Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ME-3b. Driejaarlijkse spatiale benthos monitoring dataset inter- en subtidaal Zeeschelde [ME-3b. Three-yearly spatial benthos monitoring dataset inter- en subtidal Zeeschelde]

Gearchiveerde data
Beschikbaarheid: Vrij beschikbaar na embargo periode
Data are initially restricted, but the access condition relaxes to academic or unrestricted once a specified period of time after an event (such as collection, publication, completion of QC procedures or project cessation) has elapsed

Beschrijving
Het macrobenthos wordt samen met een aantal abiotische parameters elke drie jaar gevolgd. Dit gebeurt intertidaal op vaste raaien langsheen de zoutgradiënt, subtidaal wordt de Schelde op 3 dieptes bemonsterd langsheen de ganse gradiënt. Telkens worden ook sedimentstalen verzameld voor de bepaling van de granulometrie, organisch stofgehalte en concentraties aan verontreinigende stoffen. Van 1990-1999 werd het benthos op het Groot Buitenschoor intensief bemonsterd. meer

De Zeeschelde is het Vlaamse deel van het Schelde-estuarium. Het Schelde-estuarium heeft een volledige saliniteitsgradiënt, waarlangs specifieke levensgemeenschappen zich ontwikkelen. Als basis voor integraal beheer moeten toestand en effecten van ingrepen zo goed mogelijk worden ingeschat middels een goed monitoringsprogramma. Op basis van het monitoringsprogramma worden naast de toestand ook trends in de Zeeschelde beschreven en kan het gevoerde beleid worden geëvalueerd. De verzamelde data worden ook aangedragen voor de implementatie van nationaal en internationaal milieu- en natuurbeleid en er worden inschattingen van ingreep-effect relaties gemaakt. Voorts leveren de verzamelde gegevens input voor ecosysteemmodellen en krijgt men inzicht in trofische interacties in het estuarium. Het macrobenthos wordt samen met een aantal abiotische parameters elke drie jaar gevolgd. Dit gebeurt intertidaal op vaste raaien langsheen de zoutgradiënt, subtidaal wordt de Schelde op 3 dieptes bemonsterd langsheen de ganse gradiënt. Telkens worden ook sedimentstalen verzameld voor de bepaling van de granulometrie, organisch stofgehalte en concentraties aan verontreinigende stoffen. Van 1990-1999 werd het benthos op het Groot Buitenschoor intensief bemonsterd.

Scope
Thema's:
Biologie, Biologie > Benthos, Kustonderzoek (bv. stranden, estuaria)
Kernwoorden:
Marien/Kust, Zoet water, Brak water, Terrestrisch, Benthos, Intertidaal milieu, Macrobenthos, Monitoring, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Corophium volutator (Pallas, 1766), Heteromastus filiformis (Claparède, 1864), Macoma balthica (Linnaeus, 1758), Nereis diversicolor Müller, 1776, Oligochaeta

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
SL960101 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2303; Lat: 51,3545 [WGS84]
Coördinaten: X: 140262,667; Y: 227109,108 [Lambert 72/50]
SL960102 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2351; Lat: 51,3545 [WGS84]
Coördinaten: X: 140599,402; Y: 227108,493 [Lambert 72/50]
SL960103 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2375; Lat: 51,3554 [WGS84]
Coördinaten: X: 140766,785; Y: 227213,955 [Lambert 72/50]
SL960104 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2375; Lat: 51,3597 [WGS84]
Coördinaten: X: 140767,614; Y: 227684,799 [Lambert 72/50]
SL960105 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2362; Lat: 51,3612 [WGS84]
Coördinaten: X: 140676,185; Y: 227850,119 [Lambert 72/50]
AP4 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,0701; Lat: 51,0492 [WGS84]
Coördinaten: X: 128968,7889; Y: 193179,7921 [Lambert 72/50]
AP3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,0702; Lat: 51,0492 [WGS84]
Coördinaten: X: 128974,6735; Y: 193174,1549 [Lambert 72/50]
AP2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,0702; Lat: 51,0491 [WGS84]
Coördinaten: X: 128971,5446; Y: 193167,883 [Lambert 72/50]
BL5 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2487; Lat: 51,1175 [WGS84]
Coördinaten: X: 141504,279; Y: 200733,858 [Lambert 72/50]
BL4 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2489; Lat: 51,1176 [WGS84]
Coördinaten: X: 141517,9789; Y: 200749,6234 [Lambert 72/50]
BL3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,249; Lat: 51,1177 [WGS84]
Coördinaten: X: 141524,0036; Y: 200765,7272 [Lambert 72/50]
BL2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2492; Lat: 51,1179 [WGS84]
Coördinaten: X: 141537,5841; Y: 200780,0377 [Lambert 72/50]
BL1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2494; Lat: 51,118 [WGS84]
Coördinaten: X: 141550,0801; Y: 200798,7888 [Lambert 72/50]
AP5 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,0701; Lat: 51,0494 [WGS84]
Coördinaten: X: 128967,9392; Y: 193193,6148 [Lambert 72/50]
BS5 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3374; Lat: 51,2512 [WGS84]
Coördinaten: X: 147720,3245; Y: 215608,9542 [Lambert 72/50]
BS4 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3375; Lat: 51,2514 [WGS84]
Coördinaten: X: 147729,0637; Y: 215626,4922 [Lambert 72/50]
BS3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3377; Lat: 51,2515 [WGS84]
Coördinaten: X: 147742,0807; Y: 215643,8972 [Lambert 72/50]
BS2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3378; Lat: 51,2517 [WGS84]
Coördinaten: X: 147748,3789; Y: 215659,9154 [Lambert 72/50]
BS1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,338; Lat: 51,2518 [WGS84]
Coördinaten: X: 147758,9177; Y: 215671,9122 [Lambert 72/50]
BSboven (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,338; Lat: 51,2518 [WGS84]
Coördinaten: X: 147763,4266; Y: 215678,4845 [Lambert 72/50]
BR2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,1902; Lat: 51,0704 [WGS84]
Coördinaten: X: 137391,5188; Y: 195508,5362 [Lambert 72/50]
WI1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 3,9654; Lat: 51,0216 [WGS84]
Coördinaten: X: 121609,9344; Y: 190136,9181 [Lambert 72/50]
WI2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 3,9654; Lat: 51,0216 [WGS84]
Coördinaten: X: 121605,8428; Y: 190143,7287 [Lambert 72/50]
WI4 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 3,9653; Lat: 51,0217 [WGS84]
Coördinaten: X: 121602,0007; Y: 190152,151 [Lambert 72/50]
WI5 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 3,9657; Lat: 51,022 [WGS84]
Coördinaten: X: 121630,2684; Y: 190188,3545 [Lambert 72/50]
WI3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 3,9654; Lat: 51,0217 [WGS84]
Coördinaten: X: 121609,4736; Y: 190146,2632 [Lambert 72/50]
DG1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,1751; Lat: 51,0915 [WGS84]
Coördinaten: X: 136340,652; Y: 197858,7977 [Lambert 72/50]
DG2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,1751; Lat: 51,0914 [WGS84]
Coördinaten: X: 136338,6352; Y: 197846,551 [Lambert 72/50]
DG3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,175; Lat: 51,0914 [WGS84]
Coördinaten: X: 136332,4455; Y: 197842,026 [Lambert 72/50]
DG4 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,1748; Lat: 51,0913 [WGS84]
Coördinaten: X: 136322,1621; Y: 197837,2413 [Lambert 72/50]
DG5 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,1748; Lat: 51,0913 [WGS84]
Coördinaten: X: 136317,881; Y: 197830,4173 [Lambert 72/50]
BR1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,1905; Lat: 51,0704 [WGS84]
Coördinaten: X: 137413,5825; Y: 195502,4679 [Lambert 72/50]
GSdiep (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2823; Lat: 51,3124 [WGS84]
Coördinaten: X: 143879,1545; Y: 222415,0861 [Lambert 72/50]
GS2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2828; Lat: 51,3125 [WGS84]
Coördinaten: X: 143914,7427; Y: 222430,572 [Lambert 72/50]
GS1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2838; Lat: 51,3125 [WGS84]
Coördinaten: X: 143982,128; Y: 222427,3046 [Lambert 72/50]
HO1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3332; Lat: 51,1823 [WGS84]
Coördinaten: X: 147423,5794; Y: 207939,9071 [Lambert 72/50]
HO2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,333; Lat: 51,1823 [WGS84]
Coördinaten: X: 147405,7007; Y: 207946,088 [Lambert 72/50]
HO3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3327; Lat: 51,1824 [WGS84]
Coördinaten: X: 147385,0727; Y: 207951,0131 [Lambert 72/50]
KR1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3681; Lat: 51,2077 [WGS84]
Coördinaten: X: 149863,261; Y: 210763,172 [Lambert 72/50]
KB1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3267; Lat: 51,1417 [WGS84]
Coördinaten: X: 146963,408; Y: 203428,5462 [Lambert 72/50]
KB2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3268; Lat: 51,1418 [WGS84]
Coördinaten: X: 146973,1475; Y: 203431,7569 [Lambert 72/50]
KB3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3269; Lat: 51,1417 [WGS84]
Coördinaten: X: 146980,7026; Y: 203430,8582 [Lambert 72/50]
RV2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 3,79; Lat: 51,0239 [WGS84]
Coördinaten: X: 109300,0844; Y: 190475,2207 [Lambert 72/50]
RV1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 3,79; Lat: 51,0239 [WGS84]
Coördinaten: X: 109305,0395; Y: 190474,0718 [Lambert 72/50]
KP2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3159; Lat: 51,2856 [WGS84]
Coördinaten: X: 146222,4605; Y: 219436,1649 [Lambert 72/50]
KP3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3164; Lat: 51,2856 [WGS84]
Coördinaten: X: 146257,0899; Y: 219441,1291 [Lambert 72/50]
KR5 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3683; Lat: 51,2075 [WGS84]
Coördinaten: X: 149874,8012; Y: 210742,4142 [Lambert 72/50]
KR4 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3682; Lat: 51,2075 [WGS84]
Coördinaten: X: 149871,7604; Y: 210745,1744 [Lambert 72/50]
KR3 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3682; Lat: 51,2075 [WGS84]
Coördinaten: X: 149869,9623; Y: 210750,7138 [Lambert 72/50]
KR2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3682; Lat: 51,2076 [WGS84]
Coördinaten: X: 149866,5652; Y: 210756,9618 [Lambert 72/50]
SL990801 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2774; Lat: 51,301 [WGS84]
Coördinaten: X: 143539; Y: 221149 [Lambert 72/50]
SL990901 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2876; Lat: 51,2971 [WGS84]
Coördinaten: X: 144246; Y: 220715 [Lambert 72/50]
SL990204 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2501; Lat: 51,3562 [WGS84]
Coördinaten: X: 141643; Y: 227292 [Lambert 72/50]
PS1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2574; Lat: 51,3363 [WGS84]
Coördinaten: X: 142146,791; Y: 225077,6462 [Lambert 72/50]
PS2 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,2563; Lat: 51,3358 [WGS84]
Coördinaten: X: 142067,0934; Y: 225031,045 [Lambert 72/50]
KP1 (1999 Intertidaal)
Coördinaten: Long: 4,3156; Lat: 51,2856 [WGS84]
Coördinaten: X: 146197,3444; Y: 219437,3666 [Lambert 72/50]
SL990102 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2388; Lat: 51,36 [WGS84]
Coördinaten: X: 140855; Y: 227725 [Lambert 72/50]
SL990103 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2387; Lat: 51,3603 [WGS84]
Coördinaten: X: 140850; Y: 227758 [Lambert 72/50]
SL990501 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2672; Lat: 51,3203 [WGS84]
Coördinaten: X: 142829; Y: 223301 [Lambert 72/50]
SL990503 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2704; Lat: 51,3188 [WGS84]
Coördinaten: X: 143048; Y: 223137 [Lambert 72/50]
SL990701 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2733; Lat: 51,3043 [WGS84]
Coördinaten: X: 143249; Y: 221517 [Lambert 72/50]
SL990702 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2735; Lat: 51,3043 [WGS84]
Coördinaten: X: 143265; Y: 221525 [Lambert 72/50]
SL990704 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,278; Lat: 51,3064 [WGS84]
Coördinaten: X: 143578; Y: 221758 [Lambert 72/50]
SL990705 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2816; Lat: 51,3071 [WGS84]
Coördinaten: X: 143827; Y: 221835 [Lambert 72/50]
SL990706 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2827; Lat: 51,3076 [WGS84]
Coördinaten: X: 143906; Y: 221887 [Lambert 72/50]
SL990607 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2816; Lat: 51,313 [WGS84]
Coördinaten: X: 143833; Y: 222488 [Lambert 72/50]
SL990405 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2792; Lat: 51,3295 [WGS84]
Coördinaten: X: 143664; Y: 224323 [Lambert 72/50]
SL990206 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2507; Lat: 51,3567 [WGS84]
Coördinaten: X: 141687; Y: 227353 [Lambert 72/50]
SL990504 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2733; Lat: 51,3199 [WGS84]
Coördinaten: X: 143252; Y: 223252 [Lambert 72/50]
SL990902 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2873; Lat: 51,2987 [WGS84]
Coördinaten: X: 144228; Y: 220900 [Lambert 72/50]
SL990903 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2915; Lat: 51,3013 [WGS84]
Coördinaten: X: 144519; Y: 221184 [Lambert 72/50]
SL990904 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2933; Lat: 51,3019 [WGS84]
Coördinaten: X: 144649; Y: 221249 [Lambert 72/50]
SL990802 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2837; Lat: 51,3062 [WGS84]
Coördinaten: X: 143974; Y: 221730 [Lambert 72/50]
SL990703 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2757; Lat: 51,3049 [WGS84]
Coördinaten: X: 143416; Y: 221588 [Lambert 72/50]
SL990101 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2358; Lat: 51,3576 [WGS84]
Coördinaten: X: 140646; Y: 227449 [Lambert 72/50]
SL990305 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2633; Lat: 51,3451 [WGS84]
Coördinaten: X: 142562; Y: 226061 [Lambert 72/50]
SL990306 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2668; Lat: 51,3472 [WGS84]
Coördinaten: X: 142806; Y: 226299 [Lambert 72/50]
SL990307 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2727; Lat: 51,3474 [WGS84]
Coördinaten: X: 143215; Y: 226318 [Lambert 72/50]
SL990402 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2732; Lat: 51,3326 [WGS84]
Coördinaten: X: 143245; Y: 224665 [Lambert 72/50]
SL990403 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2762; Lat: 51,3309 [WGS84]
Coördinaten: X: 143454; Y: 224484 [Lambert 72/50]
SL990404 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2788; Lat: 51,33 [WGS84]
Coördinaten: X: 143635; Y: 224382 [Lambert 72/50]
SL990202 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2409; Lat: 51,3483 [WGS84]
Coördinaten: X: 140998; Y: 226423 [Lambert 72/50]
SL990201 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2404; Lat: 51,3477 [WGS84]
Coördinaten: X: 140963; Y: 226348 [Lambert 72/50]
SL990301 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2558; Lat: 51,3403 [WGS84]
Coördinaten: X: 142038; Y: 225529 [Lambert 72/50]
SL990401 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2709; Lat: 51,3329 [WGS84]
Coördinaten: X: 143088; Y: 224705 [Lambert 72/50]
SL990601 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2699; Lat: 51,3112 [WGS84]
Coördinaten: X: 143017; Y: 222288 [Lambert 72/50]
SL990603 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2767; Lat: 51,3124 [WGS84]
Coördinaten: X: 143490; Y: 222420 [Lambert 72/50]
SL990604 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2746; Lat: 51,3123 [WGS84]
Coördinaten: X: 143343; Y: 222412 [Lambert 72/50]
SL990602 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2717; Lat: 51,3122 [WGS84]
Coördinaten: X: 143138; Y: 222399 [Lambert 72/50]
SL990606 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2807; Lat: 51,3133 [WGS84]
Coördinaten: X: 143771; Y: 222525 [Lambert 72/50]
SL990506 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2804; Lat: 51,3182 [WGS84]
Coördinaten: X: 143748; Y: 223071 [Lambert 72/50]
SL990406 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2804; Lat: 51,3313 [WGS84]
Coördinaten: X: 143752; Y: 224521 [Lambert 72/50]
SL990304 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2636; Lat: 51,3435 [WGS84]
Coördinaten: X: 142579; Y: 225880 [Lambert 72/50]
SL990900 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2672; Lat: 51,291 [WGS84]
Coördinaten: X: 142821; Y: 220041 [Lambert 72/50]
SL990502 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2725; Lat: 51,3191 [WGS84]
Coördinaten: X: 143196; Y: 223168 [Lambert 72/50]
SL990505 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2762; Lat: 51,3193 [WGS84]
Coördinaten: X: 143455; Y: 223192 [Lambert 72/50]
SL990507 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2783; Lat: 51,3182 [WGS84]
Coördinaten: X: 143600; Y: 223064 [Lambert 72/50]
SL990605 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2784; Lat: 51,3126 [WGS84]
Coördinaten: X: 143609; Y: 222448 [Lambert 72/50]
KSL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3144; Lat: 51,291 [WGS84]
Coördinaten: X: 146116; Y: 220039 [Lambert 72/50]
SL990200 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2419; Lat: 51,3488 [WGS84]
Coördinaten: X: 141067; Y: 226474 [Lambert 72/50]
SL990203 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2484; Lat: 51,3529 [WGS84]
Coördinaten: X: 141521; Y: 226932 [Lambert 72/50]
SL990205 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2494; Lat: 51,355 [WGS84]
Coördinaten: X: 141592; Y: 227164 [Lambert 72/50]
SL990302 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2593; Lat: 51,3409 [WGS84]
Coördinaten: X: 142279; Y: 225598 [Lambert 72/50]
SL990303 (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2619; Lat: 51,342 [WGS84]
Coördinaten: X: 142460; Y: 225710 [Lambert 72/50]
KSH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3108; Lat: 51,2899 [WGS84]
Coördinaten: X: 145863; Y: 219914 [Lambert 72/50]
KSH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,311; Lat: 51,2898 [WGS84]
Coördinaten: X: 145877; Y: 219907 [Lambert 72/50]
KSM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3131; Lat: 51,29 [WGS84]
Coördinaten: X: 146029; Y: 219926 [Lambert 72/50]
KSM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3133; Lat: 51,29 [WGS84]
Coördinaten: X: 146040; Y: 219930 [Lambert 72/50]
KSM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3133; Lat: 51,2901 [WGS84]
Coördinaten: X: 146040; Y: 219932 [Lambert 72/50]
KSL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3143; Lat: 51,2911 [WGS84]
Coördinaten: X: 146108; Y: 220050 [Lambert 72/50]
KPH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3146; Lat: 51,2793 [WGS84]
Coördinaten: X: 146131; Y: 218737 [Lambert 72/50]
KPM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3159; Lat: 51,2791 [WGS84]
Coördinaten: X: 146219; Y: 218712 [Lambert 72/50]
KPM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3157; Lat: 51,2792 [WGS84]
Coördinaten: X: 146205; Y: 218719 [Lambert 72/50]
KPM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3159; Lat: 51,2792 [WGS84]
Coördinaten: X: 146218; Y: 218723 [Lambert 72/50]
KPL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3176; Lat: 51,2785 [WGS84]
Coördinaten: X: 146337; Y: 218648 [Lambert 72/50]
KPL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3175; Lat: 51,2785 [WGS84]
Coördinaten: X: 146334; Y: 218643 [Lambert 72/50]
KAM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3038; Lat: 51,2651 [WGS84]
Coördinaten: X: 145377; Y: 217160 [Lambert 72/50]
KAM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3038; Lat: 51,2651 [WGS84]
Coördinaten: X: 145371; Y: 217153 [Lambert 72/50]
KAM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3038; Lat: 51,2651 [WGS84]
Coördinaten: X: 145374; Y: 217154 [Lambert 72/50]
KAL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3015; Lat: 51,2665 [WGS84]
Coördinaten: X: 145217; Y: 217311 [Lambert 72/50]
KAL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3012; Lat: 51,267 [WGS84]
Coördinaten: X: 145196; Y: 217366 [Lambert 72/50]
KPH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3147; Lat: 51,2793 [WGS84]
Coördinaten: X: 146135; Y: 218738 [Lambert 72/50]
KOM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3032; Lat: 51,261 [WGS84]
Coördinaten: X: 145335; Y: 216702 [Lambert 72/50]
KOM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3032; Lat: 51,2607 [WGS84]
Coördinaten: X: 145333; Y: 216672 [Lambert 72/50]
KOL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3002; Lat: 51,261 [WGS84]
Coördinaten: X: 145124; Y: 216702 [Lambert 72/50]
KOL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2994; Lat: 51,2607 [WGS84]
Coördinaten: X: 145069; Y: 216670 [Lambert 72/50]
KAH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3087; Lat: 51,264 [WGS84]
Coördinaten: X: 145715; Y: 217035 [Lambert 72/50]
KAH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3087; Lat: 51,264 [WGS84]
Coördinaten: X: 145715; Y: 217031 [Lambert 72/50]
BSM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3365; Lat: 51,2505 [WGS84]
Coördinaten: X: 147658; Y: 215534 [Lambert 72/50]
BSL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3353; Lat: 51,2491 [WGS84]
Coördinaten: X: 147572; Y: 215377 [Lambert 72/50]
BSL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3352; Lat: 51,2493 [WGS84]
Coördinaten: X: 147563; Y: 215395 [Lambert 72/50]
KOH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3052; Lat: 51,2614 [WGS84]
Coördinaten: X: 145471; Y: 216743 [Lambert 72/50]
KOH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3051; Lat: 51,2614 [WGS84]
Coördinaten: X: 145463; Y: 216743 [Lambert 72/50]
KOM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3029; Lat: 51,2608 [WGS84]
Coördinaten: X: 145308; Y: 216680 [Lambert 72/50]
PBL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3502; Lat: 51,2405 [WGS84]
Coördinaten: X: 148613; Y: 214413 [Lambert 72/50]
PBL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3501; Lat: 51,2406 [WGS84]
Coördinaten: X: 148608; Y: 214427 [Lambert 72/50]
BSH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3361; Lat: 51,2516 [WGS84]
Coördinaten: X: 147627; Y: 215657 [Lambert 72/50]
BSH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3361; Lat: 51,2515 [WGS84]
Coördinaten: X: 147631; Y: 215647 [Lambert 72/50]
BSM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3366; Lat: 51,2505 [WGS84]
Coördinaten: X: 147665; Y: 215534 [Lambert 72/50]
BSM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3366; Lat: 51,2506 [WGS84]
Coördinaten: X: 147662; Y: 215540 [Lambert 72/50]
ATH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3825; Lat: 51,2127 [WGS84]
Coördinaten: X: 150871; Y: 211327 [Lambert 72/50]
ATM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3834; Lat: 51,2124 [WGS84]
Coördinaten: X: 150930; Y: 211292 [Lambert 72/50]
ATM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3832; Lat: 51,2124 [WGS84]
Coördinaten: X: 150918; Y: 211288 [Lambert 72/50]
ATL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3847; Lat: 51,2119 [WGS84]
Coördinaten: X: 151025; Y: 211237 [Lambert 72/50]
PBH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3531; Lat: 51,2439 [WGS84]
Coördinaten: X: 148812; Y: 214796 [Lambert 72/50]
PBH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3531; Lat: 51,244 [WGS84]
Coördinaten: X: 148815; Y: 214806 [Lambert 72/50]
BUM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3602; Lat: 51,2043 [WGS84]
Coördinaten: X: 149314; Y: 210385 [Lambert 72/50]
BUL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3602; Lat: 51,2036 [WGS84]
Coördinaten: X: 149313; Y: 210316 [Lambert 72/50]
KTH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3677; Lat: 51,2068 [WGS84]
Coördinaten: X: 149833; Y: 210664 [Lambert 72/50]
KTM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3679; Lat: 51,2064 [WGS84]
Coördinaten: X: 149847; Y: 210626 [Lambert 72/50]
KTM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3678; Lat: 51,2064 [WGS84]
Coördinaten: X: 149845; Y: 210625 [Lambert 72/50]
KTL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3681; Lat: 51,2059 [WGS84]
Coördinaten: X: 149861; Y: 210569 [Lambert 72/50]
KRH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3289; Lat: 51,161 [WGS84]
Coördinaten: X: 147121; Y: 205576 [Lambert 72/50]
KRM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3292; Lat: 51,161 [WGS84]
Coördinaten: X: 147140; Y: 205574 [Lambert 72/50]
KRM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3292; Lat: 51,1609 [WGS84]
Coördinaten: X: 147141; Y: 205565 [Lambert 72/50]
KRL (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3295; Lat: 51,1609 [WGS84]
Coördinaten: X: 147163; Y: 205566 [Lambert 72/50]
BUH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3598; Lat: 51,2048 [WGS84]
Coördinaten: X: 149285; Y: 210444 [Lambert 72/50]
BUM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3604; Lat: 51,2043 [WGS84]
Coördinaten: X: 149322; Y: 210394 [Lambert 72/50]
SL970105 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2393; Lat: 51,3599 [WGS84]
Coördinaten: X: 140891,889; Y: 227712,591 [Lambert 72/50]
SL970214 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2502; Lat: 51,3561 [WGS84]
Coördinaten: X: 141647,033; Y: 227288,297 [Lambert 72/50]
HEH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3211; Lat: 51,1285 [WGS84]
Coördinaten: X: 146574; Y: 201960 [Lambert 72/50]
KBH (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3273; Lat: 51,142 [WGS84]
Coördinaten: X: 147005; Y: 203460 [Lambert 72/50]
KBM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3275; Lat: 51,142 [WGS84]
Coördinaten: X: 147018; Y: 203458 [Lambert 72/50]
KBM (1999 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,3275; Lat: 51,1419 [WGS84]
Coördinaten: X: 147019; Y: 203447 [Lambert 72/50]
SL970205 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2452; Lat: 51,346 [WGS84]
Coördinaten: X: 141297,991; Y: 226163,184 [Lambert 72/50]
SL970204 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2456; Lat: 51,3456 [WGS84]
Coördinaten: X: 141329,267; Y: 226113,392 [Lambert 72/50]
SL970201 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2456; Lat: 51,3451 [WGS84]
Coördinaten: X: 141326,863; Y: 226065,104 [Lambert 72/50]
SL970607 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2783; Lat: 51,3115 [WGS84]
Coördinaten: X: 143602,123; Y: 222316,567 [Lambert 72/50]
SL970502 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2668; Lat: 51,3202 [WGS84]
Coördinaten: X: 142799,162; Y: 223292,406 [Lambert 72/50]
SL970501 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2668; Lat: 51,3199 [WGS84]
Coördinaten: X: 142800,278; Y: 223251,357 [Lambert 72/50]
SL970901 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2873; Lat: 51,2971 [WGS84]
Coördinaten: X: 144229,094; Y: 220718,677 [Lambert 72/50]
SL970305 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2619; Lat: 51,3494 [WGS84]
Coördinaten: X: 142465,684; Y: 226543,365 [Lambert 72/50]
SL970307 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2625; Lat: 51,3521 [WGS84]
Coördinaten: X: 142503,258; Y: 226834,51 [Lambert 72/50]
SL970101 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2341; Lat: 51,3528 [WGS84]
Coördinaten: X: 140527,05; Y: 226915,939 [Lambert 72/50]
SL970208 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2508; Lat: 51,3502 [WGS84]
Coördinaten: X: 141687,768; Y: 226626,152 [Lambert 72/50]
SL970207 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2506; Lat: 51,3496 [WGS84]
Coördinaten: X: 141673,744; Y: 226567,258 [Lambert 72/50]
SL970701 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2733; Lat: 51,3042 [WGS84]
Coördinaten: X: 143247,739; Y: 221513,257 [Lambert 72/50]
SL970702 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2733; Lat: 51,3045 [WGS84]
Coördinaten: X: 143248,927; Y: 221539,332 [Lambert 72/50]
SL970703 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2736; Lat: 51,3043 [WGS84]
Coördinaten: X: 143268,674; Y: 221520,957 [Lambert 72/50]
SL970801 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2771; Lat: 51,3007 [WGS84]
Coördinaten: X: 143514,601; Y: 221119,835 [Lambert 72/50]
SL970803 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,277; Lat: 51,3012 [WGS84]
Coördinaten: X: 143505,379; Y: 221175,381 [Lambert 72/50]
SL970802 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2773; Lat: 51,3012 [WGS84]
Coördinaten: X: 143526,301; Y: 221171,975 [Lambert 72/50]
SL970301 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2535; Lat: 51,3415 [WGS84]
Coördinaten: X: 141875,565; Y: 225663,406 [Lambert 72/50]
SL970401 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2711; Lat: 51,3322 [WGS84]
Coördinaten: X: 143100,705; Y: 224621,458 [Lambert 72/50]
SL970503 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2671; Lat: 51,3203 [WGS84]
Coördinaten: X: 142820,097; Y: 223305,416 [Lambert 72/50]
SL970601 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,27; Lat: 51,3097 [WGS84]
Coördinaten: X: 143024,206; Y: 222124,427 [Lambert 72/50]
SL970603 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2699; Lat: 51,3109 [WGS84]
Coördinaten: X: 143015,066; Y: 222249,995 [Lambert 72/50]
SL970602 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2698; Lat: 51,3109 [WGS84]
Coördinaten: X: 143009,264; Y: 222253,866 [Lambert 72/50]
SL970215 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2508; Lat: 51,3567 [WGS84]
Coördinaten: X: 141693,89; Y: 227352,287 [Lambert 72/50]
SL970106 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2388; Lat: 51,36 [WGS84]
Coördinaten: X: 140854,761; Y: 227725,694 [Lambert 72/50]
SL970107 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2388; Lat: 51,3604 [WGS84]
Coördinaten: X: 140853,683; Y: 227768,193 [Lambert 72/50]
SL970102 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2342; Lat: 51,3525 [WGS84]
Coördinaten: X: 140536,295; Y: 226885,982 [Lambert 72/50]
SL970206 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2431; Lat: 51,3489 [WGS84]
Coördinaten: X: 141155,69; Y: 226484,561 [Lambert 72/50]
SL970202 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2413; Lat: 51,3474 [WGS84]
Coördinaten: X: 141027,656; Y: 226319,621 [Lambert 72/50]
SL970707 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2828; Lat: 51,3076 [WGS84]
Coördinaten: X: 143910,733; Y: 221885,255 [Lambert 72/50]
SL970610 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2817; Lat: 51,313 [WGS84]
Coördinaten: X: 143837,052; Y: 222488,01 [Lambert 72/50]
SL970509 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2807; Lat: 51,3203 [WGS84]
Coördinaten: X: 143765,949; Y: 223304,212 [Lambert 72/50]
SL970510 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2807; Lat: 51,3207 [WGS84]
Coördinaten: X: 143770,653; Y: 223348,634 [Lambert 72/50]
SL970404 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,279; Lat: 51,3295 [WGS84]
Coördinaten: X: 143654,476; Y: 224324,254 [Lambert 72/50]
SL970405 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2795; Lat: 51,3294 [WGS84]
Coördinaten: X: 143689,314; Y: 224315,037 [Lambert 72/50]
SL970805 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2801; Lat: 51,3026 [WGS84]
Coördinaten: X: 143725,452; Y: 221327,231 [Lambert 72/50]
SL970806 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2812; Lat: 51,3048 [WGS84]
Coördinaten: X: 143804,719; Y: 221575,796 [Lambert 72/50]
SL970807 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2838; Lat: 51,306 [WGS84]
Coördinaten: X: 143980,267; Y: 221712,777 [Lambert 72/50]
SL970704 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2759; Lat: 51,3048 [WGS84]
Coördinaten: X: 143429,157; Y: 221576,289 [Lambert 72/50]
SL970705 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2783; Lat: 51,3064 [WGS84]
Coördinaten: X: 143596,75; Y: 221755,724 [Lambert 72/50]
SL970706 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2815; Lat: 51,3073 [WGS84]
Coördinaten: X: 143823,517; Y: 221848,172 [Lambert 72/50]
SL970605 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2725; Lat: 51,3123 [WGS84]
Coördinaten: X: 143193,099; Y: 222405,259 [Lambert 72/50]
SL970903 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2887; Lat: 51,299 [WGS84]
Coördinaten: X: 144325,799; Y: 220926,222 [Lambert 72/50]
SL970902 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2886; Lat: 51,2989 [WGS84]
Coördinaten: X: 144319,979; Y: 220915,121 [Lambert 72/50]
SL970904 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2915; Lat: 51,3014 [WGS84]
Coördinaten: X: 144517,901; Y: 221194,999 [Lambert 72/50]
SL970905 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2937; Lat: 51,302 [WGS84]
Coördinaten: X: 144673,736; Y: 221259,549 [Lambert 72/50]
SL970804 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2802; Lat: 51,303 [WGS84]
Coördinaten: X: 143734,614; Y: 221379,374 [Lambert 72/50]
SL970507 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2786; Lat: 51,3173 [WGS84]
Coördinaten: X: 143623,787; Y: 222962,964 [Lambert 72/50]
SL970508 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2796; Lat: 51,3176 [WGS84]
Coördinaten: X: 143690,065; Y: 222998,137 [Lambert 72/50]
SL970609 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2793; Lat: 51,3123 [WGS84]
Coördinaten: X: 143669,593; Y: 222408,529 [Lambert 72/50]
SL970608 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,278; Lat: 51,3121 [WGS84]
Coördinaten: X: 143578,919; Y: 222384,493 [Lambert 72/50]
SL970604 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2732; Lat: 51,312 [WGS84]
Coördinaten: X: 143241,867; Y: 222377,67 [Lambert 72/50]
SL970606 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2714; Lat: 51,313 [WGS84]
Coördinaten: X: 143120,567; Y: 222486,678 [Lambert 72/50]
SL970306 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2733; Lat: 51,3474 [WGS84]
Coördinaten: X: 143255,04; Y: 226312,426 [Lambert 72/50]
SL970402 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2728; Lat: 51,3323 [WGS84]
Coördinaten: X: 143222,69; Y: 224630,475 [Lambert 72/50]
SL970403 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2759; Lat: 51,331 [WGS84]
Coördinaten: X: 143432,785; Y: 224487,75 [Lambert 72/50]
SL970504 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,267; Lat: 51,3199 [WGS84]
Coördinaten: X: 142815,378; Y: 223257,131 [Lambert 72/50]
SL970505 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2734; Lat: 51,3199 [WGS84]
Coördinaten: X: 143262,75; Y: 223250,745 [Lambert 72/50]
SL970506 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,273; Lat: 51,3198 [WGS84]
Coördinaten: X: 143232,518; Y: 223243,54 [Lambert 72/50]
SL970209 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2415; Lat: 51,3521 [WGS84]
Coördinaten: X: 141038,996; Y: 226838,738 [Lambert 72/50]
SL970212 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2477; Lat: 51,3539 [WGS84]
Coördinaten: X: 141477,093; Y: 227038,418 [Lambert 72/50]
SL970213 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2495; Lat: 51,3553 [WGS84]
Coördinaten: X: 141599,262; Y: 227195,653 [Lambert 72/50]
SL970302 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2614; Lat: 51,3426 [WGS84]
Coördinaten: X: 142428,605; Y: 225785,24 [Lambert 72/50]
SL970303 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2643; Lat: 51,345 [WGS84]
Coördinaten: X: 142628,726; Y: 226048,145 [Lambert 72/50]
SL970304 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2668; Lat: 51,3472 [WGS84]
Coördinaten: X: 142806,769; Y: 226296,6 [Lambert 72/50]
SL960904 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2914; Lat: 51,3025 [WGS84]
Coördinaten: X: 144514,546; Y: 221317,178 [Lambert 72/50]
SL970104 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2358; Lat: 51,3575 [WGS84]
Coördinaten: X: 140642,948; Y: 227438,245 [Lambert 72/50]
SL970103 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2353; Lat: 51,3556 [WGS84]
Coördinaten: X: 140611,223; Y: 227229,202 [Lambert 72/50]
SL970203 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2417; Lat: 51,3477 [WGS84]
Coördinaten: X: 141057,915; Y: 226350,959 [Lambert 72/50]
SL970211 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2414; Lat: 51,3524 [WGS84]
Coördinaten: X: 141036,761; Y: 226879,789 [Lambert 72/50]
SL970210 (1997 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2416; Lat: 51,3523 [WGS84]
Coördinaten: X: 141049,496; Y: 226866,729 [Lambert 72/50]
SL960803 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2823; Lat: 51,3033 [WGS84]
Coördinaten: X: 143876,471; Y: 221410,596 [Lambert 72/50]
SL960804 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,283; Lat: 51,3045 [WGS84]
Coördinaten: X: 143926,604; Y: 221538,509 [Lambert 72/50]
SL960805 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2838; Lat: 51,3051 [WGS84]
Coördinaten: X: 143985,953; Y: 221605,082 [Lambert 72/50]
SL960901 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2845; Lat: 51,2978 [WGS84]
Coördinaten: X: 144029,217; Y: 220798,579 [Lambert 72/50]
SL960902 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2917; Lat: 51,2992 [WGS84]
Coördinaten: X: 144533,91; Y: 220950,148 [Lambert 72/50]
SL960903 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2914; Lat: 51,3016 [WGS84]
Coördinaten: X: 144514,443; Y: 221217,216 [Lambert 72/50]
SL960704 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,278; Lat: 51,3053 [WGS84]
Coördinaten: X: 143577,996; Y: 221626,323 [Lambert 72/50]
SL960705 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2782; Lat: 51,3071 [WGS84]
Coördinaten: X: 143591,035; Y: 221832,031 [Lambert 72/50]
SL960706 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2798; Lat: 51,307 [WGS84]
Coördinaten: X: 143706,074; Y: 221814,99 [Lambert 72/50]
SL960707 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2812; Lat: 51,307 [WGS84]
Coördinaten: X: 143801,389; Y: 221820,672 [Lambert 72/50]
SL960801 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2762; Lat: 51,3015 [WGS84]
Coördinaten: X: 143454,261; Y: 221209,248 [Lambert 72/50]
SL960802 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2766; Lat: 51,3014 [WGS84]
Coördinaten: X: 143483,311; Y: 221199,554 [Lambert 72/50]
SL960604 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2772; Lat: 51,3125 [WGS84]
Coördinaten: X: 143520,866; Y: 222430,923 [Lambert 72/50]
SL960605 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2784; Lat: 51,3126 [WGS84]
Coördinaten: X: 143605,714; Y: 222439,995 [Lambert 72/50]
SL960606 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2807; Lat: 51,3133 [WGS84]
Coördinaten: X: 143769,675; Y: 222519,479 [Lambert 72/50]
SL960701 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2734; Lat: 51,3041 [WGS84]
Coördinaten: X: 143259,335; Y: 221496,823 [Lambert 72/50]
SL960702 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2741; Lat: 51,304 [WGS84]
Coördinaten: X: 143306,98; Y: 221487,587 [Lambert 72/50]
SL960703 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2743; Lat: 51,3038 [WGS84]
Coördinaten: X: 143317,407; Y: 221459,565 [Lambert 72/50]
SL960504 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2763; Lat: 51,3192 [WGS84]
Coördinaten: X: 143462,514; Y: 223180,471 [Lambert 72/50]
SL960505 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2784; Lat: 51,3183 [WGS84]
Coördinaten: X: 143608,814; Y: 223077,915 [Lambert 72/50]
SL960506 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2802; Lat: 51,3179 [WGS84]
Coördinaten: X: 143736,577; Y: 223033,334 [Lambert 72/50]
SL960601 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2697; Lat: 51,3113 [WGS84]
Coördinaten: X: 143001,184; Y: 222294,441 [Lambert 72/50]
SL960602 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2716; Lat: 51,3123 [WGS84]
Coördinaten: X: 143133,817; Y: 222405,336 [Lambert 72/50]
SL960603 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2747; Lat: 51,3122 [WGS84]
Coördinaten: X: 143352,309; Y: 222401,675 [Lambert 72/50]
SL960403 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2759; Lat: 51,3314 [WGS84]
Coördinaten: X: 143432,847; Y: 224537,49 [Lambert 72/50]
SL960404 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2788; Lat: 51,3302 [WGS84]
Coördinaten: X: 143637,136; Y: 224402,024 [Lambert 72/50]
SL960405 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2809; Lat: 51,3307 [WGS84]
Coördinaten: X: 143785,894; Y: 224454,001 [Lambert 72/50]
SL960501 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2673; Lat: 51,3206 [WGS84]
Coördinaten: X: 142831,761; Y: 223329,545 [Lambert 72/50]
SL960502 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2679; Lat: 51,3189 [WGS84]
Coördinaten: X: 142876,829; Y: 223147,427 [Lambert 72/50]
SL960503 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2726; Lat: 51,319 [WGS84]
Coördinaten: X: 143203,354; Y: 223154,722 [Lambert 72/50]
SL960303 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2593; Lat: 51,341 [WGS84]
Coördinaten: X: 142283,168; Y: 225609,188 [Lambert 72/50]
SL960304 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2618; Lat: 51,3421 [WGS84]
Coördinaten: X: 142456,428; Y: 225727,191 [Lambert 72/50]
SL960305 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2636; Lat: 51,3435 [WGS84]
Coördinaten: X: 142582,045; Y: 225879,673 [Lambert 72/50]
SL960306 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,267; Lat: 51,3465 [WGS84]
Coördinaten: X: 142814,787; Y: 226216,908 [Lambert 72/50]
SL960401 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2709; Lat: 51,3324 [WGS84]
Coördinaten: X: 143086,776; Y: 224641,31 [Lambert 72/50]
SL960402 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2723; Lat: 51,3326 [WGS84]
Coördinaten: X: 143182,095; Y: 224673,507 [Lambert 72/50]
SL960206 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2455; Lat: 51,3509 [WGS84]
Coördinaten: X: 141322,122; Y: 226706,908 [Lambert 72/50]
SL960207 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2483; Lat: 51,353 [WGS84]
Coördinaten: X: 141512,93; Y: 226936,465 [Lambert 72/50]
SL960208 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2495; Lat: 51,3551 [WGS84]
Coördinaten: X: 141598,068; Y: 227170,06 [Lambert 72/50]
SL960209 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2495; Lat: 51,3564 [WGS84]
Coördinaten: X: 141602,951; Y: 227316,376 [Lambert 72/50]
SL960301 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2557; Lat: 51,3404 [WGS84]
Coördinaten: X: 142029,857; Y: 225537,129 [Lambert 72/50]
SL960302 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2559; Lat: 51,3407 [WGS84]
Coördinaten: X: 142040,359; Y: 225568,985 [Lambert 72/50]
SL960106 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2367; Lat: 51,3616 [WGS84]
Coördinaten: X: 140709,939; Y: 227896,419 [Lambert 72/50]
SL960201 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2404; Lat: 51,3476 [WGS84]
Coördinaten: X: 140963,833; Y: 226345,809 [Lambert 72/50]
SL960202 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2409; Lat: 51,3483 [WGS84]
Coördinaten: X: 140997,639; Y: 226417,705 [Lambert 72/50]
SL960203 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2424; Lat: 51,349 [WGS84]
Coördinaten: X: 141101,116; Y: 226491,415 [Lambert 72/50]
SL960204 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2425; Lat: 51,3489 [WGS84]
Coördinaten: X: 141110,413; Y: 226489,95 [Lambert 72/50]
SL960205 (1996 Subtidaal)
Coördinaten: Long: 4,2438; Lat: 51,3496 [WGS84]
Coördinaten: X: 141204,588; Y: 226564,16 [Lambert 72/50]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1990 [Gestart]
Driejaarlijks

Taxonomic coverage
Corophium volutator (Pallas, 1766) [WoRMS]
Heteromastus filiformis (Claparède, 1864) [WoRMS]
Macoma balthica (Linnaeus, 1758) [WoRMS]
Nereis diversicolor Müller, 1776 [WoRMS]
Oligochaeta [WoRMS]

Parameters
% Totaal stikstof (N) Methode , Apolaire koolwaterstoffen (APKWS) Methode , Arsenic (As) Methode , Biomassa bodemdieren, Cadmium (Cd) Methode , Chroom Methode , Densiteit Bodemdieren, Densiteit Oligochaeta, Extractable organic halogen (EOX) Methode , Koper (Cu) Methode , Korrelgrootte Methode , Kwik Methode , Lood (Pb) Methode , Nikkel Methode , Organische stof Methode , PCB's Methode , Pesticiden Methode , Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) Methode , Sedimentatie/erosie Methode , SOCP Methode , Totaal Fosfor (P) Methode , Zink (ZN) Methode
% Totaal stikstof (N): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Cadmium (Cd): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Extractable organic halogen (EOX): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Koper (Cu): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Korrelgrootte: Grain-size analysis
Grain size is determined using a Malvern Master Sizer
Kwik: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Lood (Pb): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Organische stof: Drying and wheighing
during night in stove at 105 °C ; during 2 hours ashed on 550 °C; determining wheight difference
PCB's: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Pesticiden: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Sedimentatie/erosie: Sedimentation-erosion plots
A sedimentation-erosion plot exists out of 3 cores that are fixed into the mudflat. The 1,5 m long cores are set up in a triangular position, 1500 mm h.o.h. (length is 1500mm). The cores form a horizontal reference plane of which the reference height TAW is known. When strong sedimentation or erosion has taken place, the cores are prolonged or shortened. Core 1 and core 2 are connected by means of a measurement row, so the distance to the bottom can be measured each 20 cm. After that core 2 an
SOCP: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Totaal Fosfor (P): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Zink (ZN): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meer
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
ME-3 Monitoring estuarium langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer

Project
Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Seys, J.; Vincx, M.; Meire, P. (1999). Macrobenthos van de Zeeschelde, met bijzondere aandacht voor het voorkomen en de rol van Oligochaeta: eindrapport OMES 1995-1998, partim Benthos. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 99.4. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 81 pp., meer
De Neve, L. et al. (1998). Het macrobenthos van het sublittoraal van de beneden Zeeschelde (1996-1997). Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 98.17. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 69 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2004-08-11
Informatie laatst gewijzigd: 2010-10-20
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid