MONEOS datafiches

S-MD-V-008 - Sedimentatie-erosiemetingen intertidaal (platen, slik en schor)

=> Serie:
Serienaam Walcheren 20
Latitude 03°13’14’’
Longitude 51°39’31’’
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1972
Einddatum (jaartal)
Frequentie (staalnames/jaar) 12
Parameter - Methode: Feofytine a en b, in ug/l /Fluorimetrie HPLC-fluorimetrie
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: ED50ol ED50nb