Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Afvoeren [MWTL physical monitoring network Westerschelde: Discharges]
Contact: Waterdienst (IenW), meer


Ook beschikbaar via:

Beschrijving
This dataset contains information about water quantity for more than 450 locations in the coastal zone, rivers, canals and lakes. Measurements are carried out with measuring equipment on shore, buoys and poles. The dataset provides data on water discharges.

Scope
Thema's:
Fysisch
Kernwoorden:
Marien/Kust, Brak water, Rivierafvoer, ANE, Nederland, Westerschelde

Geografische spreiding
ANE, Nederland, Westerschelde Stations [Marine Regions]
Schaar van Ouden Doel
Coƶrdinaten: X: 75825; Y: 374070 [RD]

Spreiding in de tijd
Vanaf 1959 [Gestart]
Dagelijks

Parameter
Afvoer

Bijdrage door
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, meerdata beheerder

Gerelateerde datasets
Maakt deel uit van:
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde, meer
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
Andere relatie:
MWTL fysisch monitoring netwerk Westerschelde: Waterstanden, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2014). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2014. Rijkswaterstaat (RWS): [s.l.]. 194 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2012). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2013. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 274 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2011). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2012. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 290 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet rijkswateren. MWTL. Meetplan 2011. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 286 + bijlagen pp., meer
Bogaart-Scholte, M.W.M. et al. (2010). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2010. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 348 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2009). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2009. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2009.001. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat: [s.l.]. 324 + bijlagen pp., meer
Holierhoek, M.M. et al. (2008). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet Rijkswateren. MWTL. Meetplan 2008. Rijkswaterstaat Waterdienst Rapport, 2008.001. Rijkswaterstaat. Waterdienst: Lelystad. ISBN 9789036914215. 242 + bijlagen pp., meer
(2007). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet rijkswateren. Meetplan 2007. Werkdocument RIKZ, 2007.002. RIZA werkdocument, 2007.004. 234 + bijlagen pp., meer
(2006). Monitoring waterstaatkundige toestand des lands. Milieumeetnet zoete rijkswateren. Meetplan 2006. RIZA werkdocument, 2005.137X. RIZA, Directie Waterkwaliteit en Informatie - Monitoring: [s.l.]. 115 + bijlagen pp., meer
Top, T.H. et al. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2005. Werkdocument RIKZ, ZD-2004.861X. RIKZ: Middelburg. 83 pp., meer
Top, T.H. et al. (2005). Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands. Milieumeetnet Zoute Rijkswateren. Programma 2006. Werkdocument RIKZ, 2005.857.w. RIKZ: Middelburg. 87 pp., meer
RIKZ (1996). Mwtl: monitoring waterkundige toestand van het land. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Den Haag. 20 pp., meer
Rijksinstituut voor Kust en Zee (1994). Tienjarig overzicht 1981 - 1990: presentatie van afvoeren, waterstanden, watertemperaturen, golven en kustmetingen. RIKZ: Den Haag. XVII, 217 pp., meer
Rijkswaterstaat. Dienst Getijdewateren (1989). Tienjarig overzicht der waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen 1971-1980. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: 's-Gravenhage. LVI, 536 pp., meer
Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (1985). Tienjarig overzicht der waterhoogten, afvoeren en watertemperaturen: 1961-1970. Rijkswaterstaat: 's-Gravenhage. LII, 546 pp., meer
Rijkswaterstaat (1964). Tienjarig overzicht der waterhoogten en afvoeren: 1951-1960. Staatsuitgeverij: 's-Gravenhage. 441 pp., meer


Dataset status: Gestart
Data type: Data
Data oorsprong: Monitoring: veldonderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2006-11-20
Informatie laatst gewijzigd: 2013-04-09
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid