Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-1b. 6 jaarlijkse schorkartering van broedvogels in het kader van het Sigmaplan [ME-1b. 6 yearly counts of breedingbirds in the framework of the SIGMA plan]

Scope
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Broedvogels, Vogels, ANE, Schelde-estuarium

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata creator
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-1 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - broedvogels, meer

Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2009-03-13
Informatie laatst gewijzigd: 2010-11-05
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid