Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium

Parent project: LTV O&M Veiligheid 2007, more
Period:
Status: In Progress

Thesaurus term: Flood control
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Directoraat-Generaal Water (DGW), more, co-ordinator
  • WL | Delft Hydraulics, more, executant
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant

Abstract
In 2007 werd een inventarisatie uitgevoerd van de Vlaamse en Nederlandse methodes voor het bepalen van maatgevende condities (waterstanden, golven, stormduur etc.) langs het Schelde-estuarium, het modelinstrumentarium en de bijbehorende gebiedsschematisaties voor de bepaling van de fysische gevolgen van een overstroming. Vervolgens werden twee case-studies (één langs de Zeeschelde en één langs de Westerschelde) uitgevoerd. Hiervoor worden door zowel Nederland als Vlaanderen berekeningen gemaakt met de eigen modellen.

Op basis van een sterkte-zwakte analyse van de resultaten werd kwantitatief inzicht verkregen in de bruikbaarheid/toepasbaarheid van de verschillende instrumenten voor het bepalen van de maatgevende hoogwaterstanden en binnendijkse gevolgen voor de verschillende situaties.

Op basis van de projectresultaten uit 2007 wordt nu een transparante overzichtsrapportage gemaakt van de Vlaamse en Nederlandse methodieken en modellen voor het bepalen van overstromingsrisico’s langs het Schelde-estuarium.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes