Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding
Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Taverniers, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 61 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulic structures > Culverts
  Physical modelling
  Stilling basins
  Zoet water
Author keywords
  Inlet sluice; Controlled Reduced Tide (CRT); Sigmaplan

Project Top | Auteurs 
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer


Auteurs  Top 
 • Vercruysse, J.B., meer
 • Verelst, K., meer
 • Taverniers, E., meer

Abstract
  In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan worden langsheen de Schelde en haar getijderivieren gecontroleerde overstromingsgebieden gebouwd. Een aantal van deze gebieden wordt ingericht als gereduceerde getijdegebied. De eerste aangelegde gereduceerde getijdegebieden te Lippenbroek en Kruibeke (in aanbouw) zijn uitgerust met een afzonderlijke in- en uitwateringsconstructie. Voor de nieuwe gereduceerde getijdegebieden zal de in- en uitwatering gecombineerd worden in één enkele constructie wat zowel een economisch als een ecologisch voordeel oplevert.

  Aan het Waterbouwkundig Laboratorium werd gevraagd om door middel van schaalmodelproeven de hydraulische performantie van deze gecombineerde in- en uitwateringsconstructies te toetsen.

  Dit rapport bespreekt de hydraulische inzichten opgedaan uit het schaalmodelonderzoek met betrekking tot de werking van de gecombineerde in- en uitwateringsconstructie tijdens inwatering van de gereduceerde getijdegebieden Grote Vijver en Zennegat in de Dijlemonding.

  In dit rapport wordt eerst de hydraulische werking van de ontworpen geometrie afgetoetst. Vervolgens wordt ook de invloed van beluchting op de vallende straal nagegaan. Op basis van de conclusies uit voorgaande proeven worden twee beperkt gewijzigde geometrieën voorgesteld en beproefd.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs