Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Watertemperaturen [MWTL physical monitoring network Westerschelde: Water Temperatures]
Contact: Waterdienst (IenW), meer

Beschikbaarheid: Creative Commons License Deze dataset valt onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal-licentie.

Beschrijving
Data zijn online beschikbaar via DONAR (alleen voor gebruikers binnen V&W) of op www.waterbase.nl. Data zijn daarnaast kosteloos via e-mail of op CD-ROM aan te vragen bij de BasisInfoDesk van RIKZ (info@rikz.nl).

Scope
Thema's:
Fysisch > Hydrografie (bv. T, S)
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Watertemperatuur, ANE, Nederland, Westerschelde, Nederland, Kanaal Gent - Terneuzen

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde Stations [Marine Regions]
Schaar van Ouden Doel
Coördinaten: X: 75860; Y: 373890 [RD]
Nederland, Kanaal Gent - Terneuzen Stations
Sas van Gent
Coördinaten: X: 44250; Y: 359080 [RD]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1987 [Gestart]
Elke twee weken

Parameter
Watertemperatuur

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata creator

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Fysico-chemie in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
(2006). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet zoete rijkswateren. Meetplan 2006. RIZA werkdocument, 2005.137X. RIZA, Directie Waterkwaliteit en Informatie - Monitoring: [s.l.]. 115 + bijlagen pp., meer
Top, T.H. et al. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2005. Werkdocument RIKZ, ZD-2004.861X. RIKZ: Middelburg. 83 pp., meer
Top, T.H. et al. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2006. Werkdocument RIKZ, 2005.857.w. RIKZ: Middelburg. 87 pp., meer
Rijksinstituut voor Kust en Zee (1994). Tienjarig overzicht 1981 - 1990: presentatie van afvoeren, waterstanden, watertemperaturen, golven en kustmetingen. RIKZ: Den Haag. XVII, 217 pp., meer
Rijkswaterstaat. Dienst Getijdewateren (1989). Tienjarig overzicht der waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen 1971-1980. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: 's-Gravenhage. LVI, 536 pp., meer
Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (1985). Tienjarig overzicht der waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen: 1961-1970. Rijkswaterstaat: 's-Gravenhage. LII, 546 pp., meer
Rijkswaterstaat (1964). Tienjarig overzicht der waterhoogten en afvoeren: 1951-1960. Staatsuitgeverij: 's-Gravenhage. 441 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Sensor platform
Metadatarecord aangemaakt: 2006-10-02
Informatie laatst gewijzigd: 2017-06-12
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid