MONEOS datafiches

S-MD-V-003 - Lithologische kaart

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Backscattergegevens    Multibeam echosounder
(2): Resultaten van fysische en chemische analyses op bodemmonsters    Sedimentstaalname en geijkte analysemethoden (granulometrie)
 
Afgeleide parameters
/
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde - / 2009 -
Parameter: Backscattergegevens
Meetmethode: Multibeam echosounder
open serie
Beneden Zeeschelde - / 2009 -
Parameter: Resultaten van fysische en chemische analyses op bodemmonsters
Meetmethode: Sedimentstaalname en geijkte analysemethoden (granulometrie)
open serie