Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Habitatvoorspelinstrumentarium

Overkoepelend project: LTV O&M Natuurlijkheid, meer
Status: Gestart

Thesaurusterm: Voorspellingen
 Instituten | Publicatie 

Instituten (3)  Top | Publicatie 

Abstract
Onderdeel: Validatie ecotopenstelsel en -kaarten
Op basis van een uitgebreide analyse van bestaande en nieuwe meetdata en waarnemingsmethodes, zal het huidige ecotopenstelsel ZES (voor brakke en zoute wateren) en bijbehorende ecotopenkaarten van het Schelde-estuarium worden verbeterd. Hierbij gaat het om de volgende activiteiten:

  • Aanvullende bodemdierbemonsteringen in het intergetijdengebied.
  • Aanpassen en aanvullen van de waarnemingsmethodieken van abiotische parameters.
  • Inventarisatie koppeling bodemdiergegevens en omgevingsdata
  • Validatie en verbetering van het ecotopenstelsel voor de Westerschelde.
  • Creëren van ecotopenkaarten met het verbeterde stelsel. Analyse en vergelijking van de resultaten.


Onderdeel: Vergelijkend estuariumonderzoek
Het uitvoeren van een vergelijkende analyse om de bepalende factoren te achterhalen v oor het voorkomen en ontwikkelen van soorten(groepen) in estuaria in het algemeen en in de Schelde in het bijzonder.

Concreet staat op de agenda:

  • Vergelijkende analyse voor het bepalen van beperkende factoren voor soortgroepen in de Westerschelde.
  • Inventarisatie naar de mogelijkheden om ook voor het zoete deel van het Schelde-estuarium vergelijkende analyses m.b.t. limiterende factoren en draagkracht uit te voeren.

Publicatie  Top | Instituten 
  • van Wesenbeeck, B.K.; Holzhauer, H.; Troost, T. (2010). Using habitat classification systems to assess impacts on ecosystems: Validation of the ZES.1 for the Westerschelde. Deltares: The Netherlands. 45 pp., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicatie