MONEOS datafiches

S-DS-V-004b - Vissen (Vrijwilligersnetwerk)

=> Serie:
Serienaam Hansweert Geul
Latitude 59530
Longitude 383900
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)
Frequentie (staalnames/jaar) 13
Parameter - Methode: Temperatuur In graden Celsius /
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: RDX RDY