Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MNO Monitoring natuurontwikkeling ter hoogte van Heusden (LO) [MNO Monitoring nature development near Heusden (LO)]

Beschikbaarheid: Beschikbaar onder voorwaarden
The data are withheld from general circulation and disclosure but access may be obtained on a case-by-case basis through negotiation

Nota: Restrictions available at contact person

Beschrijving
Het projectgebied Heusden LO bevindt zich langs de tij-arm van de Zeeschelde op de linkeroever, net stroomafwaarts Heusdenbrug. Naar analogie van andere natuurontwikkelingsgebieden worden de verschillende parameters bemonsterd langs verschillende dwarsraaien of transecten. meer

Het projectgebied Heusden LO bevindt zich langs de tij-arm van de Zeeschelde op de linkeroever, net stroomafwaarts Heusdenbrug. In het kader van het Sigmaplan moesten de dijken in dit gebied op Sigmahoogte en breedte gebracht worden. Verschillende dijklocatie- en uitvoeringsalternatieven werden voorgesteld, waarbij dit gebied aanvankelijk ook is aangemeld aan Europa als compensatie voor de bouw van het Deurganckdok. Tenslotte werd gekozen voor een ontpoldering waarbij de dijk landwaarts is verschoven. Sinds september 2006 is het gebied ingericht en onderhevig aan getijdenwerking. Ook in het voorjaar van 2006 was het gebied kortstondig onderhevig aan getij. Bij oplevering van de werken is het gebied volledig begroeid met de oorspronkelijke vegetatie, op het gebied rond de waterplas na, daar vestigde zich tijdens de zomer pioniervegetatie. In het voorjaar van 2006 was deze zone kort onderhevig aan getij. Het gebied heeft bij de aanvang van het monitoringsprogramma de kenmerken van een laag bedijkt schor met beperkte afwatering tijdens laagwater. Naar analogie van andere natuurontwikkelingsgebieden worden de verschillende parameters bemonsterd langs verschillende dwarsraaien of transecten. In totaal zijn 5 raaien afgebakend waarlangs 16 permanente kwadraten gesitueerd zijn. Jaarlijks worden vegetatieopnames gemaakt van deze PQ’s (Londoschaal) en wordt de absolute hoogte (m TAW) ingemeten met behulp van RTK-GPS en theodoliet om de overstromingsfrequentie te kunnen berekenen. Op 11 locaties zijn sederoplots geïnstalleerd om de sedimentatie- en erosieprocessen op te volgen. Langs deze 11 plots worden tevens sedimentstalen verzameld ter bepaling van de granulometrie, organische stof gehalte en fysico-chemische eigenschappen. Macrobenthosstalen worden eveneens langs deze raaien verzameld en dit om de kolonisatie van het gebied op te volgen. Langsheen de raaien worden ook profielen opgemeten met behulp van een RTK GPS.

Scope
Thema's:
Biologie
Kernwoorden:
Brak water, Algen, Broedvogels, Fysicochemische analyses, Herstel, Intertidaal milieu, Macrobenthos, Monitoring, Natuurontwikkeling, Plantendek, Sedimentatie, Sedimenten, Slikken, Watervogels, Zoutmoerassen, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, , Anatidae Vigors, 1825, Bryophyta, Oligochaeta, Pteridophyta,

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde Stations [Marine Regions]
Heusden
Coördinaten: MinLong: 3,7858; MinLat: 51,0214 - MaxLong: 3,7894; MaxLat: 51,0281 [WGS84]

Spreiding in de tijd
Vanaf Maart 2006 [Gestart]
Jaarlijks

Taxonomic coverage
Algae
Anatidae Vigors, 1825 [WoRMS]
Bryophyta [WoRMS]
Oligochaeta [WoRMS]
Pteridophyta [WoRMS]
Spermatophyta

Parameters
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS) Methode
Arsenic (As) Methode
Cadmium (Cd) Methode
Chroom Methode
Densiteit Oligochaeta
Extractable organic halogen (EOX) Methode
Fosfor (P) Methode
Hoogte Methode
Koper (Cu) Methode
Korrelgrootte Methode
Kwik Methode
Lood (Pb) Methode
Nikkel Methode
PCB's Methode
Pesticiden Methode
Pigment analyse
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) Methode
Profielen Methode
Sedimentatie/erosie Methode
SOCP Methode
Stikstof Methode
Vegetatie Methode
Zink (ZN) Methode
Apolaire koolwaterstoffen (APKWS): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Arsenic (As): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Cadmium (Cd): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Chroom: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Extractable organic halogen (EOX): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Fosfor (P): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Hoogte: RTK-GPS en theodoliet
Koper (Cu): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Korrelgrootte: Grain-size analysis
Grain size is determined using a Malvern Master Sizer
Kwik: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Lood (Pb): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Nikkel: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
PCB's: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Pesticiden: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Profielen: Theodo-lite and level-meter
Sedimentatie/erosie: Sedimentation-erosion plots
A sedimentation-erosion plot exists out of 3 cores that are fixed into the mudflat. The 1,5 m long cores are set up in a triangular position, 1500 mm h.o.h. (length is 1500mm). The cores form a horizontal reference plane of which the reference height TAW is known. When strong sedimentation or erosion has taken place, the cores are prolonged or shortened. Core 1 and core 2 are connected by means of a measurement row, so the distance to the bottom can be measured each 20 cm. After that core 2 an
SOCP: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Stikstof: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Stikstof: PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)
Vegetatie: Permanent squares (PQ)
Along the river, spread over the different vegetation types, a large number of permanent squares are marked.
Zink (ZN): PIH laboratory analyses
Some of the sediment analysis is put out to the PIH laboratory (Provinciaal Instituut voor Hygiene, Provincie Antwerpen)

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, meerdata creator

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MNO-2 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - macrobenthos, meer
MNO-5 Monitoring natuurontwikkeling langs de Zeeschelde - bodemkwaliteit, meer
Volgende versie:
ME-5c Permanente Kwadraten Schelde databank, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Van den Neucker, T. et al. (2006). Analyse van de monitoringsresultaten van natuurontwikkelingsprojecten in het Schelde-estuarium. Concept-versie.. Interne rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2006(20). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 128 pp., meer

Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-02-21
Informatie laatst gewijzigd: 2009-03-30
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid