Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-5b. Vegetatiemonitoring langs de Zeeschelde, Belgium [ME-5b. Vegetation monitoring along the Zeeschelde, Belgium]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Verschillende parameters zoals vegetatie, macrobenthos, watervogels en sediment worden op een gestandaardiseerde wijze opgevolgd binnen het estuarium van Gent tot de Belgisch-Nederlandse grens met inbegrip van de Durme en Rupel. meer

De Zeeschelde is het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium. Het Schelde-estuarium heeft een volledige saliniteitsgradiënt, waarlangs specifieke levensgemeenschappen zich ontwikkelen. Als basis voor integraal beheer moeten toestand en effecten van ingrepen zo goed mogelijk worden ingeschat middels een goed monitoringsprogramma. Op basis van het monitoringsprogramma worden naast de toestand ook trends in de Zeeschelde beschreven en kan het gevoerde beleid worden geëvalueerd. De verzamelde data worden ook aangedragen voor de implementatie van nationaal en internationaal milieu- en natuurbeleid en er worden inschattingen van ingreep-effect relaties gemaakt. Voorts leveren de verzamelde gegevens input voor ecosysteemmodellen en krijgt men inzicht in trofische interacties in het estuarium. Verschillende parameters zoals vegetatie, macrobenthos, watervogels en sediment worden op een gestandaardiseerde wijze opgevolgd binnen het estuarium van Gent tot de Belgisch-Nederlandse grens met inbegrip van de Durme en Rupel. De vegetatie wordt opgevolgd aan de hand van 200 permanente kwadraten (PQ’s), verspreid langsheen de Zeeschelde, waarvan om de drie jaar een vegetatieopname (Londoschaal) wordt gemaakt. Gebiedsdekkende vegetatiekaarten worden opgemaakt op basis van luchtfotografie, in combinatie met veldverificatie.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Planten, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Zoet water, Brak water, Monitoring, Plantendek, Slikken, Vegetatie, Zoutmoerassen, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1995 [Gestart]
Driejaarlijks

Parameters
Vegetatie Methode
Vegetatie: Permanent squares (PQ)
Along the river, spread over the different vegetation types, a large number of permanent squares are marked.

Vegetatie: Karteringsmethode

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata eigenaar
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-5 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - schorvegetaties, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Diversiteit Soorten in het Schelde-Estuarium, meer

Project
Monitoring van schorvegetaties langs de Zeeschelde, meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-02-23
Informatie laatst gewijzigd: 2009-03-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid