Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Projectgerichte monitoring peilbuizen Prosperpolder [Survey dataset on groundwater in the Polders of the Scheldt]
Contact: Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL), meer

Beschrijving
Deze dataset werd in het verleden verzameld door het INBO (Ralf Gyselings) en wordt momenteel verdergezet en uitgebreid door het Waterbouwkundig Laboratorium voor het onderzoeken van de invloed van de toekomstige ontpoldering op de grondwaterdynamiek en -kwaliteit. meer

Deze dataset werd in het verleden verzameld door het INBO (Ralf Gyselings) en wordt momenteel verdergezet en uitgebreid door het Waterbouwkundig Laboratorium voor het onderzoeken van de invloed van de toekomstige ontpoldering op de grondwaterdynamiek en -kwaliteit. Het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder en van het noordelijk deel van de Prosperpolder, voor een totale oppervlakte van minstens 460 ha, hoort tot de natuurontwikkelingsprojecten die in het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 voor de Schelde. Het is de bedoeling de werken voor dit project in de loop van 2007 op te starten. De ondersteunende studies voor het opstellen van een project-MER en het vastleggen van een RUP zijn in de afrondingsfase. In de technische werkgroep van deze ondersteunende studies (grondwater, oppervlaktewater, dijkconstructies), waarin WL zetelt, werd voorgesteld een nulmeting van de grondwaterstanden uit te voeren. Deze metingen zouden doorlopen tot enkele jaren na de inrichtingswerken en moeten toelaten een inschatting te maken van de invloed van de ontpoldering op de grondwaterstanden buiten de ontpolderde zone. De verwachting is dat de stijghoogte voor en na ontpoldering gelijk blijft. De voeding van het watervoerende pakket zal niet wezenlijk veranderen tgv. de ontpoldering. De metingen moeten mogelijke disputen omtrent de effecten van ontpoldering op naburige grondwaterstanden op een objectieve manier voeden en zo schade tgv ontpoldering uitsluiten. In dit project wordt WL gevraagd WenZ, aZS te adviseren bij het plaatsen van peilbuizen. WL staat nadien in voor het uitlezen en onderhouden van de peilbuizen, alsook het rapporteren van de meetresultaten gedurende aanvankelijk 3 jaar (evt. verlengbaar)

Scope
Kernwoorden:
Zoet water, Terrestrisch, Grondwater, ANE, Schelde-estuarium, België, Zeeschelde, Prosperpolder

Geografische spreiding
ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
België, Zeeschelde, Prosperpolder [Marine Regions]

Spreiding in de tijd
28 Oktober 2003 - 15 Maart 2005

Parameters
Aluminium
Ammonium-stikstof
Arsenic (As)
Bicarbonaat (HCO3-)
Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV)
Cadmium (Cd)
Calcium
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)
Chloride
Chroom
Conductiviteit
Fosfaat (PO43-)
Grondwaterstand
Ijzer (fe)
Kalium
Koper (Cu)
Lood (Pb)
Magnesium
Mangaan (Mg)
Natrium
Nikkel
Nitraat (NO3-) +Nitriet (NO2-)
Nitriet-stikstof
pH-zuurtegraad
Sulfaat
watertemperatuur
Zink (ZN)
Zuurstof saturatie
Zuurstofpercentage

Bijdrage door
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meerdata eigenaar

Gerelateerde datasets
(Gedeeltelijk) opgenomen in:
MONEOS - Hydrodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer

Publicatie
Gebaseerd op deze dataset
Vanlierde, E. et al. (2014). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2013: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2013. Versie 8.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 144 + 7 p. bijl. pp., meer
Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. bijl., 30 p. tab., 241 p. fig. pp., meer
Vanlierde, E. et al. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. bijl. pp., meer
Vereecken, H. et al. (2012). Verslag afstemming monitoring - Hydrodynamiek Januari 2012. Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC): Bergen op Zoom. 3 pp., meer
Vereecken, H. et al. (2012). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2011: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2011 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 248 + 7 p. bijl. pp., meer
Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tab., 185 p. Fig. pp., meer
Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tab., 110 p. Fig. pp., meer
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - Jaarboek monitoring WL 2008: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27 p. tab., 92 p. fig. pp., meer
Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. bijlagen pp., meer


Dataset status: Afgelopen
Data type: Data
Data oorsprong: Onderzoek
Metadatarecord aangemaakt: 2007-03-14
Informatie laatst gewijzigd: 2007-03-14
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid