Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010
Meire, P.; Van den Bergh, E.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Van Damme, S. (2004). Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, ECOBE 04-R70. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen. 11 pp.
Deel van: Report Ecosystem Management Research Group ECOBE. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 

Trefwoorden
  Conservation
  Environmental impact
  Management > Environment management
  Protection > Environmental protection
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]; Belgium, Het Zwin natuurreservaat
  Marien/Kust; Brak water

Project Top | Auteurs 
 • Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium, meer

Auteurs  Top 
 • Meire, P., meer
 • Van den Bergh, E., meer
 • Graveland, J., meer
 • de Jong, D.J., meer
 • Van Damme, S., meer

Abstract
  Dit verslag betreft het toetsen van de ecologische effectiviteit van de maatregelen die in de ‘Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium; voorstellen voor besluiten’ voorgesteld worden in het basispakket voor het thema natuurlijkheid. In een eerste luik wordt een beoordeling gepresenteerd van de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen per NOPzone. Daarna wordt de effectiviteit van het geheel van maatregelen voor de periode tot 2010 afgezet tegen het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. In een laatste deel wordt de bijdrage van de voorgestelde maatregelen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura-2000 gebieden van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beoordeeld.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs