MONEOS datafiches

S-MD-V-003 - Lithologische kaart

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Backscattergegevens    Multibeam echosounder
(2): Resultaten van fysische en chemische analyses op bodemmonsters    Sedimentstaalname en geijkte analysemethoden (granulometrie)
(3): Fysiotopenkaart    raster van 1 m op 1 m afkomstig uit enerzijds een hoogtemodel, en anderzijds een dieptegrid, dat afgeleid is van multibeamdata. Daarnaast ook overspoelingsfreq. En -duur percentielen binnen periode van 4 jaar
 
Afgeleide parameters
Lithologische kaart (opmerking: brondata beschikbaar, kaarten zelf nog op te maken sinds 2009)
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Beneden Zeeschelde - / 2008 -
Parameter: Backscattergegevens
Meetmethode: Multibeam echosounder
open serie
Beneden Zeeschelde - / 2009 -
Parameter: Resultaten van fysische en chemische analyses op bodemmonsters
Meetmethode: Sedimentstaalname en geijkte analysemethoden (granulometrie)
open serie
Beneden Zeeschelde - / 2008 -
Parameter: Fysiotopenkaart
Meetmethode: raster van 1 m op 1 m afkomstig uit enerzijds een hoogtemodel, en anderzijds een dieptegrid, dat afgeleid is van multibeamdata. Daarnaast ook overspoelingsfreq. En -duur percentielen binnen periode van 4 jaar
open serie