Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (1): toevoegen | toon Print deze pagina

one publication added to basket [282856]
Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 2. Factual data rapport turbiditeitsmetingen
Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 2. Factual data rapport turbiditeitsmetingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  In-situ measurements
  Monitoring
  Sedimentation
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]

Auteurs  Top 

Abstract
  Ter hoogte van het Steenplein wordt sinds een 4-tal jaren een snellere sedimentatie vastgesteld ter hoogte van de pontons. Nadat begin 2014 deze zone met onderhoudsbaggerwerken op diepte (-6m TAW) is gebracht, werd na enkele maanden een sedimentatie van ca. 3 m vastgesteld. Daarop is vanuit de stad Antwerpen het Waterbouwkundig Laboratorium de vraag gesteld op welke wijze deze sedimentatie kan verwijderd worden en hoe deze sedimentatie kan voorkomen worden.

  Voorliggend rapport beschrijft de resultaten van een verkennende meetcampagne naar de sedimentconcentratie ter hoogte van het ponton. Deze resultaten moeten toelaten inzicht te verkrijgen in de temporele en ruimtelijke variatie in sedimentconcentratie nabij het ponton, in casu het verschil tussen de Schelde-zijde en de inham-zijde.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs