Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-1 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - broedvogels [ME-1 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - breeding birds]
Citatie
Estuaries. Research Institute for Nature and Forest: Belgium; (2021): ME-1 Monitoring the estuary along the Zeeschelde - breeding birds. https://marineinfo.org/id/dataset/1920
Contact:

Beschikbaarheid: CC0 Voor zover mogelijk onder de wet, heeft de persoon, die CC0 toegekend heeft aan deze dataset, afstand gedaan van alle auteurs- en aanverwante rechten.

Beschrijving
Abundance of breeding birds. There are several initiatives in the Zeeschelde estuary with regard to breeding bird monitoring. Aim is to follow the evolution of the birds that breed along the Schelde, with emphasis on the breeding birds in the Special Protection Areas (SPAs) and marshes and polders. meer

1. Annual monitoring of breeding birds in the SPA called "Salt Marshes and Polders of the Lower Scheldt" and in the compensation areas for the Waaslandhaven (including Kruibeke, Bazel and Rupelmonde Polders).


2. Six-yearly monitoring of large salt marshes (Galgenschoor and Groot Buitenschoor on the right bank and Saeftinghe in the Netherlands) of the Lower (Sea) Scheldt as an extension of the above monitoring.


3. Breeding success: Spoonbill, Black-headed Gull, Mediterranean Gull. In addition to monitoring the number evolution of breeding birds, additional research is being carried out on the viability of the population since 2003. For several years, data is also available on the breeding success of the Common Tern.


4. Monitoring right bank (Opstalvalleigebied, Meeuwenbroedplaats, Kuifeend) - Territory mapping.


5. Blokkersdijk


6. Common breeding bird monitoring nature development - updated Sigma Plan. In the large salt marsh areas, breeding birds are monitored with extensive territorial mapping. Observations of brood birds are noted during the at least 7 field visits per breeding season. These data are translated into territorial maps. Areas in between are examined on random basis. Mapping includes at least all species applying to the conservation of bird species for the Zeeschelde estuary and all other Bird Directive listed species that may breed.


Scope
Thema's:
Biologie > Ecologie - biodiversiteit, Biologie > Vogels, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Broedvogels, SBZ (Speciale Beschermingszone), ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Galgenschoor, België, Zeeschelde, Groot Buitenschoor, Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758), Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758), Ardea purpurea Linnaeus, 1766, Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758), Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758), Crex crex (Linnaeus, 1758), Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758, Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766), Limosa limosa (Linnaeus, 1758), Locustella luscinioides (Savi, 1824), Luscinia svecica (Linnaeus, 1758), Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758), Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758), Platalea leucorodia Linnaeus, 1758, Porzana porzana (Linnaeus, 1766), Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758, Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758), Spatula clypeata (Linnaeus, 1758), Spatula querquedula (Linnaeus, 1758), Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764), Tringa totanus (Linnaeus, 1758)

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Galgenschoor [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Groot Buitenschoor [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1995 [Gestart]
Jaarlijks

Taxonomic coverage
Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Ardea purpurea Linnaeus, 1766 [WoRMS]
Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Crex crex (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Ixobrychus minutus (Linnaeus, 1766) [WoRMS]
Limosa limosa (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Locustella luscinioides (Savi, 1824) [WoRMS]
Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Panurus biarmicus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Porzana porzana (Linnaeus, 1766) [WoRMS]
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Spatula clypeata (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Spatula querquedula (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) [WoRMS]
Tringa totanus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameter
Aantal vogels

Bijdrage door
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME: Monitoring Estuary. Monitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer
Dataset delen:
ME-1a. Broedvogels langs de Zeeschelde, meer
ME-1b. 6 jaarlijkse schorkartering van broedvogels in het kader van het Sigmaplan, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Ryckegem, G. et al. (2020). MONEOS – Datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2018-2019. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapport geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2020(38). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 156 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.18656743, meer
Van Braeckel, A. et al. (2019). MONEOS monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie en diversiteit habitats. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 33. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 66 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.16703072, meer
Van Ryckegem, G. et al. (2018). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2017: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018(74). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 198 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.15000892, meer
Van Ryckegem, G. et al. (2017). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2016: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(37). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 215 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.13479033, meer
Van Ryckegem, G. et al. (2016). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2015: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.12078839. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 178 pp., meer
Van Ryckegem, G. et al. (2015). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2014. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.8990774. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 179 pp., meer
Maris, T. et al. (2014). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Update 2014. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, 014-R175. Deltares/Ecosystem Management Research Group/NIOZ/INBO: [s.l.]. 356 pp., meer
Van Ryckegem, G. et al. (2014). MONEOS – Geïntegreerd datarapport: INBO: toestand Zeeschelde 2013 Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.2646963. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 137 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
Wijnhoven, S. et al. (2012). Ecologisch functioneren en diversiteit soorten. Rapportage in het kader van het project ‘Ontwikkeling Evaluatiemethodiek MONEOS’ en hoofdstuk 6 van het eindrapport ‘Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium'. Monitor Taskforce Publication Series, 2010-12. NIOO-CEME: Yerseke. 160 pp., meer
Holzhauer, H. et al. (2011). Evaluatiemethodiek Schelde-estuarium. Fase 2. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 268 pp., meer
Van Eck, B.T.M. et al. (2010). Evaluatiemethodiek systeemmonitoring Schelde-estuarium. Deltares/INBO/NIOO/Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/VLIZ: [s.l.]. 456 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2009-03-13
Informatie laatst gewijzigd: 2021-01-08
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid