Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

mevr. Van den Bergh, Erika
ORCID

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
 • Functie: Onderzoeksgroepleider
  Contact op het instituut:
  Tel.: +32-(0)2-525 03 20
  GSM: +32-(0)476-40 01 02
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meer
 

Vorig instituut  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
  Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), meer

Projecten (27)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Analyse monitoringsresultaten natuurherstelprojecten Zeeschelde, meer
 • Automatisatie kartering van slikken en schorren Zeeschelde, meer
 • Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde, meer
 • Creating new landscapes for flood risk management, meer
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer
 • Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Historiek van de slikken en schorren van de Zeeschelde, meer
 • Historische analyse Slikken en Schorren Zeeschelde, meer
 • Inventarisatie en historische analyse slikken en schorren langs de Zeeschelde (vervolgstudie), meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • Ketenisse polder: evoluties na de afgraving tot slik en schor gebied, meer
 • Methodologische studie voedselecologie en gedrag van overwinterende watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • Monitoring broedvogels langs de Zeeschelde, meer
 • Monitoring en evaluatie van de natuurwaarden in het Zeescheldebekken met betrekking tot het Sigmaplan, meer
 • Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied, meer
 • Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde, meer
 • Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, meer
 • Monitoring watervogels langs de Zeeschelde, meer
 • Natuurontwikkelingsplan Schelde-Estuarium, meer
 • Ontwikkeling evaluatiemethodiek geïntegreerde systeemmonitoring, meer
 • Potentie van ruimtelijke modellen als beleidsondersteunend instrument mbt het voorkomen van watervogels in de Schelde, meer
 • Vegetatie-ecologie van alluviale gebieden langs de Zeeschelde, meer
 • Voorstudie natuurontwikkelingsplan Schelde-estuarium, meer
 • Voortoets bij de WVO-vergunningsaanvraag voor het onderhouden van de voorgeul in de Westerschelde in verband met de vogelrichtlijnen, meer
 • Zeeschelde L.O. te Kruibeke, meer

Datasets (15)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Van den Bergh, E.; Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO), Belgium; (2017): ME: Monitoring Estuary. Monitoring the estuary of the Zeeschelde., meer
 • Van den Bergh, E.; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit - INBO, Belgium; (2004): ME-1a. Breeding birds along the Zeeschelde, Belgium., meer
 • ME-2a. Boottellingen van watervogels langsheen de Zeeschelde sinds 1991, meer
 • ME-3b. Driejaarlijkse spatiale benthos monitoring dataset inter- en subtidaal Zeeschelde, meer
 • ME-5b. Vegetatiemonitoring langs de Zeeschelde, Belgium, meer
 • ME-6a. Chemische kwaliteit van de waterbodem van de Beneden-Zeeschelde gelinkt aan het macrobenthos, meer
 • ME-6b. Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer
 • MNO-4 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - vegetatie, meer
 • MNO Monitoring Paddebeek, meer
 • MNO Monitoring Waaslandhaven, meer
 • MNO Monitoring natuurontwikkeling ter hoogte van Heusden (LO), meer
 • MNO Monitoring van evoluties Paardenschor, meer
 • MNO Opvolging evoluties na de afgraving van de Ketenissepolder tot slik- en schorgebied in 2002, meer
 • Hyperspectrale vliegtuigopnamen Schelde-estuarium: slikken en schorren, meer
 • Jaarlijkse ruimtelijke najaars monitoring dataset slikken Groot Buitenschoor, meer

Publicaties (168)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
A1 publicaties (16) [show]
Boeken (6) [show]
Boekhoofdstukken (25) [show]
Abstracts (12) [show]
Rapporten (85) [show]
Overige publicaties (24) [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets