Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Ecologische kartering van het Schelde-estuarium: ontwikkeling van één schor ecotopenstelsel voor Vlaanderen en Nederland

Engelstalige titel: Ecological mapping of the Scheldt-estuary: development of one salt marsh ecotopes system for Flanders and the Netherlands
Overkoepelend project: LTV O&M Natuurlijkheid, meer
Identifier financieringsorganisatie: 1118 (Other contract id)
Periode: September 2007 tot September 2008
Status: Afgelopen

Thesaurustermen: Kartering; Zoutmoerassen
 Instituten 

Instituten (2)  Top 

Abstract
Dit onderzoeksvoorstel wil de discrepantie tussen de karakterisering en afbakening van schorecotopen in Nederland en in Vlaanderen opheffen.

In Vlaanderen werden de vegetatietypes gerelateerd aan overstromingsfrequenties en op basis hiervan werden ecotopen afgebakend. Dit gebeurde voor de brakke en de zoete zone. In Nederland werden ecotopen voor de zoute en brakke zone gedefinieerd enkel afgaande op voorkomende soorten. Aangezien de ecologische amplitude van soorten varieert langsheen de estuariene gradiënten is er een discrepantie tussen de beide ecotopenstelsels in de brakke zone aan de Belgisch-Nederlandse grens zodat beide systemen niet kunnen gecombineerd worden tot een systeem dat toepasbaar is op het volledige estuarium.

Beleidsmakers hebben nood aan een ecotopenstelsel dat uniform toepasbaar is voor het volledige estuarium, om de impact van ingrepen in het estuarium in te kunnen schatten en weer te geven.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten