Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009
Holierhoek, M.M.; van der Weijden, M.H.; Naber, A.; Wetsteijn, L.P.M.J.; Vos, W. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp.

Beschikbaar in  Auteurs | Datasets 
Documenttype: Jaarlijks rapport

Trefwoord
  Zoet water

Auteurs  Top | Datasets 
 • Holierhoek, M.M., meer
 • van der Weijden, M.H.
 • Naber, A.
 • Wetsteijn, L.P.M.J.
 • Vos, W.

Datasets (10)
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Bacteriologie, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Macrofauna, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Microfytobenthos, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vegetatiekartering getijdegebieden, meer
 • MWTL biologisch monitoring netwerk Westerschelde: Vissen, meer
 • MWTL chemisch monitoring netwerk Westerschelde: Organische microverontreinigingen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Afvoeren, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Watertemperaturen, meer
 • MWTL fysisch monitoring netwerk: actuele waterdata, meer
 • MWTL monitoring netwerk, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs | Datasets