Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde

Periode: 1990

Thesaurustermen: Ecologie; Macrobenthos; Monitoring
Geografische term: België, Zeeschelde [Marine Regions]
 Instituut | Projecten | Dataset 

Instituut  Top | Projecten | Dataset 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer, partner

Deelprojecten (4)  Top | Instituut | Dataset 
 • Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde, meer
 • Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde, meer
 • Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, meer
 • Monitoring watervogels langs de Zeeschelde, meer

Abstract
Doelstellingen:

 • bijdragen tot een toestandsbeschrijving van het Schelde-estuarium

 • bijdragen tot een inschatting van ingreep-effect relaties

 • gegevens leveren als input voor (ecosysteem)modellen

 • inzicht verkrijgen in de trofische interacties in hogere trofische niveaus

 • uitbouwen van een geïntegreerd monitoringprogramma (toestandsbeschrijving, trends en evaluatie van het gevoerde beleid)Aanpak:


De vegetatie, het macrobenthos en de watervogels worden op een gestandaardiseerde wijze opgevolgd.


 • De vegetatie wordt opgevolgd aan de hand van 175 permanente kwadraten, verspreid langsheen de Zeeschelde.

 • Volledige karteringen van de schorgebieden worden gemaakt aan de hand van luchtfotografie. Er zijn kaarten van 1992-1996 en in de zomer van 2003 werd een nieuwe vlucht gevlogen om een nieuwe kartering op te maken

 • Het macrobenthos wordt samen met een aantal abiotische parameters (hoogteligging, sedimentsamenstelling, …) gevolgd op transecten langsheen de zoutgradiënt van de Zeeschelde. Driejaarlijks wordt een bemonsteringscampagne uitgevoerd langsheen de volledige gradient (1996;1999;2002) Macrobenthos en oligochaeten worden tot op soort gedetermineerd. In de campagne van 2002 werden ook bemonsteringspunten op de zijrivieren onder getijdeninvloed uitgezet. In het kader van de baggerstortvergunning voor de platen van Doel en Boomke wordt ter hoogte van deze platen jaarlijks bemonsterd

 • De watervogeltellingen worden maandelijks bij laagwater uitgevoerd in drie dagen langsheen het traject Grens-Gent. Broedvogelinventarisaties gebeuren aan de hand van punt-transecttellingen, in samenwerking met vrijwilligers.


Dataset  Top | Instituut | Projecten 
 • ME: Monitoring Estuary. Monitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituut | Projecten | Dataset