Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [201869]
De ScheldeMonitor. Derde visiedocument voor het data- en informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium
Goffin, A.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Mees, J. (2010). De ScheldeMonitor. Derde visiedocument voor het data- en informatiesysteem voor Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 17 + bijlagen pp.
Cover

Beschikbaar in  Auteurs | Dataset 

Trefwoorden
  Data management
  Information management
  België, Schelde R. [Marine Regions]
  Marien/Kust; Brak water; Zoet water

Project Top | Auteurs | Dataset 
 • The development and realisation of the third phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M), meer

Auteurs  Top | Dataset 

Abstract
  In 2002 verbonden de Vlaamse en Nederlandse regering zich tot een gezamenlijk beleid en beheer van het Schelde-estuarium. In 2003 ging een Lange termijn onderzoeks- en monitorinsgprogramma (LTV O&M) van start die het mogelijk zou maken om vragen vanuit het beleid en het beheer zo goed mogelijk te beantwoorden. Eén van de kerntaken die geidentificeerd werd, was het bouwen van een kennis -en informatiesysteem waarin alle relevante informatie rond onderzoek en monitoring van het Schelde-estuarium ordelijk geregisteerd, ontsloten en beschikbaar gemaakt zouden worden. Sinds 2005 staat een centraal informatieloket rond onderzoek en monitoring in het Schelde-estuarium online: de ScheldeMonitor.In 2009 kwam het beleidsondersteunend onderzoek onder een nieuwe koepel Werkgroep Onderzoek en Monitoring (Werkgroep O&M). Met de nieuwe structuur beoogt men de Nederlandse en Vlaamse samenwerking nog meer te stimuleren en te bewerkstelligen. Prioriteiten liggen bij het afstemmen van monitoring- en analysetechnieken zodat het Schelde-estuarium als één geheel, grensoverschrijdend kan geanalyseerd worden om hiermee onze kennis te optimaliseren in het kader van een veilig, toegankelijk en natuurlijk estuarium. Een belangrijke deeltaak hierbij is het ontsluiten van data over het Schelde-estuarium. In 2009 werd gestart met de uitbouw van een Schelde Dataportaal.De visiedocumenten 2004 & 2008 beschrijven de evolutie van ScheldeMonitor als informatieloket, naar ScheldeMonitor als een portaal dat een Schelde Informatiesysteem, Dataportaal en Indicatoren combineert.Het visiedocument 2011 bouwt verder op de mogelijkheden die deze portalen kunnen bieden om Onderzoek en Monitoring in het Schelde–estuarium te ondersteunen.

Dataset
 • ScheldeMonitor Team; VNSC Werkgroep Onderzoek & Monitoring (2018). ScheldeMonitor: a data portal with information, data and products on the Scheldt Estuary. Available from http://www.scheldemonitor.org. Accessed yyyy-mm-dd. VLIZ., meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Dataset