Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME: Monitoring Estuary. Monitoring van het estuarium van de Zeeschelde [ME: Monitoring Estuary.Monitoring the estuary of the Zeeschelde]
Citatie
Van den Bergh, E.; Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO), Belgium; (2017): ME: Monitoring Estuary. Monitoring the estuary of the Zeeschelde. https://marineinfo.org/id/dataset/1330

Toegang tot data
Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
Monitoring van broed- en watervogels, macrobenthos en schorvegetatie langs de Zeeschelde door het Instituut van Natuur- en Bosonderzoek

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Ecologie - biodiversiteit
Kernwoorden:
Brak water, Milieumonitoring, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1990 [Gestart]

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata creator

Gerelateerde datasets
Dataset delen:
ME-4 Biomonitoring van visbestand in de Zeeschelde met dubbele schietfuiken, meer
ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties, meer
ME-6 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
ME-1 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - broedvogels, meer
ME-2 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - watervogels, meer
ME-3 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
ME-7 Monitoring langs de Zeeschelde - hyperbenthos, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer

Project
Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van Ryckegem, G. et al. (2016). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: Toestand Zeeschelde 2015: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.12078839. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 178 pp., meer
Van Ryckegem, G. et al. (2015). MONEOS – Geïntegreerd datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2014. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diversiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.8990774. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 179 pp., meer
Van Ryckegem, G. et al. (2014). MONEOS – Geïntegreerd datarapport: INBO: toestand Zeeschelde 2013 Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.2646963. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 137 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2013). MONEOS – Geïntegreerd datarapport toestand Zeeschelde INBO 2012: monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage geomorfologie, diverstiteit habitats en diversiteit soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.26. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 102 pp., meer
Spronk, G. et al. (2012). Verslag Afstemming monitoring - Deeltjesgroottebepaling tbv MONEOS, November 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 102 pp., meer
Van Ryckegem, G. (Ed.) (2012). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2011. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diverstiteit Habitats en diversiteit Soorten. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.20. INBO: Brussel. 70 pp., meer
(2011). MONEOS –Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde tot 2009. Datarapportage ten behoeve van de VNSC voor het vastleggen van de uitgangssituatie anno 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2011(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 77 pp., meer
Spronk, G. et al. (2011). Verslag afstemming monitoring - Visonderzoek, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., meer
Spronk, G. et al. (2011). Verslag afstemming monitoring - Ecotopen en ecotopenkaarten, september 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 2 pp., meer
Spronk, G. et al. (2011). Verslag afstemming monitoring - Vegetatiekartering, november 2011. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): [s.l.]. 6 pp., meer
Stevens, M. et al. (2011). Onderzoek naar de trekvissoorten in het Schelde-estuarium. Voortplantings-en opgroeihabitat van rivierprik en fint. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.14. INBO: Brussel. 71 pp., meer
Stevens, M. et al. (2008). Onderzoek naar de trekvissoorten in het stroomgebied van de Schelde. Vorderingsverslag september 2008. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, IR.2008.37. Research Institute for Nature and Forest (INBO): België. 107 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-07-09
Informatie laatst gewijzigd: 2017-07-18
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid