetatiekartering op basis van false colour IR luchtfoto s en grenzen worden gemeten met behulp van theodoliet of RTK-GPS
 
Afgeleide parameters
(1) arealen en spreiding van de verschillende vegetatietypes (2) diversiteitindices
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeschor
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeschor 51,332243 -4,2546188 /2005 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype
Meetmethode: Vegetatiekartering op basis van false colour IR luchtfoto s en grenzen worden gemeten met behulp van theodoliet of RTK-GPS
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Ketenisseschor
-------------------------------------------------------------------------------------
Ketenisseschor - /2003 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype
Meetmethode: Vegetatiekartering op basis van false colour IR luchtfoto s en grenzen worden gemeten met behulp van theodoliet of RTK-GPS
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Paddebeek
-------------------------------------------------------------------------------------
Paddebeek 51,015379 -4,0324131 /2005 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype
Meetmethode: Vegetatiekartering op basis van false colour IR luchtfoto s en grenzen worden gemeten met behulp van theodoliet of RTK-GPS
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
HeusdenLO
-------------------------------------------------------------------------------------
HeusdenLO - /2007 -
Parameter: Polygoon met betreffend vegetatietype
Meetmethode: Vegetatiekartering op basis van false colour IR luchtfoto s en grenzen worden gemeten met behulp van theodoliet of RTK-GPS
open serie