Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Waterbouwkundig Laboratorium (MOW-WL)
https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/ [ photogallery ]

Engelse naam: Flanders Hydraulics
Overkoepelend instituut: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW-DMOW), meer
Vorige naam: Administratie Waterwegen en Zeewezen; Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (AWZ-WLH), meer

Thesaurustermen (53) : Afstroming; Afvoer; Afvloeiing; Bedijkingen; Kaden; Wallen; Consolidatie; Dichtheidsstromingen; Eco-hydraulica; Getijden; Getijmodellen; Golfbrekers; Golfdata; Golfdiffractie; Golfklimaat; Golfkrachten; Golfoverslag; Golftanks; Haveninfrastructuur; Haveninstallaties; Havenmodellen; Havens; Havenstructuur; Hoogwaterbeheersing; Hoogwaterregeling; Hoogwatervoorspelling; Hydraulische modellen; Hydrodynamica; Hydrologie; Hydrometrie; in situ metingen; Informatiediensten; Kustverdedigingen; Manoeuvreerbaarheid; Maritieme constructies; Rivierbeheer; Riviermorfologie; Rivierwaterbouwkunde; Schaalmodellen; Scheepsbeweging; Scheepssluizen; Scheepvaart; Schepen; Sedimentologie; Sedimenttransport; Simulatie; Sleeptanks; Steigers; Pieren; Stuwen; Theoretical nautical knowledge; Uiterwaarden; Vaargeulen; Waterbouwkunde; Waterbouw; Waterbouwkundige constructies; Waterstandsmeting; Peilmeting; Waterweg-ontwerp; Wiskundige modellen; Zoutindringing
MOG-kernwoorden (5) : Constructie; Geofysica; Hydrodynamica; Kustverdediging; Sedimentmechanica/dynamica
Geografische termen (3) : ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]; ANE, Noordzee [Marine Regions]; België, Zeeschelde [Marine Regions]
Adres:
Berchemlei 115
2140 Antwerpen (Borgerhout)
België

Tel.: +32-(0)3-224 60 35
E-mail:
 Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 
Type: Wetenschappelijk

Personen (32)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 

Geassocieerd aan een deelinstituut (32)

Voormalig geassocieerde personen (44)

Deelinstituten (7)  Top | Personen | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Eigen Vermogen Flanders Hydraulics (MOW-EVFH), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (MOW-HIC), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Interne Werking (MOW-IW), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Kust (MOW-KUST), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Nautica (MOW-NAUTICA), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst (MOW-STAF), meer
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Waterbeheer (MOW-WATERBEHEER), meer

Abstract:
Het Waterbouwkundig Laboratorium werd opgericht in 1933 en maakte tot 1945 deel uit van de Antwerpse Zeediensten. In dat jaar werd het instituut een aparte onderzoeksafdeling onder het Ministerie van Openbare Werken, Administratie Waterwegen en Zeewezen. In 1989 werd deze entiteit geïntegreerd in het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, waarbij het Waterbouwkundig Laboratorium werd samengevoegd met de afdeling Hydrologisch Onderzoek. Sinds 2006 is het laboratorium een afdeling van de Technische Ondersteunende Diensten van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Het Waterbouwkundig Laboratorium is actief binnen vijf onderzoeksdomeinen:
 • kustbescherming;
 • havens en waterwegen;
 • waterbeheer;
 • hydraulische constructies;
 • hydraulica en sediment.


Het onderzoek van het laboratorium is gericht op drie hoofdthema's:
 • veilig en vlot manoeuvreren van schepen in Vlaamse havens en op Vlaamse binnenwateren;
 • optimalisatie van hydraulische constructies (havens, sluizen, dammen, dijken, stuwen);
 • de ontwikkeling van efficiënte maatregelen om uitzonderlijke waterstanden in rivieren te beheersen.


Meer bepaald voert de groep hydraulische en nautische studies uit voor waterbouwkundige constructies, havens, rivieren, de kust en het milieu. Ook het hydrodynamisch regime van belangrijke niet-getijdenrivieren en kanalen wordt bestudeerd en het laboratorium voert ook studies uit die relevant zijn voor het beheer van waterwegen. Het laboratorium beheert het hydrologisch meetnet, is belast met de waarschuwing voor overstromingsrisico's in Vlaanderen, voert opdrachten uit voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust en voert gelijkaardige opdrachten uit voor andere Belgische en buitenlandse overheidsdiensten en voor privébedrijven.

Het Waterbouwkundig Laboratorium beschikt over een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur, van fysische modellen (golfgoot, golfbekken, multifunctioneel testbekken, sleeptank, stroomgoot, Schelde- en Zeebrugge-model), scheepssimulatoren, een sedimentlaboratorium tot eigen toegepaste software. Het laboratorium neemt ook deel aan verschillende projecten met zowel Belgische als buitenlandse universiteiten en instituten, met de nadruk op grensoverschrijdende samenwerking met betrekking tot het Schelde-estuarium.

Publicaties (1366)  Top | Personen | Instituten | Projecten | Evenementen | Datasets 
  ( 58 peer reviewed ) opsplitsen filter
 • Peer reviewed article van den Hoven, K.; Grashof-Bokdam, C.; Slim, P.A.; Wentholt, L.R.; Peeters, P.; Depreiter, D.; Koelewijn, A.; Stoorvogel, M.; van den Berg, M.; Kroeze, C.; van Loon-Steensma, J.M. (2024). Greening the dike revetment with historic sod transplantation technique in a living lab. J. Flood Risk Man. Early View: [1-17]. https://dx.doi.org/10.1111/jfr3.12968, meer
 • Peer reviewed article Brouwers, B.; Meire, D.; Toorman, E.; van Beeck, J.; Lataire, E. (2023). Conditioning procedures to enhance the reproducibility of mud settling and consolidation experiments. Est., Coast. and Shelf Sci. 290: 108407. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2023.108407, meer
 • Peer reviewed article van Maren, D.S.; Colina Alonso, A.; Engels, A.; Vandenbruwaene, W.; de Vet, P.L.M.; Vroom, J.; Wang, Z.B. (2023). Adaptation timescales of estuarine systems to human interventions. Front. Earth Sci. 11: 1111530. https://dx.doi.org/10.3389/feart.2023.1111530, meer
 • Peer reviewed article Koelewijn, A.; Rikkert, S.J.H.; Peeters, P.; Depreiter, D.; van Damme, M.; Zomer, W. (2022). Overflow tests on grass-covered embankments at the living lab Hedwige-Prosperpolder: an overview. Water 14(18): 2859. https://dx.doi.org/10.3390/w14182859, meer
 • Peer reviewed article Schoutens, K.; Stoorvogel, M.; van den Berg, M.; van den Hoven, K.; Bouma, T.J.; Aarninkhof, S.; Herman, P.M.J.; van Loon-Steensma, J.M.; Meire, P.; Schoelynck, J.; Peeters, P.; Temmerman, S. (2022). Stability of a tidal marsh under very high flow velocities and implications for nature-based flood defense. Front. Mar. Sci. 9: 920480. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2022.920480, meer
 • Peer reviewed article Chen, C.; Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Eloot, K.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2021). Tracking controller for ship manoeuvring in a shallow or confined fairway: design, comparison and application. Appl. Ocean Res. 115: 102823. https://dx.doi.org/10.1016/j.apor.2021.102823, meer
 • Peer reviewed article Fang, X.; Cozzoli, F.; Smolders, S.; Knights, A.; Moens, T.; Soetaert, K.; Van Colen, C. (2021). Hindcasting ecosystem functioning change in an anthropogenized estuary: Implications for an era of global change. Front. Mar. Sci. 8: 747883. https://dx.doi.org/10.3389/fmars.2021.747833, meer
 • Peer reviewed article Knaeps, E.; Sterckx, S.; Strackx, G.; Mijnendonckx, J.; Moshtaghi, M.; Garaba, S.P.; Meire, D. (2021). Hyperspectral-reflectance dataset of dry, wet and submerged marine litter. ESSD 13(2): 713-730. https://hdl.handle.net/10.5194/essd-13-713-2021, meer
 • Peer reviewed article Boelens, T.; Schuttelaars, H.; Plancke, Y.; De Mulder, T. (2020). Historical and future development of the tidally averaged transport of sandy sediments in the Scheldt estuary: a 2D exploratory model. Ocean Dynamics 70(4): 481-504. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01339-2, meer
 • Peer reviewed article Hepkema, T.M.; de Swart, H.E.; Nnafie, A.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2020). Oblique sand ridges in confined tidal channels due to Coriolis and frictional torques. Ocean Dynamics 70(12): 1505-1513. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-020-01413-0, meer
 • Peer reviewed article Plancke, Y.; Stark, J.; Meire, D.; Schrijver, M. (2020). Complex flow patterns in the Scheldt estuary: field measurements and validation of a hydrodynamic model. J. Hydraul. Eng. 146(7): 05020004. https://dx.doi.org/10.1061/(asce)hy.1943-7900.0001737, meer
 • Peer reviewed article Smolders, S.; Teles, M.J.; Leroy, Agnès; Maximova, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2020). Modeling storm surge attenuation by an integrated nature-based and engineered flood defense system in the Scheldt Estuary (Belgium). J. Mar. Sci. Eng. 8(1): [1-28]. https://dx.doi.org/10.3390/jmse8010027, meer
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Vroom, J.; Fettweis, M.; Vanlede, J. (2020). Formation of the Zeebrugge coastal turbidity maximum: the role of uncertainty in near-bed exchange processes. Mar. Geol. 425: 106186. https://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2020.106186, meer
 • Peer reviewed article Wang, C.; Smolders, S.; Callaghan, D.P.; van Belzen, J.; Bouma, T.J.; Hu, Z.; Wen, Q.; Temmerman, S. (2020). Identifying hydro-geomorphological conditions for state shifts from bare tidal flats to vegetated tidal marshes. Remote Sens. 12(14): 2316. https://dx.doi.org/10.3390/rs12142316, meer
 • Peer reviewed article Belliard, J.-P.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G.; Levy, Y.; Van Braeckel, A.; Bouma, T.J.; Temmerman, S. (2019). High-resolution bed level changes in relation to tidal and wave forcing on a narrow fringing macrotidal flat: Bridging intra-tidal, daily and seasonal sediment dynamics. Mar. Geol. 412: 123-138. https://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2019.03.001, meer
 • Peer reviewed article Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2019). Can the Scheldt river estuary become hyperturbid? Ocean Dynamics 69(7): 809-827. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01277-z, meer
 • Peer reviewed article Nnafie, A.; de Swart, H.; De Maerschalck, B.; Van Oyen, T.; van der Vegt, M.; van der Wegen, M. (2019). Closure of secondary basins causes channel deepening in estuaries with moderate to high friction. Geophys. Res. Lett. 46(22): 13209-13216. https://dx.doi.org/10.1029/2019gl084444, meer
 • Peer reviewed article Van Zwijnsvoorde, T.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Ides, S. (2019). Safety of container ship (un)loading operations in the Port of Antwerp: impact of passing shipping traffic. Maritime Business Review 4(1): 106-127. https://dx.doi.org/10.1108/MABR-09-2018-0033, meer
 • Peer reviewed article Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mansuy, M.; Vantorre, M. (2019). Full-scale measurements of vertical motions on ultra large container vessels in Scheldt estuary. Ocean Eng. 188: 106264. https://dx.doi.org/10.1016/j.oceaneng.2019.106264, meer
 • Peer reviewed article Wang, Z.B.; Vandenbruwaene, W.; Taal, M.; Winterwerp, H. (2019). Amplification and deformation of tidal wave in the Upper Scheldt Estuary. Ocean Dynamics 69(7): 829-839. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-019-01281-3, meer
 • Peer reviewed article Adriaens, R.; Zeelmaekers, E.; Fettweis, M.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Stassen, P.; Elsen, J.; Srodon, J.; Vandenberghe, N. (2018). Quantitative clay mineralogy as provenance indicator for recent muds in the southern North Sea. Mar. Geol. 398: 48-58. https://dx.doi.org/10.1016/j.margeo.2017.12.011, meer
 • Peer reviewed article Boelens , T.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.; De Mulder, T. (2018). The effect of geometry and tidal forcing on hydrodynamics and net sediment transport in semi-enclosed tidal basins. Ocean Dynamics 68(10): 1285-1309. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-018-1198-9, meer
 • Peer reviewed article Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2018). Time evolution of estuarine turbidity maxima in well-mixed, tidally dominated estuaries: the role of availability- and erosion-limited conditions. J. Phys. Oceanogr. 48(8): 1629-1650. https://dx.doi.org/10.1175/JPO-D-17-0183.1, meer
 • Peer reviewed article Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; van der Vegt, M.; Van der Wegen, M. (2018). Estuarine channel evolution in response to closure of secondary basins: An observational and morphodynamic modeling study of the Western Scheldt Estuary. JGR: Earth Surface 123(1): 167-186. https://dx.doi.org/10.1002/2017jf004364, meer
 • Peer reviewed article Oosterlee, L.; Cox, T.J.S.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Temmerman, S.; Meire, P. (2018). Tidal marsh restoration design affects feedbacks between inundation and elevation change. Est. Coast. 41(3): 613-625. https://dx.doi.org/10.1007/s12237-017-0314-2, meer
 • Peer reviewed article Cozzoli, F.; Smolders, S.; Eelkema, M.; Ysebaert, T.; Escavarage, V.; Temmerman, S.; Meire, P.; Herman, P.; Bouma, T.J. (2017). A modeling approach to assess coastal management effects on benthic habitat quality: a case study on coastal defense and navigability. Est., Coast. and Shelf Sci. 184: 67-82. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.10.043, meer
 • Peer reviewed article Dijkstra, Y.M.; Brouwer, R.L.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P. (2017). The iFlow modelling framework v2.4: a modular idealized process-based model for flow and transport in estuaries. Geosci. Model Dev. 10(7): 2691-2713. https://dx.doi.org/10.5194/gmd-10-2691-2017, meer
 • Peer reviewed article Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2017). Modeling effects of secondary tidal basins on estuarine morphodynamics, in: 19th EGU General Assembly, proceedings from the conference held 23-28 April, 2017 in Vienna, Austria. Geophysical Research Abstracts, 19: pp. 16500, meer
 • Peer reviewed article Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2017). Impact of intertidal area characteristics on estuarine tidal hydrodynamics: A modelling study for the Scheldt Estuary. Est., Coast. and Shelf Sci. 198: 138-155. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.09.004, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Lambert, G.I.; Ysebaert, T.; Plancke, Y.; Herman, P.M.J. (2017). Hydrodynamic conditioning of diversity and functional traits in subtidal estuarine macrozoobenthic communities. Est., Coast. and Shelf Sci. 197: 80-92. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2017.08.012, meer
 • Peer reviewed article Meert, P.; Pereira, F.; Willems, P. (2016). Computationally efficient modelling of tidal rivers using conceptual reservoir-type models. Environ. Model. Softw. 77: 19-31. https://dx.doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.11.010, meer
 • Peer reviewed article Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Coastal flood protection by a combined nature-based and engineering approach: modeling the effects of marsh geometry and surrounding dikes. Est., Coast. and Shelf Sci. 175: 34-45. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2016.03.027, meer
 • Peer reviewed article Vannoppen, W.; Poesen, J.; Peeters, P.; De Baets, S.; Vandevoorde, B. (2016). Root properties of vegetation communities and their impact on the erosion resistance of river dikes. Earth Surf. Process. Landforms 41(14): 2038-2046. https://dx.doi.org/10.1002/esp.3970, meer
 • Peer reviewed article Vuik, V.; Jonkman, S.N.; Borsje, B.W.; Suzuki, T. (2016). Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores for reducing wave loads on coastal dikes. Coast. Eng. 116: 42-56. https://dx.doi.org/10.1016/j.coastaleng.2016.06.001, meer
 • Peer reviewed article Wei, X.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2016). Salt dynamics in well-mixed estuaries: importance of advection by tides. J. Phys. Oceanogr. 46(5): 1457-1475. https://dx.doi.org/10.1175/JPO-D-15-0045.1, meer
 • Peer reviewed article Depreiter, D.; van Holland, G.; Lanckriet, T.; Beirinckx, K.; Vanlede, J.; Maris, T. (2015). Suspended sediment concentration in the Lower Sea Scheldt (Belgium): long term trends and relation to mud disposal. Geophys. Res. Abstr. 17(EGU2015-6703-1): [1], meer
 • Peer reviewed article Jacobs, S.; Wolfstein, K.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Maris, T.; Meire, P. (2015). Detecting ecosystem service trade-offs and synergies: a practice-oriented application in four industrialized estuaries. Ecosystem Services 16: 378-389. dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.10.006, meer
 • Peer reviewed article Smolders, S.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Role of intertidal wetlands for tidal and storm tide attenuation along a confined estuary: a model study. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 15(7): 1659-1675. http://dx.doi.org/10.5194/nhess-15-1659-2015, meer
 • Peer reviewed article Stark, J.; Van Oyen, T.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Observations of tidal and storm surge attenuation in a large tidal marsh. Limnol. Oceanogr. 60(4): 1371-1381. http://dx.doi.org/10.1002/lno.10104, meer
 • Peer reviewed article Dauwe, W.; Meire, P.; Maris, T.; Peeters, P.; Coen, L.; Deschamps, M.; Rutten, J.; Temmerman, S. (2014). The recent "Saint Nicholas" storm surge in the Scheldt estuary: the Sigma plan proves its efficiency! ECSA Bulletin 62: 19-23, meer
 • Peer reviewed article Vanlede, J.; Coen, L.; Deschamps, M. (2014). Tidal prediction in the Sea Scheldt (Belgium) using a combination of harmonic tidal prediction and 1D hydraulic modeling. Natural Resources 5: 627-633. https://dx.doi.org/10.4236/nr.2014.511055, meer
 • Peer reviewed article Vanlede, J.; Dujardin, A. (2014). A geometric method to study water and sediment exchange in tidal harbors. Ocean Dynamics 64(11): 1631-1641. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-014-0767-9, meer
 • Peer reviewed article Kellens, W.; Vanneuville, W.; Verfaillie, E.; Meire, E.; Deckers, P.; De Maeyer, P. (2013). Flood risk management in Flanders: past developments and future challenges. Water resour. manag. 27(10): 3585-3606. https://dx.doi.org/10.1007/s11269-013-0366-4, meer
 • Peer reviewed article Teuchies, J.; Vandenbruwaene, W.; Carpentier, R.; Bervoets, L.; Temmerman, S.; Chen, W.; Maris, T.; Cox, T.J.S.; Van Braeckel, A.; Meire, P. (2013). Estuaries as filters: The role of tidal marshes in trace metal removal. PLoS One 8(8): e70381. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0070381, meer
 • Peer reviewed article Vantorre, M.; Eloot, K.; Delefortrie, G. (2012). Probabilistic regulation for inland vessels operating at sea as an alternative hinterland connection for coastal harbours. EJTIR 12(1): 111-131, meer
 • Peer reviewed article Beauchard, O.; Jacobs, S.; Cox, T.J.S.; Maris, T.; Vrebos, D.; van Braeckel, A.; Meire, P. (2011). A new technique for tidal habitat restoration: Evaluation of its hydrological potentials. Ecol. Eng. 37(11): 1849-1858. dx.doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.06.010, meer
 • Peer reviewed article Ides, S.; Plancke, Y.; Vos, G. (2011). Validation d’un modèle hydrodynamique 2D pour étudier la stratégie de dépôt optimale des produits de dragage dans l’Escaut occidental. Houille blanche 3(3): 36-41. https://dx.doi.org/10.1051/lhb/2011030, meer
 • Peer reviewed article van Kessel, T.; Vanlede, J.; de Kok, J. (2011). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary. Cont. Shelf Res. 31(10, Suppl.): S165-S181. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2010.12.006, meer
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Decrop, B.; Wang, Z.B.; Vanlede, J. (2011). Predicting the effect of a Current Deflecting Wall on harbour siltation, in: Le Hir, P. et al. (Ed.) Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Continental Shelf Research, 31(10, Suppl.): pp. S182-S198. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2010.12.005, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; van Kessel, T.; Eleveld, M.; Vanlede, J. (2010). Spatial heterogeneity in estuarine mud dynamics. Ocean Dynamics 60(3): 519-533. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-010-0271-9, meer
 • Peer reviewed article Van Maren, D.S.; Winterwerp, J.C.; Sas, M.; Vanlede, J. (2009). The effect of dock length on harbour siltation. Cont. Shelf Res. 29(11-12): 1410-1425. https://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2009.03.003, meer
 • Peer reviewed article Lebbe, L.; Van Meir, N.; Viaene, P. (2008). Potential implications of sea-level rise for Belgium. J. Coast. Res. 24(2): 358-366. dx.doi.org/10.2112/07A-0009.1, meer
 • Peer reviewed article van der Wal, D.; Herman, P.M.J.; Forster, R.M.; Ysebaert, T.J.; Rossi, F.; Knaeps, E.; Plancke, Y.; Ides, S. (2008). Distribution and dynamics of intertidal macrobenthos predicted from remote sensing: response to microphytobenthos and environment. Mar. Ecol. Prog. Ser. 367: 57-72. dx.doi.org/10.3354/meps07535, meer
 • Peer reviewed article Manning, A.J.; Martens, C.; De Mulder, T.; Vanlede, J.; Winterwerp, J.C.; Ganderton, P.; Graham, G.W. (2007). Mud floc observations in the turbidity maximum zone of the Scheldt estuary during neap tides. J. Coast. Res. Spec. Issue 50: 832-836, meer
 • Peer reviewed article Maris, T.; Cox, T.; Temmerman, S.; De Vleeschauwer, P.; Van Damme, S.; De Mulder, T.; Van den Bergh, E.; Meire, P. (2007). Tuning the tide: creating ecological conditions for tidal marsh development in a flood control area. Hydrobiologia 588(1): 31-43. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-007-0650-5, meer
 • Peer reviewed article van Kessel, T.; Vanlede, J.; de Kok, J. (2007). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary, in: Le Hir, P. et al. (2011). Proceedings of the 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Continental Shelf Research, 31(10, Suppl.): pp. [1-20], meer
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Manning, A.J.; Martens, C.; De Mulder, T.; Vanlede, J. (2006). A heuristic formula for turbulence-induced flocculation of cohesive sediment. Est., Coast. and Shelf Sci. 68(1-2): 195-207. https://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2006.02.003, meer
 • Peer reviewed article Winterwerp, J.C.; Wang, Z.B.; van der Kaaij, T.; Verelst, K.; Bijlsma, A.; Meersschaut, Y.; Sas, M. (2006). Flow velocity profiles in the Lower Scheldt estuary. Ocean Dynamics 56(3-4): 284-294. https://dx.doi.org/10.1007/s10236-006-0063-4, meer
 • Bertels, J.; Michielsen, S.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2024). Hydrologie bevaarbare waterlopen Vlaanderen: jaar 2022. Versie 4.0. WL Rapporten, PA026_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 32 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/230, meer
 • Meire, D.; Nguyen, D.; Stark, J.; Vanlede, J. (2024). Een geïntegreerde aanpak voor de Durme: sub report 6. Scenarios intertidal areas. Version 4.0. FH reports, 19_016_6. Flanders Hydraulics: Antwerp. VI, 49 + 6 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/237, meer
 • Nguyen, D.; Stark, J.; Meire, D. (2024). Een geïntegreerde aanpak voor de Durme: sub report 7. The effect of upstream discharge and flushing. Version 4.0. FH reports, 19_016_7. Flanders Hydraulics: Antwerp. VI, 38 + 3p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/238, meer
 • Nguyen, D.; Vanlede, J.; Meire, D. (2024). Een geïntegreerde aanpak voor de Durme: Set-up and calibration of a detailed Durme model. Version 4.0. FH reports, 19_016_3. Flanders Hydraulics: Antwerp. VII, 54 + 15 p. app. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Coen, L.; Verelst, K. (2024). Sigmaplan – Gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek: ontwerp dissipatiegracht overloopdijk. Versie 4.0. WL Rapporten, 23_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 22 pp. https://dx.doi.org/10.48607/228, meer
 • Brackx, M.; Meire, D.; Plancke, Y. (2023). Sedimentatie Overloop Valkenisse: sedimentatie ter hoogte van de Overloop van Valkenisse. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_097_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 24 + 5 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/197, meer
 • Coen, L.; Peeters, P. (2023). Bresinstrumentarium Sigma: Deelrapport 2. Gevoeligheidsanalyse bresgroeiparameters. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_004_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 44 pp. https://dx.doi.org/10.48607/222, meer
 • De Maerschalck, B.; Breugem, W.A.; Kolokythas, G.; Wang, L. (2023). Scaldis Coast: numerical modelling of 10 years for long-term morphology in the surf zone of the Belgian coast using the TELEMAC-MASCARET system, in: Kopmann, R. et al. Proceedings of the XXIXth TELEMAC Users Conference 12-13 October 2023. pp. 108-115, meer
 • Grasso, F.; Bismuth, E.; Burchard, H.; Defontaine, S.; Dijkstra, Y.; Geyer, R.; Kösters, F.; Lafite, R.; Reese, N.; Schuttelaars, H.; Sottolichio, A.; van Kessel, T.; Vanlede, J.; van Maren, B.; Verney, R.; Walther, R.; Zorndt, A. (2023). Can we simply predict maximum turbidity in tidal estuaries? (i.e., can we classify estuarine turbidity maximum within an estuarine parameter space?) [POSTER]. Presented at AGU Fall Meeting – December 13, 2023 – San Francisco, CA, USA. Ifremer/Coordination inter-estuaires/Office français de la biodiversité: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Kolokythas, G.; Fonias, S.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J. (2023). Modelling Belgian Coastal zone and Scheldt mouth area: Sub report 14. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the morphodynamic model. Version 4.0. FH reports, 15_068_14. Flanders Hydraulics: Antwerp. VIII, 217 + 17 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/214, meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; Vereecken, H. (2023). Vergelijking data fysische parameters: meetpaal Lillo vs Liefkenshoek veer. Versie 4.0. WL Rapporten, 22_076_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 38 pp. https://dx.doi.org/10.48607/182, meer
 • Pereira, F.; Nossent, J.; Leyssen, G.; Van Uytven, E.; Blanckaert, J.; Adams, R.; Franken, T. (2023). Semi-probabilistic flood risk analysis including climate change uncertainties, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-15596. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-15596, meer
 • Plancke, Y.; Bertels, J.; Michielsen, S.; Thant, S.; van den Berg, M.; Meire, D.; Vereecken, H. (2023). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2022: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren. Versie 4.0. WL Rapporten, PA047_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 105 + 35 pp., meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen (oktober 2022). Versie 2.0. WL Rapporten, 20_108_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 + 43 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/168, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2023). Dwarsstroming Zuidergat: Deelrapport 1. Factual data rapport ADCP-metingen (september 2022). Versie 2.0. WL Rapporten, 20_108_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 + 35 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/169, meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Meire, D. (2023). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 4. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2011-2016. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_076_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 40 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/226, meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Meire, D. (2023). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 6. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme voor de periode 2016-2019. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_076_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 36 + 26 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/225, meer
 • Schoutens, K.; Stoorvogel, M.; van den Berg, M.; van den Hoven, K.; Bouma, T.J.; Aarninkhof, S.G.J.; Herman, P.M.J.; van Loon-Steensma, J.M.; Meire, P.; Schoelynck, J.; Peeters, P.; Temmerman, S. (2023). Stability of a tidal marsh under very high flow velocities and implications for nature-based flood defense, in: EGU General Assembly 2023. Vienna, Austria & Online, 23–28 April 2023. pp. EGU23-1874. https://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu23-1874, meer
 • Schramkowski, G.; Kaptein, S.J. (2023). Effecten van zeespiegelstijging in de Schelde: deelrapport 3. iFlow‐simulaties van getij en sediment. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_058_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 32 + 3 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/170, meer
 • Smolders, S.; Nguyen, D. (2023). Modelling a turbidity maximum in a schematized estuary coupling TELEMAC-3D with GAIA, in: Kopmann, R. et al. Proceedings of the XXIXth TELEMAC Users Conference 12-13 October 2023. pp. 183-189, meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B. (2023). Application of the lower Sea Scheldt model in Telemac-2D: studiying the impact of bridge piers, in: Kopmann, R. et al. Proceedings of the XXIXth TELEMAC Users Conference 12-13 October 2023. pp. 198-204, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y. (2023). Prediction of hazardous eddy-induced cross-currents in the Western Scheldt, in: Habersack, H. et al. Proceedings of the 40th IAHR World Congress (Vienna, 2023). pp. 1-9, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y. (2023). Representatie stijgsnelheid en verhang Terneuzen-Hansweert in numerieke modellen: verkennende kalibratieoefening met NeVla model. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 23 pp. https://dx.doi.org/10.48607/196, meer
 • Van Hoydonck, W.; van Zwijnsvoorde, T.; Eloot, K. (2023). Krachten op afgemeerde schepen in het Albertkanaal (pand Wijnegem ‐ haven Antwerpen). Versie 2.0. WL Rapporten, 23_058_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 21 pp. https://dx.doi.org/10.48607/216, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Michielsen, S.; Thant, S.; Bertels, J.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2023). Hydrologie bevaarbare waterlopen Vlaanderen: jaar 2021. Versie 4.0. WL Rapporten, PA026_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 21 + 45 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/149, meer
 • Vanlede, J.; Nazarali, M. (2023). SCALDIS 2020: An updated 3D hydrodynamic model for the Scheldt estuary, in: Kopmann, R. et al. Proceedings of the XXIXth TELEMAC Users Conference 12-13 October 2023. pp. 102-107, meer
 • Vereecken, H.; Michielsen, S.; Deschamps, M. (2023). Evaluatie van de peilmeters in het tijgebied van het Schelde-estuarium (2011-2023): opmetingen referentieniveaus en validatie in de WISKI databank. Versie 5.0. WL Rapporten, PA024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/200, meer
 • Verelst, K.; Visser, K.P. (2023). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden- Wal-Zwijn: dimensionering dijkbekleding Scheldedijken. Versie 2.0. WL Rapporten, 22_037_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 27 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/187, meer
 • Vos, G.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 12. Analyse van de migratie van de geul van Breskens. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_031_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 pp. https://dx.doi.org/10.48607/194, meer
 • Vos, G.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2023). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 13. Vergelijking modelresultaten 2009-2012. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 7 + 32 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/195, meer
 • Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2022). LIFE SPARC – action C10: transfer to other estuaries (Replicability & Transferability): sub report 2. Detailed models for the hydrodynamics in the 8 selected locations. Version 2.0. FHR reports, 16_072_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 48 + 3 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/91, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J. (2022). Implementation of multi-class flocculation model in TELEMAC modelling system: sub report 1. The code development. Version 1.0. FHR reports, 18_043_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 40 + 48 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/146, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J. (2022). Idealized modelling of FCA-CRT in European estuaries: an example of the Scheldt estuary, in: Bourban, S.E. et al. Proceedings of the XXVIIIth TELEMAC user conference, 18-19 October 2022, Paris-Saclay. pp. 27-34, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J.; Smolders, S. (2022). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 19. Effect of C-alternatives on sand transport. Version 3.0. FHR reports, 13_131_19. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 41 + 45 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/85, meer
 • Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P. (2022). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.4 Basismodel sediment. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_103_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 31 + 3 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/127, meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2022). Stroomatlas Zeeschelde: vakken: Prospolder – Boudewijnsluis; Boudewijnsluis – Antwerpen; Antwerpen – Hoboken; Hoboken – Wintam. Versie 2.0. WL Rapporten, 18_085_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 341 pp. https://dx.doi.org/10.48607/109, meer
 • Dijkstra, Y.M. (2022). Investigation into the non‐linear hydrodynamical processes in the Scheldt River: idealised processes study. Version 4.0. FHR reports, 15_039_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 25 + 9 p. app. pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwater 5 januari 2022. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48607/78, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwater 31 januari 2022. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 pp. https://dx.doi.org/10.48607/79, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2022). Hoogwaters 17 - 21 februari 2022. Scheldeflits, 03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 pp. https://dx.doi.org/10.48607/80, meer
 • Kaptein, S.J.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2022). Sedimentbalans Schelde-estuarium: deelrapport 8. Vergelijking toestellen voor het meten van de conductiviteit. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_076_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp. https://dx.doi.org/10.48607/101, meer
 • Meire, D.; Vos, G.; D'Haese, W.; De Maerschalck, B. (2022). Evolutie van de bathymetrie rond Wintam: bathymetrische analyse. Versie 5.0. WL Rapporten, 19_014_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 + 18 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/123, meer
 • Plancke, Y.; Vanhooren, J.; De Maerschalck, B.; Gabriels, W. (2022). PFAS: inschatting PFAS-vrachten in de Zeeschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/138, meer
 • Plancke, Y.; Van den Bergh, E.; Vereecken, H.; Vandevoorde, B. (2022). Verdieping Europaterminal: deelrapport 1. Monitoringprogramma ten behoeve van het opvolgen van de potentiële effecten. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_042_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 pp. https://dx.doi.org/10.48607/71, meer
 • Plancke, Y.; Brackx, M.; Vos, G. (2022). Stortstrategie Westerschelde: deelrapport 1. Advies stortingen Diepe Put van Hansweert. Versie 2.0. WL Rapporten, 22_052_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/151, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B. (2022). Complex Project ECA – Extra Containercapaciteit Antwerpen: deelrapport 2. Toepassing van het multivariate model ten behoeve van de inschatting van de verandering in SSC. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_128_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 18 + 16 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/154, meer
 • Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Meire, D. (2022). Complex Project ECA – Extra Containercapaciteit Antwerpen: deelrapport 1. Inschatting van de verandering in SSC met behulp van een multivariaat model voor de continue meetstations. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_128_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 + 13 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/166, meer
 • Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 5. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert – proefstorting 2021. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 41 + 24 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/129, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J. (2022). Dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Verbeteren van de langetermijn predictie op basis van astronomische voorspellingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 22_060_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 2 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/137, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J. (2022). Dwarsstroming Zuidergat: deelrapport 1. GPS vlottermetingen. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_066_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 18 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/143, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J. (2022). Dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Bepalen kans op voorkomen van hydrodynamische condities en bijbehorende dwarsstroming. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 20 + 7 bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/150, meer
 • Rikkert, S.J.H.; Alleon, C.; Khaldi, I.; Shaiek, S.; Verelst, K.; Ebrahimi, M.; Soares-Frazao, S.; Kaidi, S.; Smaoui, H.; Sergent, P. (2022). How strong are our levees? Hydraulic analysis based on Polder2C's project in situ testing, in: Gourbesville, P. et al. Advances in Hydroinformatics. Springer Water, : pp. 937-954. https://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-1600-7_58, meer
 • Rozendaal, M.P.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2022). A three–dimensional model for water motion in a tidally dominated estuary: Overtides and Residual flow. TU Delft/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft; Antwerp. 67 pp., meer
 • Schramkowski, G.; Smolders, S. (2022). Erosie Scheldeschorren in de Hedwige-Prosperpolder bij het geoptimaliseerde Rijksinrichtingsplan: numerieke modellering. Versie 5.0. WL Rapporten, 21_125_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 11 pp. https://dx.doi.org/10.48607/99, meer
 • Shettigar, N.A.; Riom, W.; Bi, Q.; Toorman, E.A. (2022). Modelling particle size distribution in TELEMAC-2D with Population Balance Method, in: Bourban, S.E. et al. Proceedings of the XXVIIIth TELEMAC user conference, 18-19 October 2022, Paris-Saclay. pp. 255-263, meer
 • Smolders, S. (2022). How a flow aligned mesh improves TELEMAC model results, in: Bourban, S.E. et al. Proceedings of the XXVIIIth TELEMAC user conference, 18-19 October 2022, Paris-Saclay. pp. 45-49, meer
 • Smolders, S. (2022). Zout in het Schelde-estuarium doorheen de jaren [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Wetenschappelijk Scheldesymposium, 17/11/2022, WL, Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium/VNSC: Antwerpen. 16 slides pp., meer
 • Smolders, S.; Meire, D.; Schramkowski, G. (2022). Inundatieverloop HPP bij gefaseerde dijkafgraving: resultaten numerieke simulaties. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_119_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 28 pp. https://dx.doi.org/10.48607/82, meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Evaluatiemethodiek Sedimenttransportcapaciteit: deelrapport 1. Methodiek. Versie 3.0. WL Rapporten, 21_106_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 28 + 15 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/126, meer
 • Stark, J.; Smolders, S.; Plancke, Y. (2022). IMMERSE Work Package 3.2: model simulations for scenario 4. Version 3.0. FHR reports, 20_098_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 25 + 7 app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/103, meer
 • Stark, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y. (2022). Operationele voorspelling dwarsstroming Platen van Ossenisse: deelrapport 3. Validatie NeVla model voor representatie dwarsstromingen Ossenisse. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_060_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + 21 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/142, meer
 • Van Camp, P. (2022). Stormjagers van zee en Schelde: Leven en werken in een 'living lab', in: De Grote Rede 56. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 56: pp. 4-7, meer
 • Van der Wegen, M.; Taal, M.; Vanlede, J. (2022). Kennisoverzicht impact zeespiegelstijging Schelde-estuarium: fysisch functioneren (hydrodynamica en morfologie). 1.0. Deltares: Delft. 55 pp., meer
 • Van Zwijnsvoorde, T.; Lataire, E.; Delefortrie, G. (2022). Autonomous ship control in shallow and confined water, in: Autonomous Ships Conference, 31 march - 1 april 2022, National Maritime Museum, Greenwich, London: conference proceedings. pp. [1-8], meer
 • Vandenbruwaene, W.; van den Berg, M.; Van De Moortel, I.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2022). Fluviatiele sedimentaanvoer richting Schelde estuarium: inschatting sedimentaanvoer op basis van APS staalname en turbiditeitsmetingen. Versie 3.0. WL Rapporten, PA025_16. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 22 + 12 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/117, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Bertels, J.; Michielsen, S.; Thant, S.; van den Berg, M.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2022). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2021: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren. Versie 3.0. WL Rapporten, PA047_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 91 + 19 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/139, meer
 • Vanlede, J.; Schramkowski, G.P. (2022). De impact van zeespiegelstijging op het Schelde estuarium: getij en sedimenttransport [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het Wetenschappelijk Scheldesymposium, 17/11/2022, WL, Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium/VNSC: Antwerpen. 21 slides pp., meer
 • Vercruysse, J.; Verelst, K. (2022). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – Wal Zwijn: ontwerp dissipatiegracht. Versie 4.0. WL Rapporten, 21_010_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/95, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Plancke, Y.; Meire, D. (2022). Actualisatie evaluatiemethodiek Schelde-Estuarium: deelrapport 2. Bevaarbaarheid. Versie 5.0. WL Rapporten, 19_065_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 72 + 14 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/69, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2021). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 16. Effect of the C-alternatives on the hydrodynamics. Version 1.0. FHR reports, 13_131_16. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 60 + 36 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/1, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2021). Integraal Plan Bovenzeeschelde: Sub report 18. Effect of the C-alternatives on mud transport. Version 3.0. FHR reports, 13_131_18. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 58 + 9 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/21, meer
 • Bi, Q.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). LIFE SPARC – action C10: transfer to other estuaries (Replicability & Transferability): sub report 1. Inventory and comparative study. Version 2.0. FHR reports, 16_072_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 40 + 8 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/56, meer
 • Escobar, S.; Bi, Q.; Wongsoredjo, S.; Toorman, E. (2021). Dynamic sediment flocculation: development of a 2DH model for coastal applications, in: INTERCOH2021, 13-17 September 2021 - Delft, The Netherlands: book of abstracts. pp. 71, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2021). Hoogwater 21 oktober 2021. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 pp. https://dx.doi.org/10.48607/76, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2021). Hoogwater 07 november 2021. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp. https://dx.doi.org/10.48607/77, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum; De Vlaamse Waterweg nv (2021). Gebeurtenissen waterwegen Vlaanderen juli 2021. Versie 1.0. WL Rapporten, PA008_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 76 pp. https://dx.doi.org/10.48607/48, meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2021). Numerieke modellering waterbeheer – Optimalisatie modellering GGG-inwateringssluizen in MIKE 11: eindrapport. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 60 pp. https://dx.doi.org/10.48607/34, meer
 • Kolokythas, G.; De Maerschalck, B.; Wang, L.; Fonias, S.; Breugem, A.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 12. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the 2D hydrodynamic model. Version 4.0. FHR reports, 15_068_12. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 66 + 40 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/9, meer
 • Meire, D.; Schrijver, M.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Update evaluatiemethodiek: sedimentbalans. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_065_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat Zee en Delta: Antwerpen. VI, 16 pp. https://dx.doi.org/10.48607/50, meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: analyse van golfmetingen bij de Notelaer (Rupelmonde). Versie 5.0. WL Rapporten, 14_082_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 26 pp. https://dx.doi.org/10.48607/11, meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Agenda voor de Toekomst – Golven in het estuarium: deelrapport 4. Analyse van golfmetingen ter hoogte van de Hooge Platen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_082_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 pp. https://dx.doi.org/10.48607/12, meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Meire, D.; Mostaert, F. (2021). Slibhuishouding in het Schelde-estuarium: data-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_061_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 40 + 49 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/13, meer
 • Plancke, Y.; Dupont, H.; Stark, J.; Kaptein, S.J. (2021). Sediment dynamics in the Schelde-estuary: report 1. Influence of fresh water discharge and tide on the ETM-dynamics in the Schelde-estuary using Delft3D. Version 3.0. FHR reports, 19_060_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 24 + 2 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/67, meer
 • Plancke, Y.; Bastiaensen, E. (2021). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 6. Analyse beunstalen bij de uitvoering van de stortproeven 2021 in de Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 19_079_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 6 + 7 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/57, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J.; Mostaert, F. (2021). Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Predictie van dwarsstroming. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_060_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 17 pp. https://dx.doi.org/10.48607/61, meer
 • Plancke, Y.; Stark, J.; Mostaert, F. (2021). Operationele voorspelling dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 2. Factual data rapport ADCP-metingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_060_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 57 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/35, meer
 • Rozendaal, M.P.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M. (2021). A three-dimensional model for water motion in a tidally dominated estuary: Model Development. TU Delft/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft; Antwerp. 15 pp., meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B. (2021). Scenario-onderzoek Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_070_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 8 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/54, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2021). Verversingstijden voor stroombeelden van neervorming Ossenisse: hoogfrequente modeluitvoer van Delft3D-NeVla voor springtij 12/03/2020. Versie 2.0. WL Rapporten, 21_021_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 41 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/36, meer
 • Van Ackere, S.; De Wit, B.; De Maeyer, Ph.; Pereira, F.; Coen, L. (2021). LATIS 4.1: stand van zaken en verbeteringsmogelijkheden. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_159_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 38 + 4 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/52, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Bertels, J.; Michielsen, S.; Thant, S.; Van Den Berg, M.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2021). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2020: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren. versie 4.0. WL Rapporten, PA047_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 80 + 17 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/84, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Michielsen, S.; Thant, S.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2021). Hydrologie bevaarbare waterlopen in Vlaanderen: jaar 2020. Versie 3.0. WL Rapporten, PA026_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 35 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/45, meer
 • Vercruysse, J.; Visser, K.P.; Verelst, K. (2021). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden–Wal Zwijn: revisie gecombineerde in- en uitwateringsconstructies. Versie 3.0. WL Rapporten, 20_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 pp. https://dx.doi.org/10.48607/46, meer
 • Vermeersch, S.; Baeyens, R.; Coeck, J.; De Maerteleire, N.; Gelaude, E.; Robberechts, K.; Pieters, S.; Smolders, S.; Vercruysse, J.; Visser, K.P. (2021). Evaluatie van de in- en uitwateringssluizen van overstromingsgebieden voor vismigratie: een case studie voor Bazel en Bergenmeersen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2021(30). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.39514496, meer
 • Wang, L.; Kolokythas, G. K.; Fonias, S.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2021). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 13. Scaldis-Coast model – Model setup and validation of the wave propagation model. Version 4.0. FHR reports, 15_068_13. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 53 + 12 p. app. pp. https://dx.doi.org/10.48607/20, meer
 • Wolf, T.; Breugem, W.A.; Chu, K.; Decrop, B.; Van Holland, G.; Plancke, Y.; Stark, J. (2021). Sediment transport modelling (TELEMAC-3D + GAIA) case study: sand disposals in the Western Scheldt, in: Breugem, W.A. et al. Proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET user conference - October 2021. pp. 49-57, meer
 • Bi, Q.; Shen, X.; Lee, B.J.; Toorman, E. (2020). Investigation on estuarine turbidity maximum response to the change of boundary forcing using 3CPBE flocculation model, in: Breughem, A. et al. Online proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET User Conference. pp. 26-34, meer
 • Bi, Q.; Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). The iFlow inspired TELEMAC-3D model: sub report 1. Comparing ETM dynamics with the iFlow model. Version 3.0. FHR reports, 19_025_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 39 + 9 p. app. pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Laagwaterseizoen 2019: samenvatting seizoen en gepubliceerde laagwaterberichten waterwegen. Versie 1.0. WL Rapporten, PA006_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 33 + 153 p. bijl. pp., meer
 • Boelens, T. (2020). Depth-averaged idealised modelling of the hydro- and morphodynamics of tidal inlet systems and estuaries. PhD Thesis. Universiteit Gent: Gent. ISBN 978-94-6355-379-7. xxi, 200 pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Validation of North Sea models: sub report 2. The impact of sea level rise on hydrodynamics: North Sea and Scheldt estuary. Version 3.0. FHR reports, 19_058_2. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. VII, 37 + 2 p. app. pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Baseline Zuidwestelijke Delta: automatic re-calibration of waquaschelde_nevla-j07_5 with lower weights in the Rupel basin. Versie 1.0. FHR reports, 13_041_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 23 + 2 p. app. pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2020). Baseline Zuidwestelijke Delta: Final calibration of model waqua-schelde_nevlaj07_5. Version 1.0. FHR reports, 13_041_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2020). Versmalling Beneden-Durme ter hoogte van Hamme: scenarioberekeningen. versie 4.0. WL Rapporten, 20_046_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 24 pp., meer
 • Hessel, K.; Mertens, W.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Campens, V. (2020). SPARC - Life16 CCA BE 000107 - Monitoringsrapport habitatherstel en waterbeheer: deel 1. Nulmonitoring (T0). Agentschap voor Natuur en Bos/Waterbouwkundig Laboratorium/De Vlaamse Waterweg/Regionaal Landschap Schelde - Durme: [s.l.]. 65 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2020). Hoogwaters 10-12 februari 2020. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp. https://dx.doi.org/10.48607/74, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2020). Hoogwaters 10-13 maart 2020. Scheldeflits, 02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 pp. https://dx.doi.org/10.48607/75, meer
 • Kaptein, S.J.; Bi, Q.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2020). Study of a simplified Scheldt model: subreport 2. Comparison between iFlow and Telemac. Version 2.0. FHR reports, 19_025_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 18 pp., meer
 • Kaptein, S.J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2020). iFlow-Inwerking en ontwikkeling SKN 21: Incorporation of intertidal zones in iFlow. Version 2.0. FHR reports, 18_153_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 + 3 p. app. pp., meer
 • Meire, D.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Morfologie mesoschaal - metingen IGG Zeeschelde: deelrapport 4. Eerstelijnsanalyse van de uitgevoerde stromingsmetingen op de intergetijdengebieden in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 54 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Ibanez, M.E.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2020). Evaluatie van meetinstrumenten voor de bepaling van slib karakteristieken: deelrapport 1. Overzicht meetinstrumenten en analyse meetcampagne 3 m.b.t. densiteitsinstrumenten. versie 5.0. WL Rapporten, 18_059_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 104 + 8 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Waves in the Scheldt estuary: analysis of wave measurements at Appels (Dendermonde). Version 2.0. FHR reports, 14_082_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 27 pp., meer
 • Plancke, Y.; Aragones, E.; Vos, G.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 3. Analyse van de sedimentatie ter hoogte van de drempel van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 21 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Bastiaensen, E.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: Deelrapport 2. Analyse beun- en boxcorerstalen bij de uitvoering van de stortproef 2019 in de diepe put van Hansweert. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_079_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 12 + 50 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 1. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert – situatie T0. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 24 + 8 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 14. Data-analyse met behulp van een multivariaat model naar invloedsfactoren op de sedimentconcentratie in de Zeeschelde. versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + 35 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Bi, Q.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Integraal plan Boven-Zeeschelde: sub report 6. Scaldis mud: a mud transport model for the Scheldt estuary. Version 4.0. FHR reports, 13_131_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 77 + 19 p. app. pp., meer
 • Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Vercruysse, J.B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Uitwatering Galgenweel: uitstroom via de oude en nieuwe constructie. Versie 2.0. WL Rapporten, 19_111_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2020). Spoelen van sediment uit oude uitwatering Galgenweel: uitspoelen van slib uit de uitwateringssleuf aan Scheldezijde. Versie 2.0. WL Rapporten, 20_020_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 28 + 2 bijl. pp., meer
 • Stark, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Dwarsstroming Platen van Ossenisse: Validatie Delft3D-NeVla model voor meetcampagne 12/03/2020. Versie 4.0. WL Rapporten, 20_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 + 12 p. bijl. pp., meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 3. Modellering van hydro- en morfodynamische processen in de Westerschelde met Telemac: scenario’s in het kader van gevoeligheidsanalyse numeriek model. Versie 3.0. WL Rapporten, 17_088_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 pp., meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: deelrapport 7. Resultaten lange termijn morfologische simulaties. versie 5.0. WL Rapporten, 17_088_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 pp., meer
 • Stark, J.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda v/d Toekomst – Sedimenttransport op verschillende tijdschalen: scenario’s stortingen diepe delen. Versie 2.2. WL Rapporten, 17_088_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 43 pp., meer
 • Stark, J.; Maximova, T.; Dujardin, A.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). Agenda for the Future – Historical evolution of tides and morphology in the Scheldt Estuary: Subreport 3. Calibration and validation of historical hydrodynamic models. Version 3.0. FHR reports, 14_147_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 59 + 37 p. app. pp., meer
 • Stark, J.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W.; Mostaert, F. (2020). Agenda for the Future – Historical evolution of tides and morphology in the Scheldt Estuary: Sub report 4. Hydrodynamic modelling of morphological scenarios. Version 3.0. FHR reports, 14_147_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 52 + 30 p. app. pp., meer
 • Thant, S.; Plancke, Y.; Vandenbruwaene, W.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Kalibratiemetingen zwevende stof: overzichtsrapport uitgevoerde metingen Zeeschelde in het jaar 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_024_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 21 + 27 p. bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Stark, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 5. Synthese. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Beullens, J.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2020). Agenda voor de Toekomst – Schelde estuarium, historische evolutie getij en morfologie: deelrapport 2. Data-analyse morfologie en getij. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_147_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Thant, S.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2020). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2019: factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in het Schelde estuarium in 2019. Versie 4.0. WL Rapporten, PA047_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 132 + 21 p. bijl. pp., meer
 • Vanlede, J.; Chu, K.; Smolders, S.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2020). Update SCALDIS 2019: a 3D hydrodynamic model of the Scheldt Estuary: calibration report. Version 3.0. FHR reports, PA016_1. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IX, 99 + 45 p. app. pp., meer
 • Vanlede, J.; Chu, K.; Fonias, E. (2020). Introducing the VIMM toolbox for the (re)calibration of the SCALDIS model, in: Breughem, A. et al. Online proceedings of the papers submitted to the 2020 TELEMAC-MASCARET User Conference. pp. 153-158, meer
 • Vercruysse, J.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2020). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – Schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 7. Inzichten uit schaalmodelproeven. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_075_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 90 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2020). Complex project nieuwe sluis Zeebrugge: bepaling benodigde doorstroomsectie nivelleersysteem. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_069_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). A new ebb-flood channel system in the Upper Sea Scheldt (Wijmeers): a model study with Telemac-3D. Version 3.0. FHR reports, 18_138_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 53 + 5 p. bijl. pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Laagwaterseizoen 2018: samenvatting seizoen en gepubliceerde laagwaterberichten waterwegen. Versie 1.0. WL Rapporten, PA006_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 50 + 186 p. bijl. pp., meer
 • Brackx, M.; Van De Moortel, I.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: Verwerking EWI-campagnes periode 2012-2017. Versie 3.0. WL Rapporten, PA025_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 69 pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Mostaert, F. (2019). Baseline Zuidwestelijke Delta: set-up and Calibration of model waqua-schelde_nevla-j07_5. Version 2.0. FHR reports, 13_041_1. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. X, 73 + 9 p. appendices pp., meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie Mesoschaal - FSK: deelrapport 2. Fysieke systeemkenmerken Schelde-estuarium. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_024_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 40 + 68 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Vercruysse, J.B.; Mostaert, F. (2019). GOG-GGG Bovenzanden: dimsensionering in- en uitwateringssluizen. versie 4.0. WL Rapporten, 18_011_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 21 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Kolokythas, G.A.; Wang, L.; Fonias, E.; Breugem, A. (2019). ScaldisCoast: An unstructured next generation integrated model for the Belgian Coastal Zone, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day. Bredene, Belgium, 13 March 2019. VLIZ Special Publication, 83: pp. 100, meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 1. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: deskstudie. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 41 + 31 p. bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: deelrapport 2. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: vaarwegcapaciteit. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_117_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 16 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: Deelrapport 6. Geïntegreerd onderzoek – deel nautica: deskstudie naar aanleiding van alternatief 9 en samenvatting. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 29 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 4. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: beoordeling van de P5-2 en P9 varianten voor een tweede getijdendok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 23 pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2019). Complex project: extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen: achtergronddocumentatie - deelrapport 3. Geïntegreerd onderzoek - deel nautica: simulatiestudie voor de bouwsteen Saeftinghedok. Versie 5.0. WL Rapporten, 16_117_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 17 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Fioen, R. (2019). A simplified method to estimate the roll motions of an ultra large container shipbased on full-scale measurements. MSc Thesis. Ghent University. Maritime Technology Division: Ghent. xxiv, 141 pp., meer
 • Goossens, M.; Van Holland, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 25. Sedimentbalans ter hoogte van de Hooge Platen. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_25. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 24 + 61 p. bijl. pp., meer
 • Hassan, W.; Maximova, T.; Bi, Q.; Smolders, S.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Integraal Plan Bovenzeeschelde: sub report 7. Effect of the B-alternatives on the hydrodynamics. Version 2.0. FHR reports, 13_131_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XIII, 62 + 78 p. appendices pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2019). Hoogwater 30 september 2019. Scheldeflits, 01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 pp. https://dx.doi.org/10.48607/73, meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2019). Data analyse van golf- en snelheidsmetingen in het Schelde estuarium: factual datarapport - Debietsmetingen op de Durme te Waasmunsterbrug tijdens vloed op 16 september 2019. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 59 pp., meer
 • Leyssen, G.; Blanckaert, J.; Pereira, F.; Nossent, J.; Mostaert, F. (2019). Scientific assistance towards a probabilistic formulation of hydraulic boundary conditions: testcase voor het Scheldebekken. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_144_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 89 + 65 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 3. Gevoeligheidsanalyse voor morfologische simulaties in de Westerschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 47 + 40 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Kolokythas, G.; Smolders, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de Toekomst – Waves in the estuary: analysis of wave measurements at Saeftinghe. Version 2.0. FHR reports, 14_082_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 34 + 40 p. bijl. pp., meer
 • Peeters, P.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2019). Large-scale dike breach experiments in Belgium: data report Wijmeers and outlook future experiments. version 3.0. FHR reports, 00_089_3. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VI, 22 pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; De Maerschalck, B.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – scenario's diepe delen: deelrapport 12. Sedimentatie ter hoogte van drempels: scenario’s stortingen diepe delen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 25 + 5 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Wouters, K.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal - data-analyse stortingen: deelrapport 5. Data-analyse sedimentdynamica ter hoogte van stortingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + 14 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2019). Overleg flexibel storten: deelrapport 31. Stromings- en sedimenttransport metingen ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_31. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 47 + 4 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2019). Harmonische analyse van het getij: deelrapport 1. Bepaling van harmonische componenten voor getijstations in de Zeeschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 18_108_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). AvdT – Morfologie mesoschaal: deelrapport 9. Toekomstige stortstrategie Westerschelde. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_024_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 11. Effect of B-alternatives on sand transport. Version 3.0. FHR reports, 13_131_11. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 45 + 13 p. app. pp., meer
 • Smolders, S.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Integraal Plan Boven-Zeeschelde: sub report 10. Scaldis Sand: a sand transport model for the Scheldt estuary. Version 2.0. FHR reports, 13_131_10. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 45 + 8 p. app. pp., meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2019). Panoramaheuvel in Hedwige-Prosperpolder: invloed op waterbeweging in het originele RIP. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_006_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 14 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Vercruysse, J.B.; Spiesschaert, T.; Geerts, S.; Mostaert, F. (2019). Modelling culverts in TELEMAC: code validation with scale flume model of Doelpolder. Version 3.0. FHR reports, 18_145_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 30 pp., meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Bi, Q.; Vanlede, J.; Kolokythas, G. (2019). A sand transport model for the Scheldt estuary: the 3D Scaldis sand model, in: XXVIth Telemac-Mascaret User Conference, 15-17 October, Toulouse: proceedings. pp. [1-8], meer
 • Smolders, S.; Stark, J.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Bi, Q.; Kolokythas, G. (2019). How autonomous and anthropogenic development of the Scheldt estuary (Belgium) affect tidal asymmetry and sand transport, in: 38th IAHR World Congress September 1-6, 2019, Panama City, Panama: E-proceedings. pp. 724-732, meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Burchtse Weel: waterstanden en sediment: toestand 2018. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_026_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 21 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Vogeleilanden in de Beneden Zeeschelde: effect op hydrodynamica en sediment transport. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_033_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 12 pp., meer
 • Stark, J.; Vandenbruwaene, W.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Morfologie mesoschaal – numerieke modellering drempels: deelrapport 7. Sedimentatie ter hoogte van drempels: validatie numeriek model. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 108 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Stark, J.; Smolders, S.; Vandenbruwaene, W. (2019). Using numerical simulations to improve insight on the historical evolution of tides and morphology in the Scheldt estuary, in: 38th IAHR World Congress September 1-6, 2019, Panama City, Panama: E-proceedings. pp. 1741-1751, meer
 • Van Braeckel, A.; Belliard, J.-P.; Meire, D.; Van de Meuter, F.; Silinski, A.; De Roo, S.; Kolokythas, G.A.; Levy, Y.; Temmerman, S.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E. (2019). Wave climate and sediment dynamics in the tidal flats and marshes of Galgeschoor. Reports of the Research Institute for Nature and Forest, 2019 (48). Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. 93 pp. https://dx.doi.org/10.21436/inbor.17169167, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Pauwaert, Z.; Meire, D.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Agenda voor de Toekomst – Historische evolutie getij en morfologie Schelde estuarium: deelrapport 1. Evolutie van het getij over de periode 1888-2017. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_147_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 5 p. bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Brackx, M.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2018: factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 106 + 26 bijl. pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Optimalisatie monitoring Zeeschelde: modernisering getijmeetnet en kwaliteitscontrole. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_138_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 2 bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Schramkowski, G.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2019). Onderzoeksadvies sedimentatieproblematiek tijgebonden Durme. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_044_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 8 pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Vanderkimpen, P.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2019). Complex project nieuwe sluis Zeebrugge: opmeten densiteitsverschil tussen voorhaven en achterhaven. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 42 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2019). Haven Antwerpen – Renovatie Royerssluis: haalbaarheidsstudie nivelleersysteem met woelkelder in het bovenhoofd. Versie 3.0. WL Rapporten, 18_056_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Verelst, K.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2019). Dijle – GOG Grote Vijver 2: advies energiedissipatie overloopdijk. Versie 5.0. WL Rapporten, 18_057_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 19 + 12 p. bijl. pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mansuy, M.; Vantorre, M. (2019). Full-scale measurements of vertical motions on ultra large container vessels in Scheldt estuary, in: Candries, M. et al. 5th MASHCON International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water with non-exclusive focus on manoeuvring in waves, wind and current, 19 - 23 May 2019, Ostend, Belgium: conference proceedings. pp. 424-439, meer
 • Vos, G.; Van De Moortel, I.; Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: optimalisatie methodologie voor het bepalen van sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_076_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 53 + 21 p. bijl. pp., meer
 • (2018). Studiedag 10 jaar MONEOS. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 pp., meer
 • Brackx, M.; Claeys, S.; Vandenbruwaene, W.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Turbiditeit 13‐uursmeting Kruibeke 2017: vergelijking tussen SediMon en ViSea. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_024_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 40 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2018). Mike11 model Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren: beschrijving versie 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_106_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 153 + 277 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Mostaert, F. (2018). Hindcast storm 3 januari 2018 met 1D-modellen: 30/12/2017 – 09/01/2018. Versie 4.0. WL Rapporten, 18_007_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 143 pp., meer
 • Cornet, E.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Hydrologisch jaarboek 2017: HIC meetstations. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_077_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 326 p. bijl. pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2018). Kabeltracé Borssele: stroomsnelheden ter hoogte van de vaarwegkruisingen Honte en Vlissingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_098_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 12 + 25 p. bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Delefortrie, G.; Mostaert, F. (2018). Manoeuvring characteristics: sub report 7. Comparison of the manoeuvring characteristics of the COSCO 20,000 TEU and other Ultra Large Container ships. Version 2.0. FHR reports, 16_023_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 8 + 2 p. appendices pp., meer
 • Hertoghs, R.; Vereecken, H.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Vijfjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: tijdvak 2011-2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_035_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XV, 154 pp., meer
 • Levy, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). MONEOS, metingen halftij‐eb in de Beneden‐Zeeschelde: factual data rapport 2015. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 27 + 17 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Deschamps, M.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Mostaert, F. (2018). Stormrapport: storm januari 2018. Versie 1.0. WL Rapporten, 00_119_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 35 pp., meer
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Mostaert, F. (2018). Morphodynamic modeling of the Scheldt estuary and its mouth: Effects of sea level rise. Version 2.0. FHR reports, 14_094_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 21 pp., meer
 • Nnafie, A.; de Swart, H.E.; De Maerschalck, B. (2018). Morphodynamic impact of sea-level rise on the Western Scheldt estuary and its mouth region: insights from an idealized modeling study , in: NCK days 2018. Geo-logic in coastal and shelf research: a matter of multi-disciplinarity: book of abstracts. pp. 68, meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2018). Hydro- en sedimentdynamica in het mondingsgebied van het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Factual data rapport frame‐ en puntmetingen periode augustus 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_083_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 70 + 41 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Schelde-estuarium, in: Devriese, L. et al. Kennisgids Gebruik Kust en Zee 2018 - Compendium voor Kust en Zee. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 221-230, meer
 • Plancke, Y.; Maris, T.; Verleye, T.; Dauwe, S. (2018). Scheldt Estuary, in: Devriese, L. et al. Knowledge Guide Coast and Sea 2018 - Compendium for Coast and Sea. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 219-228, meer
 • Plancke, Y.; Goossens, M.; Mostaert, F. (2018). Overleg flexibel Storten: deelrapport 28. Analyse van baggerhoeveelheden in de Westerschelde sinds 2000. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_031_28. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 22 pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Agenda voor de toekomst - Morfologie Mesoschaal: deelrapport 14. Bodemtransport nabij de Platen van Ossenisse op basis van een analyse van bodemvormen. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_024_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 15 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Mostaert, F. (2018). Studie naar meettechnieken voor het onderzoeken van de opbouw van sliblagen in het Deurganckdok: deelrapport 1. Bundeling van de belangrijkste resultaten uit 3 masterproeven uitgevoerd op de Universiteit Antwerpen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_160_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 63 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Smolders, S.; Mostaert, F. (2018). Sedimenttransport in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Bepalen van het aandeel zandtransport uit metingen met de Delftse fles. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_001_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 13 + 22 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Henderick, A.; Coen, L.; Mostaert, F. (2018). Sigmaplan – Vismigratie gereduceerde getijdegebieden: bepalen debiet in‐ en uitwatering GOG‐GGG Bergenmeersen en Bazel. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_094_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 69 + 2 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Bi, Q.; Maximova, T.; Vanlede, J. (2018). Modelling cohesive sediments in the Scheldt estuary (Belgium) with SEDI-3D, in: Bacon, J. et al. (Ed.) Proceedings of the XXVth TELEMAC-MASCARET User Conference, 9th to 11th October 2018, Norwich. pp. 53-60, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Hertoghs, R.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Vos, G.; Plancke, Y.; Vereecken, H.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2018). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2017: Deelrapport 7. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2017. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 118 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Verelst, K.; Vanderkimpen, P.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2018). Zeeschelde ‐ Tijarm Zwijnaarde: hydraulische impact oeverherstelling en dimensionering oeverbescherming. Versie 5.0. WL Rapporten, 17_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Mansuy, M.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2018). Full-scale measurements to assess squat and vertical motions in exposed shallow water, in: Proceedings of the 34th PIANC World Congress 2018 in Panama City, Panama. pp. [1-20], meer
 • (2017). Schelde-Ems workshop 2017. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 pp., meer
 • Adriaens, R.; Zeelmakers, E.; Fettweis, M.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Stassen, P.; Elsen, J.; Srodon, J.; Vandenberghe, N. (2017). Quantitative clay mineralogy as provenance indicator for the recent muds located at the marine limit of influence of the Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 12-16, meer
 • Belliard, J.-P.; Temmerman, S.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E.; Van Braeckel, A. (2017). Benthic habitat characterisation in the upper Scheldt estuary: a hydromorphological approach, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 22, meer
 • Belliard, J.-P.; Temmerman, S.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Bouma, T.J.; Van den Bergh, E.; Van Braeckel, A. (2017). Sediment dynamics in relation to wave action in the tidal flats of Galgeschoor, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 19, meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Hertoghs, R.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Stormperiode Zeescheldebekken 11‐ 14 januari 2017: factual data. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_119_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 42 pp., meer
 • Boeckx, L.; D'Haeseleer, E.; Meire, D.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij‐verwachtingen: deelrapport 1. Data-analyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_016_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 18 p. bijl. pp., meer
 • Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; Mostaert, F. (2017). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.3 Basismodel getij en zout. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_103_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 49 + 29 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/98, meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwilligen, J.; Mostaert, F. (2017). Update snelheidsvelden Zeeschelde en Sluistoegangen: technical report. Version 2.0. FHR reports, 00_081_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 68 + 6 p. appendices pp., meer
 • Chu, K.; Vanlede, J.; Maximova, T.; Decrop, B.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model‐en data‐analyse ten behoeve van betere tij‐verwachtingen: sub report 4. Hindcast with 2D NEVLA. Version 2.0. FHR reports, 16_016_4. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 57 + 2 p. appendices pp., meer
 • Claeys, S. (2017). Measuring sediment transport: we don't see what we hear! But what should we believe?, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 7, meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 1. Kalibratie Zeescheldemodel. Versie 5.0. WL Rapporten, 14_176_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XXVII, 54 + 199 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 2. GOG-werking langs de Zeeschelde. Versie 7.0. WL Rapporten, 16_016_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 95 + 7 p. bijlagen pp., meer
 • Coen, L.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). GOG Anderstadt afwaarts: optimalisatie overloopdijkhoogte. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_102_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 37 pp., meer
 • Coen, L.; Boey, I.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Studie ten behoeve van de aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studie. Sigma Schelde Zone 3 – GOG-GGG Schouselbroek. versie 4.0. WL Rapporten, 12_053_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 pp., meer
 • Coen, L.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven-Zeeschelde – Veiligheidstoets B-&C-alternatieven: deelrapport 2. Veiligheidstoets B-alternatieven. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_176_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 69 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Hydrologisch jaarboek 2016: HIC meetstations. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_077_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 245 p. bijlagen pp., meer
 • Dan, S.; Vandebroek, E. (2017). A sediment budget for a highly developed coast – Belgian case, in: Proceedings of Coastal Dynamics 2017, 12-16 June 2017, Helsingør, Denmark. pp. 1376-1385, meer
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Kolokythas, G. K.; Quataert, E.; van Oyen, T.; Vroom, J.; Dijkstra, J.; Wang, Z.B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 2. Morfologische analyse scenario's Vlaamse Baaien. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_2. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XIII, 107 + 36 p. bijl. pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Dijkstra, J.; Nnafie, A.; Vroom, J.; van Oyen, T.; Röbke, B.R.; van der Werf, J.; Van der Wegen, M.; van Maren, B.; Taal, M.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: deelrapport 3. Modellering van de morfologische effecten na aanleg nieuwe Geul van de Walvischstaart. Versie 3.0. WL Rapporten, 15_068_3. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. XV , 64 + 12 p. bijl. pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Renders, D.; Vanlede, J.; Gourgue, O.; Willems, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Modellering Vlaamse Baaien: deelrapport 1. Hydrodynamische modellering scenario’s Oostkust. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. VII, 41 + 26 p. bijl. pp., meer
 • Deschamps, M.; Coen, L.; Chu, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Model-en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen: deelrapport 3. Model-analyse. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_016_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 18 pp., meer
 • Dijkstra, Y.M.; De Lucas, M.; Schuttelaars, H.M.; Brouwer, R.L.; Schramkowski, G.P.; van Kessel, T.; van Maren, B.; Winterwerp, H. (2017). Progress in understanding regime shifts to hyperturbidity using a combination of different process-based models, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 9, meer
 • Dujardin, A.; Meire, D.; Chu, K.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Slibbalans Zeeschelde: sub report 8. Hydrodynamic model 1954. Versie 4.0. FHR reports, 00_029_8. Flanders Hydraulics Research: Antwerp . XI, 73 + 86 p. appendices pp., meer
 • Hassan, W.; Meire, D.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: sub report 6. Validation of the SCALDIS‐model on intertidal areas. Versie 2.0. WL Rapporten, 14_024_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 75 + 20 p. app. pp., meer
 • Heredia, M.; Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Development of models for the analysis of salt intrusion in the Scheldt river basin: sub report 2. Methodology lock exchange. Version 4.0. FHR reports, 13_035_2. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VIII, 25 pp., meer
 • Kolokythas, G. K.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2017). Modelling Belgian coastal zone and Scheldt mouth area: sub report 5. Progress report: Scenarios Vlaamse Baaien and model developments. Version 5.0. FHR reports, 15_068_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XI, 45 + 25 p. appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). MONEOS 2016 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sedimentconcentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 56 pp., meer
 • Levy, Y.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Sluis Wintam: Sedimentatie toegangsgeul. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_093_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 39 + 33 p. bijl. pp., meer
 • Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y. (2017). Characterization of uncertainty in the measuring of bottom transport using ADCP, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Meire, D.; Hassan, W.; Plancke, Y. (2017). Velocity measurements on tidal flats along the Sea Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 6, meer
 • Meire, D.; Kolokythas, G. K.; Plancke, Y. (2017). Wave measurements along an estuary with heavy ship traffic, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-7], meer
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Morphodynamic modelling of the Scheldt mouth: effects of extreme wave and wind events. Version 2.0. FHR reports, 14_094_7. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 31 pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2017). Effects of closure of secondary basins on depths of estuaries: insights from an observational and modeling study of the Western Scheldt estuary [POSTER]. Presented at the 25th NCK days, Den Helder, Netherlands . Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Nnafie, A.; van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2017). Morphodynamic modelling of the Scheldt mouth: effects of waves. Version 3.0. FHR reports, 14_094_6. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 34 pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T. (2017). Effects of extreme wave and wind events on morphodynamics of estuaries: An idealized model study, in: Baptist, M. et al. (Ed.) NCK days 2017, 15 – 17 March, Royal Netherlands Naval College (KIM), Den Helder: book of abstracts. pp. 87, meer
 • Plancke, Y.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Plasticvervuiling en verhogen efficiëntie bij het ruimen van drijfvuil in het Schelde-estuarium: deelrapport 1. Advies voor het optimaliseren voor het ruimen van drijfvuil. Versie 4.0. WL Rapporten, 16_092_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 23. Stroming- en sedimentmeting ter hoogte van de diepe put van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_23. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 19 + 45 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions [PRESENTATION]. Presented at HMEM – Durham, N.H., U.S.A., July 2017. Flanders Hydraulics: Antwerp. 13 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Verelst, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Strandingsbank Coeck in de Rupel: benodigde bodembescherming en sedimentatieproblematiek. versie 5.0. WL Rapporten, 16_101_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Sedimentfluxen in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Analyse van de uitgevoerde metingen en de kubatuurberekening ter hoogte van Duffel‐sluis. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 23 + 30 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Van De Moortel, I.; Hertogs, R.; Vereecken, H.; Vos, G.; Verdoodt, N.; Meire, D.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2016: deelrapport 6. Factual data rapportage van monitoring waterbeweging en fysische parameters in de Zeeschelde in 2016. versie 4.0. WL Rapporten, 12_070_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVIII, 130 + 16 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; De Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 20. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Hooge Platen. versie 1.0. WL Rapporten, 00_031_20. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. IX, 53 + 8 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Meire, D.; Mostaert, F. (2017). Overleg Flexibel Storten: deelrapport 22. Analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie nabij de Plaat van Walsoorden. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_031_22. Waterbouwkundig Laboratorium/Rijkswaterstaat, Zee en Delta: Antwerpen; Middelburg. X, 45 + 13 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Meire, D.; Vandebroek, E.; Hassan, W.; Schrijver, M. (2017). Validation of numerical hydrodynamic models using recent field measurements in the Schelde-estuary, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Plancke, Y.; Vandebroek, E.; Claeys, S.; Meire, D. (2017). Sediment transport in the Schelde-estuary: the challenge of performing good measurements in challenging conditions, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2017 Conference (HMEM 2017). pp. [1-6], meer
 • Schramkowski, G.P.; Nnafie, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Geïdealiseerde processtudie van systeemovergangen naar hypertroebelheid: WP 1.2 literatuurstudie getijwerking en zouttransport in een estuarium. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_103_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 25 pp., meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vandenbruwaene, W.; Coen, L.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal Plan Bovenzeeschelde: deelrapport 5. Scaldis 2050. versie 4.0. FHR reports, 13_131_5. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XIV, 133 + 1 p. appendices pp., meer
 • Temmerman, S.; Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P. (2017). Towards nature-based solutions for estuarine problems? Insights from observations and modelling for the Scheldt estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 20, meer
 • van Oyen, T.; Dan, S.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2017). Hydrodynamica inlaat van het Zwin: rapport feitelijke gegevens – Metingen bij doodtij. Versie 3.0. WL Rapporten, 16_068_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 11 pp., meer
 • Van Oyen, T.; Nnafie, A. (2017). Influence of anthropogenic measures on large-scale estuarine morphodynamics, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 3 March 2017. VLIZ Special Publication, 79: pp. 91, meer
 • Vandebroek, E.; Dan, S.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Sediment budget for the Belgian coast: final report. Version 2.0. FHR reports, 12_155_1. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 57 + 35 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future – Mesoscale hydro‐ and sediment dynamics in the Schelde estuary: Sub report 10. Factual data report for measurements at Drempel van Hansweert in April/May 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_10. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. X, 51 + 2 p. appendices pp., meer
 • Vandebroek, E.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Agenda for the future ‐ Hydrodynamics and sediment dynamics in the Schelde Estuary: sub report 11. Factual data report for frame‐measurements at Drempel van Frederik in December 2015 and January 2016. Version 3.0. FHR reports, 14_024_11. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. XI, 75 + 5 p. appendices pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Integraal plan Boven‐Zeeschelde: deelrapport 8. Sedimentbalans Zeeschelde, Rupel en Durme. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 42 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Pauwaert, Z.; Meire, D.; Beullens, J.; Wang, Z.B.; Taal, M.; Winterwerp, H. (2017). Historical evolution of the tidal characteristics in the Schelde estuary, in: Schelde-Ems workshop 2017. pp. 18, meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2017). Haven van Antwerpen ‐ Royerssluis: aanvullende simulaties nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_041_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 31 p. bijlagen pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2017). Optimalisatie diepteprofiel voor de toegankelijkheid van de Scheldehavens: deelrapport 1. Klantenwensen maart 2017. Versie 4.0. WL Rapporten, 17_044_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 pp., meer
 • Bastiaensen, E.; Claeys, S.; De Bruyn, L.; Van Meel, K.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Geleidbaarheidsmetingen via de draagbare conductiviteitsmeter Hanna: implementatie en vergelijkende meting. Versie 3.0. WL Rapporten, 14_021. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 pp., meer
 • Belliard, J.-P.; Silinski, A.; Meire, D.; Kolokythas, G.; Temmerman, S. (2016). Impact of wave action on the morphological evolution of the tidal flats and marshes in the proximity of the port of Antwerp, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 89, meer
 • Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologie en getij bevaarbare waterlopen in de eerste maanden van 2016: van neerslag… naar afvoer… bij een stevige wind in het getijgebied… geeft werk. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Boey, I.; Vanderkimpen, P.; Boeckx, L.; Coen, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). GOG Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: data omtrent de operationele toestand. Versie 6.0. WL Rapporten, 16_025_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Deschamps, M.; Smets, S.; Gullentops, C.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 1. Aanpassing operationele modellen voor implementatie in FEWS. versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_1. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 17 pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Gullentops, C.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 2. Technisch rapport van de configuratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_2. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 31 pp., meer
 • Bogman, P.; Buitrago, S.; Deschamps, M.; Smets, S.; Boeckx, L.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Configuratie voorspellingssysteem FEWS Vlaanderen: deelrapport 3. FEWS Vlaanderen user guide. versie 4.0. WL Rapporten, 14_056_3. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • Brand, E. (2016). The driving mechanisms behind morphological changes in the Western Scheldt mouth area over the past two centuries: a data analysis. Utrecht University/Flanders Hydraulics Research: Utrecht. 47 pp., meer
 • Brand, E.; Van Oyen, T.; Nnafie, A. (2016). The driving mechanisms behind morphological changes in the Western Scheldt mouth area over the past two centuries – a data analysis, in: NCK days 2016, 16 - 18 March: book of abstracts. pp. 14, meer
 • Brouwer, R.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G.P.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2016). Understanding estuarine turbidity maxima dynamics: lower Ems vs. Sea Scheldt estuary [POSTER]. Flanders Hydraulics Research/TU Delft: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Brouwer, R.; Schramkowski, G.; Schuttelaars, H.M.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2016). A data and model comparison between the hyperturbid lower Ems and Sea Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented at the Ems – Scheldt Workshop, 11 – 12 februari 2016, Amersfoort. Flanders Hydraulics Research/TU Delft: Antwerp. 23 slides pp., meer
 • Brouwer, R.L.; Dijkstra, Y.M.; Schuttelaars, H.M.; Schramkowski, G. (2016). Using an idealised process-based model to analyse sediment dynamics in the Scheldt estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 27, meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sigma Cluster Bovendijle: optimalisatie overloopdijkhoogte. versie 4.0. WL Rapporten, 15_091_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 27 pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch jaarboek 2015: HIC meetstations. versie 4.0. WL Rapporten, 12_077_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 12 + 266 p. bijl. pp., meer
 • Dams, J.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 3.Literatuurstudie. versie 4.0. WL Rapporten, 00_029_3. Flanders Hydraulics Research/Vrije Universiteit Brussel: Antwerp. 92 + 2 p. bijl. pp., meer
 • De Backer, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Westerschelde: monsternamecampagne 2016. versie 2.0. WL Rapporten, 16_018_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 16 + 24 p. bijlagen pp., meer
 • De Backer, E.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Jaarlijks waterbodemonderzoek in de Beneden‐Zeeschelde: monsternamecampagne 2016. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_018_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 14 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Depreiter, D.; Vanlede, J.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verbetering KPI voor kwaliteit voorspellingen: deelrapport 2. Implementatievoorstel 'Kwaliteit modellen'. versie 6.0. WL Rapporten, 12_140_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + 10 p. bijlagen pp., meer
 • Hassan, W.; Suzuki, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Modellering Belgische kustzone en Scheldemonding: rekennota ‐ berekeningen golfklimaat Vlaamse Baaien scenario’s E4 en F1. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_068_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 10 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • Henderick, A.; D'Haeseleer, E.; Vereecken, H.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Hydrologisch Informatie Centrum (HIC): modernisering HIC meetnet. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_141_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 32 + 5 p. bijlagen pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: model validation based on Lillo A breach experiment. versie 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. III, 31 pp., meer
 • Heredia, M.; Van Hoestenberghe, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Breach growth in real-dikes: subreport 2. Simulations for Wijmeers II. Version 4.0. FHR reports, 00_089. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 25 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2016). Evaluation of the external effect on the siltation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.16. Analysis of external effects on siltation processes and factors. Version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 134 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS 2015 – 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 64 pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verkennende studie kribben Fort Filip: deelrapport 2. Aanvullende scenario’s. Versie 5.0. WL Rapporten, 15_042. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Beullens, J.; Vanlede, J.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Verkennende studie kribben Fort Filip: deelrapport 1. Historische studie en hydrodynamische modelresultaten. Versie 6.0. WL Rapporten, 15_042. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Vervolgonderzoek bevaarbaarheid Bovenzeeschelde: subreport 4 - Modelling Train CSM – ZUNO: validation 2013. Version 3.0. WL Rapporten, 13_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 27 + 76 p. appendices pp., meer
 • Meire, D.; Plancke, Y.; Vanlede, J. (2016). Modelling of the historical and current hydrodynamics of the Scheldt estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 60, meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behaviour of mud: subreport 3. Data post-processing. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 31 pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: subreport 2. Factual data report. Version 4.0. FHR reports, 12_082. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. IV, 44 pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2016). Long-term morphodynamic evolution of the Scheldt mouth area: an idealized model study [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2016). Modeling morphodynamic response of estuaries to closure of secondary tidal basins, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 50, meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalk, B. (2016). Influence of geometry, initial bathymetry and sediment availability on the morphodynamic evolution of the Scheldt mouth area, based on numerical modelling, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 82, meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2016). Reproducing the morphology of the Scheldt mouth using an idealized process based model, in: NCK days 2016, 16 - 18 March: book of abstracts. pp. 51, meer
 • Nossent, J.; Viaene, P.; Boeckx, L.; Deschamps, M.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Stormrapport: hoogwaterperiode januari 2016. versie 3.0. WL Rapporten, 00_119_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 7 p. appendices pp., meer
 • Peeters, P. (2016). Het Sigmaplan: een plan van iedereen [PRESENTATIE]. Gepresenteerd op het symposium 'De Schelde door de getijden heen', Antwerpen, 25/02/2016. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 slides pp., meer
 • Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; van Damme, M.; Visser, P.J. (2016). Unveiling the consequences of your breach growth model choice, in: 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016). E3S Web of Conferences, 7: pp. 03005. https://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20160703005, meer
 • Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; Van Damme, M.; Visser, P.J. (2016). Unveiling the consequences of your breach growth model choice, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 54, meer
 • Plancke, Y. (2016). A new disposal strategy in the Schelde-Estuary, conciliating port accessibility and nature, in: SUPERURBAN (Ed.) Embracing estuaries: Management of Natura 2000 sites in estuaries and sea ports workshop: 15 – 16 September 2016, Hamburg, Germany: conference proceedings. pp. 38, meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 2. Factual data rapport turbiditeitsmetingen. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.R. (2016). Sediment transport in the Schelde-estuary: A comparison between measurements, transport formula and numerical models, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 498-503, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Vandenbruwaene, W.; Meire, D. (2016). How the tides changed in the Schelde-estuary under influence of natural changes and human interference, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 61, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J. (2016). Morphological management, a concept for an holistic management of estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 70, meer
 • Smolders, S.; Temmerman, S.; Meire, P. (2016). Importance of a marsh and marsh characteristics for storm surge attenuation along an estuary, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 62, meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde: Subreport 1. SCALDIS: a 3D Hydrodynamic model for the Scheldt Estuary. Version 5.0. WL Rapporten, 13_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. XXVIII, 246 + 228 p. bijl. pp., meer
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2016). Modelling the effect of intertidal area changes on tidal hydrodynamics in estuary channels, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 91, meer
 • Suzuki, T.; Hassan, W.; Kolokythas, G. K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Wave climate for inland vessels between Zeebrugge and the mouth of the Western Scheldt: estimation by the Belgian coast model in SWAN. Version 4.0. FHR reports, 15_026. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 30 + 4 p. appendices pp., meer
 • Temmerman, S.; Stark, J.; Smolders, S.; Meire, P. (2016). How ecological restoration may contribute to mitigate hydrodynamic changes in estuaries, in: Meire, P. (Ed.) Book of abstracts: ECSA Local Meeting 2016. Estuarine Restoration: from theory to practice and back, University of Antwerp, Antwerp, Belgium, 5-9 July 2016. VLIZ Special Publication, 77: pp. 59, meer
 • Thant, S.; Plancke, Y. (2016). Sediment transport measurements in the Schelde-estuary: How do acoustic backscatter, optical transmission and direct sampling compare?, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 193-200, meer
 • van Damme, M.; Ponsioen, L.; Herrero, M.; Peeters, P. (2016). Comparing overflow and wave-overtopping induced breach initiation mechanisms in an embankment breach experiment, in: Lang, M. et al. (Ed.) 3rd European Conference on Flood Risk Management, 18th - 20th October 2016, Lyon, France (FLOODrisk2016): book of abstracts. pp. 53, meer
 • van Damme, M.; Ponsioen, L.; Herrero, M.; Peeters, P. (2016). Comparing overflow and wave-overtopping induced breach initiation mechanisms in an embankment breach experiment, in: 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016). E3S Web of Conferences, 7: pp. [1-9]. https://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/20160703004, meer
 • Van Oyen, T.; van der Vegt, M.; De Maerschalck, B.; Nnafie, A.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Improving long-term morphological modelling tools: subreport 1. Literature review: morphology of the Scheldt estuary mouth. version 4.0. WL Rapporten, 14_094. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 29 pp., meer
 • Van Oyen, T.; Nnafie, A.; De Maerschalk, B. (2016). Impact of anthropogenic measures on the Scheldt mouth morphodynamics, in: Degraer, S. et al. (Ed.) North Sea Open Science Conference 7-10/11/2016. Abstract Booklet. pp. 59, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Meire, D.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 2. Getijrapport Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme. versie 6.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 62 + 62 p. bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 4. Historische evolutie SPM. versie 6.0. WL Rapporten, 00_029_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. 74 + 4 p. bijlagen pp., meer
 • Vanlierde, E.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Hertoghs, R.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). Tienjarig overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken: decennium 2001-2010. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 212 pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Van De Moortel, I.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2016). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2015: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2015. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 142 + bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T. (2016). Stilling basin design for inlet sluice with vertical drop structure: scale model results vs. literature formulae [PRESENTATION]. Presented on the 4th IAHR Europe Congress, Liège, Belgium, 27-29 July 2016. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 26 slides pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Haven van Antwerpen - Royerssluis: deelrapport 2. Hydraulisch ontwerp nivelleersysteem met omloopriolen in sluishoofden voor vernieuwde Royerssluis. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_131_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 104 + 35 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Visser, K.P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Gereduceerd getijdegebied Doelpolder: schaalmodelproeven gecombineerde in‐ en uitwateringsconstructie. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_073_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 37 + 19 p. bijlagen pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; De Mulder, T. (2016). Stilling basin design for inlet sluice with vertical drop structure: Scale model results vs. literature formulae, in: Erpicum, S. et al. Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 579-587, meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Tijpoortberekeningen afvarende containervaart uit Deurganckdok: invloed drempeldieptes en vaarsnelheden. versie 4.0. WL Rapporten, 16_115_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 13 pp., meer
 • Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Stormrapport: stormtij Zeescheldebekken 22 oktober 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 1 p. bijl. pp., meer
 • Brouwer, R.; Schramkowski, G.P.; Schuttelaars, H.M. (2015). Historic evolution of vertical mixing and bed roughness in the Scheldt Estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research/Delft University of Technology: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Brouwer, R.; Schramkowski, G.; Schuttelaars, H.M.; Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J. (2015). A data and model comparison between the hyperturbid lower Ems and Sea Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented on the ECSA 2015 conference, 6-9 Sept., London. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 21 slides pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_013. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 78 p. bijl. pp., meer
 • Cornet, E.; Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Hydrologisch jaarboek 2014: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 259 pp., meer
 • De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Dijkstra, J.; Kolokythas, G. K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Strandverbreding Zeebrugge tot Cadzand: morfologische effecten. Versie 4.0. WL Rapporten, 15_102. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VII, 61 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • De Maerschalck, B.; Van Esbroeck, M.; Ides, S.; Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Monitoring of the AMORAS underwater cell, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • Depreiter, D.; Lanckriet, T.; van Holland, G.; Vanlede, J.; Beirinckx, K.; Maris, T. (2015). Mud disposal and suspended sediment concentration in the lower Sea Scheldt - Towards a hyperturbid system?, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 7430-7444, meer
 • Depreiter, D.; Lanckriet, T.; van Holland, G.; Vanlede, J.; Beirinckx, K.; Beirinckx, K.; Maris, T. (2015). Mud disposal and suspended sediment concentration in the lower Sea Scheldt – towards a hyperturbid system?, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 38-52, meer
 • Eloot, K. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent [PRESENTATION]. Presented on SMART RIVERS 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 29 slides pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M.; Adams, R.; Bosmans, S.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Design guidelines versus practices for the Upper Sea Scheldt, the inland waterway connection between Antwerp and Ghent, in: SMART RIVERS 2015, Buenos Aires, Argentina, 7-11 September 2015: papers booklet. pp. paper 99 (12 p.), meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Schelde-estuarium, in: Pirlet, H. et al. Compendium voor Kust en Zee 2015: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 239-246, meer
 • Goffin, A.; Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Lescrauwaet, A.-K.; Pirlet, H. (2015). Scheldt Estuary, in: Pirlet, H. et al. Compendium for Coast and Sea 2015: An integrated knowledge document about the socio-economic, environmental and institutional aspects of the coast and sea in Flanders and Belgium. Compendium voor Kust en Zee = Compendium for Coast and Sea, : pp. 233-242, meer
 • Gourgue, O.; Vanlede, J.; Chen, M. (2015). Pre- and post-processing unstructured grids for estuary and coastal sea models with the PUG Matlab toolbox, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 170-171, meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2015). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.10. Annual sediment balance in survey year 8: April 2013 - March 2014. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. VI, 292 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; ECOCHEM; ISOFYS (2015). Marien-fluviatiele slibverhouding in het Schelde-estuarium in het jaar 2013: analyserapport. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 73 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS 2014 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 61 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS 2013 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 54 pp., meer
 • Levy, Y.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS, Metingen halftijeb in de Beneden-Zeeschelde: factual data rapport 2007-2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XXII, 303 + 13 p. appendices pp., meer
 • Matsoukis, C.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Effect of fresh water discharge on the salinity intrusion in the Scheldt estuary: final Report. Version 4.0. WL Rapporten, 13_165. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. III, 27 pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2015). Model calibration against different types of velocity data with a dimensionless cost function: application to the Scaldis model of the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented at the XXII TELEMAC-MASCARET User Conference, STFC Daresbury Laboratory, Warrington, United Kingdom, October 16, 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 24 slides pp., meer
 • Maximova, T.; Smolders, S.; Vanlede, J. (2015). Model calibration against different types of velocity data with a dimensionless cost function: application to the Scaldis model of the Scheldt estuary, in: Proceedings of the 22st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-16th October 2015, Daresbury Laboratory – UK. pp. 8, meer
 • Meire, D.; Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS, metingen halftij-eb in de Beneden-Zeeschelde: factual data rapport 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_084. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 61 + 9 p. bijl. pp., meer
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Cattrysse, H.; Van Hoestenberghe, T.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Experimental investigation on consolidation behavior of mud: Subreport 1. Methodology study. Version 5.0. WL Rapporten, 12_082. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. III, 26 pp., meer
 • Mostaert, F. (2015). Het Scheldebekken: landschap en landschapevolutie. Hoe het zover is kunnen komen? [PRESENTATIE]. [S.n.]: [s.l.]. 69 slides pp., meer
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooien, A.; Van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth [POSTER]. Poster presented at the VLIZ Young Marine Scientist's Day 20 February 2015. Flanders Hydraulics Research/Deltares: Antwerpen, Delft. 1 poster pp., meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B. (2015). On the sand exchange between the Scheldt estuary and its mouth: Effects of geometry and quarter-diurnal tide M4 [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 30 slides pp., meer
 • Nnafie, A.; De Maerschalck, B.; van der Werf, J.; Vroom, J.; van Rooijen, A.; van der Wegen, M.; Taal, M.; Verwaest, T.; Van Oyen, T. (2015). A modeling analysis of the morphodynamics of the Scheldt mouth, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 97, meer
 • Nnafie, A.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; van der Werf, J.J.; Van der Wegen, M.; Vroom, J.; Taal, M. (2015). On the sand exchanges between the Scheldt estuary and its ebb-tidal delta: An idealized model study, in: NCK - days 2015: book of abstracts, March 18-20, 2015. pp. 43, meer
 • Nossent, J.; Boey, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Rupelmonde: berekeningen voor nieuwe inwatering van de getijdemolen: eindrapport. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_155. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 44 pp., meer
 • Pereira, F.; Michielsen, S.; De Sutter, R. (2015). Water scarcity indices vs. water balance: the Scheldt river basin, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S.; van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Sedimentatieproblematiek Steenplein: deelrapport 1. Factual data-rapport staalname. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_154. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 7. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + 3 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Claeys, S. (2015). Sediment transport in the Schelde-estuary: a comparison between measurements,transport formula and numerical models, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 87-89, meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2015). Morphological management, a concept for a holistic management of estuaries, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 34, meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2015). Morphological management, a concept for a holistic management of estuaries, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2015). Morphological management, a concept for a holistic management of estuaries [PRESENTATION]. Presented at the Dunes and Estuaries Conference 2015, Bruges. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 16 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.R.; Schrijver, M. (2015). New disposal strategy in the Schelde-estuary: using dredged sediment to create benefits for nature, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-7], meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vanlede, J. (2015). Salinity in the 3D TELEMAC model Scaldis (the Scheldt Estuary): tracer diffusion, dispersion and numerical diffusion, in: Proceedings of the 22st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-16th October 2015, Daresbury Laboratory – UK. pp. 8, meer
 • Stark, J.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2015). Storm surge attenuation in a large intertidal marsh: impact of marsh geomorphology, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], meer
 • Teles, M.J.; Smolders, S.; Maximova, T.; Rocabado, I.; Vanlede, J. (2015). Numerical modelling of flood control areas with controlled reduced tide, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 90-99, meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: task order 19. Improvement and extension of CIF and I/O. Version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. VI, 114 pp., meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report n° 13.1. Final report - Implementation of a morphology module (DO13). Version 3.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. , meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report n° 17.1 - Final report - Implementation of a dredging and relocation module (DO17). Version 3.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. V, 102 pp., meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report No 11.1 Validation test case: NEVLA Scheldt model. version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. xviii, 291 pp., meer
 • THV IMDC - Soresma; K.U. Leuven; UGent; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee (BMM); Waterbouwkundig Laboratorium (2015). Expansion of the numerical modeling tools for the North Sea harbours: report No 16.1 - Final report - Implementation of the wave current interaction module (DO16). Version 2.0. Flemish Administration, Maritime Access Division: Antwerp. iv, 84 + appendices pp., meer
 • Trouw, K.; Houthuys, R.; Lanckriet, T.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Wetenschappelijke bijstand zanddynamica: inventarisatie randvoorwaarden en morfologische impact van de Sinterklaasstorm op 6 december 2013. Version 3.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IV, 38 + 3 p. bijl. pp., meer
 • Trouw, K.; Zimmermann, N.; Wang, L.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: literature and data review coastal zone Zeebrugge - Zwin. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. V, 74 + 4 p. app. pp., meer
 • van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Vanoverbeke, J.; Plancke, Y.; Van den Bergh, E. (2015). Optimizing estuarine management with ecologically validated habitat maps in the Scheldt estuary, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 36, meer
 • van der Werf, J.; Van Oyen, T.; De Maerschalck, B.; Nnafie, A.; van Rooijen, A.; Taal, M.; Verwaest, T.; de Vet, L.; Vroom, J.; Van der Wegen, M. (2015). Modeling the morphodynamics of the mouth of the Scheldt estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 80-86, meer
 • van Holland, G.; Depreiter, D.; Adams, R.; Vanlede, J.; Van Ryckegem, G.; van Engeland, T.; Roose, F.; De Beukelaer-Dossche, M. (2015). Turn the tide: scientific research towards an integrated plan for the Upper-Seascheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 11, meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; van Holland, G. (2015). Human versus natural mud fluxes in the Scheldt estuary: are they significant and if so, how can they best be optimised?, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 34-37, meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Trouw, K.; Van Quickelborne, E. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin inlet: physical background, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: proceedings. pp. [1-3], meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Trouw, K.; Van Quickelborne, E. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin inlet: physical background, in: International Conference Dunes and Estuaries 2015: Restoration of Tidal and Estuary Areas, Bruges, 16 -18 September 2015: programme and abstracts book. pp. 39, meer
 • Van Oyen, T.; Brouwer, R.; Van Quickelborne, E.; Trouw, K. (2015). How enlarging the tidal basin aids the stability of the Zwin Inlet: physical background [PRESENTATION]. Presented at the Dunes and Estuaries Conference 2015, Bruges. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 42 slides pp., meer
 • van Prooijen, B.C.; Zhu, Q.; Brouwer, R.; He, Q. (2015). Horizontal coherent structures between tidal flat and channel, in: Wang, P. et al. (Ed.) Coastal Sediments 2015, San Diego, USA, 11–15 May 2015: The Proceedings of the Coastal Sediments 2015. pp. [1-10], meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Inrichtingsplan Hedwige- Prosperpolder: deelrapport 3. Empirisch ophogingsmodel. versie 6.0. WL Rapporten, 13_166. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Wildemeersch, K.; Plancke, Y.; Vanlede, J. (2015). On the short- and long-term SPM variations in the Scheldt estuary, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 57-60, meer
 • Vanlede, J.; Smolders, S.; Maximova, T.; Teles, M.J. (2015). The unstructured Scaldis model: a new 3D high resolution model for hydrodynamics and sediment transport in the tidal Scheldt, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 100-110, meer
 • Vanlede, J.; Delecluyse, K.; Primo, B.; Verheyen, B.; Leyssen, G.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Verbetering randvoorwaardenmodel: subreport 7. Calibration of NEVLA 3D. Version 4.0. WL Rapporten, 00_018. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerpen. VII, 88 + 112 p. bijl. pp., meer
 • Vanlede, J.; Smolders, S.; Maximova, T.; Teles, M.J. (2015). The 3D Unstructured SCALDIS Model: A new high resolution model for hydrodynamics and sediment transport in the tidal Scheldt [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 21 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; Wang, C.; Temmerman, S.; Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y. (2015). Historical evolution of mud deposition and erosion in intertidal areas of the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Presented on the Special Session of the 36th IAHR WORLD CONGRESS. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 7 pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Meire, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2014: Factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 153 + 6 p. bijlagen pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Fahner, T.; De Cock, W.; Pauwels, H. (2015). Hydraulic design of a filling emptying system for the new Royers lock in the port of Antwerp (Belgium) [PRESENTATION]. Presented on the 36th IAHR WORLD CONGRESS, The Hague, 03 July 2015. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.; De Mulder, T.; Fahner, T. (2015). Hydraulic design of a filling emptying system for the new Royers lock in the port of Antwerp (Belgium), in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. 4563-4574, meer
 • Verelst, K.; Vandenbruwaene, W.; Peeters, P.; Heredia Gomez, M.; De Mulder, T. (2015). Erosion and sedimentation near the renovated weir lock complex of Asper in Belgium, in: Cheng, L. et al. (Ed.) Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 535-544, meer
 • Vereycken, K.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Over referentievlakken en peilschaalopmetingen in het Zeescheldebekken. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_058. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 + 9 p. bijlagen pp., meer
 • Vos, G.R.; Plancke, Y.M.G.; Maximova, T. (2015). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: bed form classification, in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 26-33, meer
 • Vos, G.R.; Plancke, Y.M.G.; Maximova, T. (2015). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: bed form classification, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 7407-7414, meer
 • Vuik, V.; Jonkman, S.N.; Borsje, B.W.; Suzuki, T.; Kratzer, I.; Bouma, T.J. (2015). Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores in reducing wave run-up, in: Mynett, A. (Ed.) 36th IAHR World Congress 2015: deltas of the future and what happens upstream. pp. 6716-6722, meer
 • Wang, C.; Vanlede, J.; Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y.; Temmerman, S. (2015). Historical evolution of mud deposition and erosion in intertidal areas of the Scheldt estuary (Belgium and SW Netherlands), in: Scheldt Estuary: physics and integrated management - Special Session on of the 36th IAHR WORLD CONGRESS, 28 June – 3 July, 2015, Delft and The Hague, the Netherlands. pp. 61-64, meer
 • Wang, C.; Temmerman, S.; Vanlede, J.; Vandenbruwaene, W.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Mud balance Sea Scheldt: subreport 6 - Historical evolution (1930-2011) of mud deposition/erosion in the intertidal areas of the Scheldt estuary. Version 4.0. WL Rapporten, 00_029. Flanders Hydraulics Research/University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerp. IV, 68 pp., meer
 • Wang, L.; Zimmermann, N.; Trouw, K.; De Maerschalck, B.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scientific support regarding hydrodynamics and sand transport in the coastal zone: calibration of a Long term morphological model of the Belgian shelf. Version 4.0. WL Rapporten, 12_107. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. V, 51 + 9 p. appendices pp., meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.14. Zout-slib meetjaar 7: 1/04/2012 - 31/03/2013. Versie 3.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 31 + appendices pp., meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.15. Zout-slib meetjaar 8: 1/04/2013 - 31/03/2014. Versie 1.0. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 32 + appendices pp., meer
 • Antea Belgium (2014). Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in het Deurganckdok 2012-2014: deelrapport 2.17. Kalibratie OBS3A sensoren d.d. 24/07/2013. Versie 1.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 22 + appendices pp., meer
 • Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Boey, I.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: barbierbeek. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_064. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. II, 12 pp., meer
 • Bogman, P.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Floodcom: deelrapport 1. Kapelbeek. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_040. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 36 + 17 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Verelst, K.; Vercruysse, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Sigmaplan - gereduceerde getijdegebieden - schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 6. Aanpassing debiet/hoogte-relaties GGG-inwateringen in MIKE11 op basis van resultaten schaalmodelproeven. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 pp., meer
 • Cornet, E.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Hydrologisch jaarboek 2013: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 277 pp., meer
 • De Boeck, K.; Van Hoestenberghe, T.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Saliniteit – chloriniteit – chlorositeit: relaties in gebruik in zeewater en in de Beneden-Zeeschelde. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 pp., meer
 • Deschamps, M. (2014). Hydrologisch Informatie Centrum [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 slides pp., meer
 • Ferket, B.; Pauwaert, Z.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methodologie validatie sediment en fysische parameters: continue meetposten. Versie 3.0 / Dynamisch rapport. WL Rapporten, 12_076. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 85 pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2014). Mud research to optimize the dredging strategy in the Deurganckdok in the port of Antwerp, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-15], meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.14. Analysis of the boundary conditions in survey years 5 and 6: 01/04/2010 - 31/03/2012. version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 213 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.13. Analysis of the boundary conditions in survey years 5 and 6: 01/04/2008 - 31/03/2010. version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 250 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok (2012-2014): report 1.12. Boundary conditions surveys year 8: April 2013 - March 2014. version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. 241 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.09. Annual sediment balance in survey year 7: April 2012 - March 2013. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. VI, 279 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.11. Boundary conditions survey year 7: April 2012 - March 2013. Version 2.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. iii, 236 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the situation in Deurganckdok (2012 -2014): report 1.8. Analysis of external effects on siltation processes and factors. Version 3.0. Flemish Government. Maritime Access Division: Antwerp. x, 129 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2014). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.9. Salt-silt distribution Deurganckdok 1/6/2011-30/05/2012. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 170 pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm, December 2013: kwaliteitscontrole Nevla 2D voorspellingen op VSSKS. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: actualisatie van de bodem in het 2d Nevla model. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_044. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 9 pp., meer
 • Jespers, N.; Depreiter, D.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Ondersteuning en verbetering voorspellingscluster: deelrapport 3. Kwaliteitscontrole Nevla 2D voorspellingen op VSSKS. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_044. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. III, 24 pp., meer
 • Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). MONEOS 2012 - 13 uursmetingen: factual data rapport: stromingen, debiet en sediment concentratie. Versie 3.0. WL Rapporten, 13_086. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 56 pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 6. Factual data rapport: stroommetingen Galgenschoor rechteroever op 02/09/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 21 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 5. Factual data rapport: stroommetingen Branst linkeroever op 05/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen . III, 6 + 23 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 4. Factual data rapport: stroommetingen Branst rechteroever op 04/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 25 p. bijlagen pp., meer
 • Levy, Y.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data rapport: stroommetingen Appels op 01/08/2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 6 + 49 p. bijlagen pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 53 + 70 p. bijlagen pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Stroomatlas sluis van Wintam: deelrapport 2. Stroomatlas vak monding Rupel - Hemiksen. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_101. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 90 pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Inrichtingsplan Hedwige-Prosperpolder: deelrapport 1. Numeriek 2D model. Version 4.0. WL Rapporten, 13_166. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. X, 65 + 105 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; De Maerschalck, B.; van Oyen, T.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Verbetering morfologisch instrumentarium: subreport 2. Modellentrein DCSMv5–ZUNOv3: validatie modelrun 2014. Version 3.0. WL Rapporten, 14_094. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. IV, 23 + 38 p. bijl. pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J. (2014). Analysis of the depoldering of the Hedwige-Prosperpolder with a 2D TELEMAC model (Scheldt estuary, the Netherlands and Belgium), in: Bertrand, O. et al. (Ed.) Proceedings of the 21st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-17th October 2014, Grenoble – France. pp. 87-92, meer
 • Meert, P.; Nossent, J.; Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Delgado, R.; Mostaert, F. (2014). Development of conceptual models for an integrated catchment management: Subreport 1. Literature review of conceptual modelstructures. Version 4.0. WL Rapporten, 00_131. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IV, 83 pp., meer
 • Nossent, J.; Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm 6 december 2013: beschrijving van de hydrometrische gebeurtenissen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 22 pp., meer
 • Peeters, P.; Zhao, G.; de Vos, L.; Visser, P.J. (2014). Large-scale dike breaching experiments at Lillo in Belgium, in: Cheng, L. et al. (Ed.) (2015). Proceedings of the 7th International Conference on Scour and Erosion - ICSE 2014, The University of Western Australia, Perth, Australia, 2-4 December 2014. pp. 289-297, meer
 • Plancke, Y. (2014). Toekomstige morfologische ontwikkelingen in het Schelde estuarium: een complexe interactie tussen mens en natuur [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Integraal plan Boven-Zeeschelde: deelrapport 3. Factual data-rapport sediment transportmetingen in de Zeeschelde in 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 13_131. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Schramkowski, G.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Kubatuurberekening voor het Schelde-estuarium; karakteristieke getijden uit het decennium 1991 - 2000 en topo-bathymetrische gegevens uit 2001. Versie 3.0. WL Rapporten, 00_157. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 55 + 70 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Vereecken, H.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 5. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J.; Vos, G.; Schrijver, M. (2014). A new disposal strategy in the Westerschelde, conciliating port accessibility and nature, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-13], meer
 • Smolders, S.; Maximova, T.; Vanlede, J.; Teles, M.J. (2014). Implementation of controlled reduced tide and flooding areas in the TELEMAC 3D model of the Scheldt Estuary, in: Bertrand, O. et al. (Ed.) Proceedings of the 21st TELEMAC-MASCARET User Conference,15th-17th October 2014, Grenoble – France. pp. 111-118, meer
 • Smolders, S.; Teles, M.J.; Maximova, T.; Vanlede, J. (2014). Implementation of controlled reduced tide areas in a TELEMAC 3D model of the Scheldt Estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Ferket, B.; De Boeck, K.; Vanlierde, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Slibbalans Zeeschelde: deelrapport 2. Sediment load for the river Scheldt and its main tributaries (1972 - 2009). Versie 5.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 71 + 8 p. bijl. pp., meer
 • Van Pul, P. (2014). De Belgische militaire onderwaterzettingen rond de Versterkte Plaats van Antwerpen in augustus en september 1914: een historisch-geografische reconstructie. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 127 pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Wildemeersch, K.; Vanlede, J. (2014). Long-term change of SPM in the Scheldt [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 18 slides pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Nossent, J. (2014). Model based decision making in a data scarce environment: The Vuntebeek case study [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 45 slides pp., meer
 • Vanlierde, E.; Ferket, B.; Michielsen, S.; Vereycken, K.; Van Hoestenberghe, T.; Levy, Y.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2013: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2013. Versie 8.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 144 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vanlierde, E.; Cornet, E.; Vereycken, K.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methode berekening debieten in de Schelde: berekening debieten te Schelle, afwaarts Dendermonde en aan de Belgisch-Nederlandse grens. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 17 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vantorre, M.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2014). Optimisation of tidal windows for deep-drafted vessels by means of a probabilistic approach policy for access channels with depth limitations, in: 33rd PIANC World Congress - Navigating the new millenium, San Francisco, June 1 to 5, 2014: papers. pp. [1-18], meer
 • Vereecken, H.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Controlemeting in- en uitgaande debieten en sedimentbalans ter hoogte van het GGG Bergenmeersen. versie 3.0. WL Rapporten, 00_043. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 5 p. bijlagen pp., meer
 • Visser, K.P.; Soens, T.; van Braak, R.; Kruyniers, V.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Trefdag dijkinspectie en -onderhoud: verslag 6de trefdag. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_150. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 pp., meer
 • Weijers, M.; de Looff, A.K. (2014). Sterkteonderzoek (G)OSA-bekleding overloopdijken: sterkteonderzoek open steenasfalt overloopdijken Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + bijl. pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Foncke, K.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken – Bepaling freatische lijn in dijken: piëzometers en vochtsensoren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerp. 42 + 40 p. Bijlagen pp., meer
 • Wildemeersch, K.; Visser, K.P.; Van Hoestenberghe, T.; Vincke, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2014). Evaluatie (potentiële) dijkmonitoringstechnieken - Detectie kwel/lekkage onder en/of doorheen dijken: infrarood metingen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_087. Waterbouwkundig Laboratorium/Antea Group: Antwerpen. V, 37 + 11 p. bijl. pp., meer
 • (2013). Achter de sluis groeit nuttige natuur: sluis in overstromingsgebied Bergenmeersen is primeur. MOW MAG. 25: 16-17, meer
 • Coen, L.; Plancke, Y.; Wang, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: ondersteunende studies: Schelde Zone 3 – Cluster Bornem. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_053. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 28 + 31 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; Bogman, P.; Buitrago, S.; Smets, S.; Pereira, F.; Peeters, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Modelactualisatie en opmaak overstromingskaarten ihkv. ROR: deelrapport 1. Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_154. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VII, 96 + 216 p. bijl. pp., meer
 • Cornet, E.; Vanlierde, E.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Hydrologisch jaarboek 2012: HIC meetstations. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 317 pp., meer
 • Cornet, E.; Levy, Y.; Vereecken, H. (2013). Hydrométrie des cours d’eau de Flandre et de l’Escaut Anvers (B) [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 12 slides pp., meer
 • Cornet, E.; Levy, Y.; Vereecken, H. (2013). Hydrométrie des cours d’eau de Flandre et de l’Escaut, in: Congrès SHF: "Hydrométrie 2013", Paris, 15-16 mai 2013. pp. [1-8], meer
 • Dam, G.; Poortman, S.E.; Bliek, A.J.; Plancke, Y. (2013). Long-term modeling of the impact of dredging strategies on morpho- and hydrodynamic developments in the Western Scheldt, in: CEDA 20th World Dredging Congress and Exhibition 2013 (WODCON XX). The Art of Dredging. Brussels, Belgium, 3-7 June 2013. pp. 739-752, meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Peeters, P.; Maris, T.; Meire, P. (2013). Inlet sluices for flood control areas with controlled reduced tide in the Scheldt estuary: an overview, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 43-53, meer
 • Deckers, P.; Coen, L.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Overstromingsrisico Bovenschelde en Leie in het kader van bevaarbaarheid Boven-Zeeschelde: risicoberekeningen. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_097. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 12 pp., meer
 • Deckers, P.; De Maeyer, P.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Flanders chooses for flood risk management based on LATIS, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 255-256, meer
 • Depreiter, D.; Jespers, N.; Hendriks, J.-R.; Viaene, P.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2013). Online hydraulic predictions over the North Sea - Scheldt River domain for flood risk and water management: A Dutch-Flemish connection, in: Klijn, F. et al. (Ed.) Proceedings of the 2nd European Conference on Flood Risk Management FLOODrisk2012, Rotterdam, the Netherlands, 19-23 November 2012: Comprehensive flood risk management: research for policy and practice. pp. 391, meer
 • Deschamps, M. (2013). Stormtijwaarschuwing Zeeschelde [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 slides pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2013). Disposal strategy to create ecological valuable habitats in the Western Scheldt estuary, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 141-147, meer
 • Janssens, J.; Delgado, R.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Morfologische trends op middellange termijn van strand, vooroever en kustnabije zone langsheen de Belgische kust: deelrapport in het kader van het Quest4Dproject. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 70 + 8 p. bijl., CD-ROM pp., meer
 • Maris, T.; Peeters, P. (2013). Monitoring, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 121-127, meer
 • Maris, T.; Peeters, P. (2013). Monitoring, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 89-93, meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S. (2013). Two-dimensional hydrodynamic model of the port of Terneuzen (Scheldt estuary, The Netherlands), in: Kopmann, R. et al. (Ed.) Proceedings of the XXth TELEMAC-MASCARET User Conference, Karlsruhe, Germany, October 16–18, 2013. pp. 65-70, meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Habitatmapping ondiep water Zeeschelde: deelrapport 2 - Numeriek 2D model. Version 2.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. IX, 60 + 87 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S. (2013). A 2Dh model of the port of Terneuzen (Scheldt estuary) to calculate flow fields for a ship manoeuvring simulator [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 27 slides pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Testcase D-Flow FM: model set-up and validation. Version 2.0. WL Rapporten, 12_146. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. VII, 53 + 78 p. appendices pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Smolders, S.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Terneuzen - detailmodel van de sluistoegang: numeriek 2D model. WL Rapporten, 00_080. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. IX, 69 + 59 p. appendices pp., meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Preparatory investigation, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 87-99, meer
 • Meylemans, E.; Haelterman, K.; De Beukelaer-Dossche, M.; Peeters, P. (2013). Voorbereidend onderzoek, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 63-71, meer
 • Peeters, P.; De Beukelaer-Dossche, M.; De Wolf, P.; Verwaest, T. (2013). Introduction à la protection contre les submersions en Flandre, in: Royet, P. et al. (Ed.) Digues maritimes et fluviales de protection contre les submersions - 2ème colloque national – Digues2013, 12-14 juin 2013, Aix en Provence. pp. 3-10, meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Vos, G.; Beirinckx, K.; Liek, G.-J. (2013). A new disposal strategy in the Schelde-estuary: the concept and the preliminary monitoring results, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer
 • Plancke, Y.; Van Oyen, T.; Mostaert, F. (2013). Field trip MARID IV: Hooge Platen (Schelde estuary) and the Zwin Nature Reserve. Special publication. Flanders Hydraulics Research/Ghent University: Antwerp. 20 pp., meer
 • Plancke, Y.; Taverniers, E. (2013). How the tides changed in the Schelde-estuary under influence of natural changes and human interference, in: 8th International SedNet conference, 6-9 November 2013, Lisbon, Portugal. pp. 1, meer
 • Smolders, S.; Meire, P.; Temmerman, S.; Cozzoli, F.; Ides, S.; Plancke, Y. (2013). 2Dh hydrodynamic model of the Scheldt estuary in 1955 to assess the ecological past of the estuary, in: Kopmann, R. et al. (Ed.) Proceedings of the XXth TELEMAC-MASCARET User Conference, Karlsruhe, Germany, October 16–18, 2013. pp. 137-142, meer
 • Smolders, S.; Cozzoli, F.; Plancke, Y.; Ides, S.; Meire, P.; Temmerman, S. (2013). A 2Dh model of the Scheldt Estuary in 1955: comparing macrobenthos with 2009 [PRESENTATION]. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE)/NIOZ/Flanders Hydraulics Research/Port of Antwerp: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Steendam, G.J.; Peeters, P.; Van der Meer, J.; van Doorslaer, K.; Trouw, K. (2013). Destructive wave overtopping tests on Flemish dikes, in: Takahashi, S. et al. (Ed.) (2011). Coastal structures 2011: proceedings of the 6th international conference Yokohama, Japan, 6-8 september 2011. pp. 179-190, meer
 • Taverniers, E. (2013). 41 jaar ervaringen stormvloedwaarschuwing Zeescheldebekken [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 57 slides pp., meer
 • Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. bijl., 30 p. tab., 241 p. fig. pp., meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Schelde-estuarium, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium voor Kust en Zee 2013: Een geïntegreerd kennisdocument over de socio-economische, ecologische en institutionele aspecten van de kust en zee in Vlaanderen en België. pp. 253-260, meer
 • Van den Bergh, E.; Meire, P.; Mostaert, F.; Pirlet, H. (2013). Scheldt Estuary, in: Lescrauwaet, A.-K. et al. (Ed.) Compendium for Coast and Sea 2013: integrating knowledge on the socio-economic, environmental and institutional aspects of the Coast and Sea in Flanders and Belgium. pp. 241-250, meer
 • Van Looveren, R.; Moeskops, S.; Boone, C.; Peeters, P. (2013). Ontwerp, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: bouw van een gecontroleerd overstromingsgebied met gecontroleerd gereduceerd getij in het kader van het Sigmaplan. pp. 73-79, meer
 • Van Looveren, R.; Moeskops, S.; Boone, C.; Peeters, P.; Decleyre, D. (2013). Technical design, in: De Beukelaer-Dossche, M. et al. (Ed.) Bergenmeersen: construction of a Flood Control Area with Controlled Reduced Tide as part of the Sigma Plan. pp. 101-109, meer
 • Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Interestuarine comparison: hydrogeomorphology: hydro- and geomorphodynamics of the TIDE estuaries Scheldt, Elbe, Weser and Humber. Version 4.0. WL Rapporten, 770_62b. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 70 + 14 p. appendices pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Plancke, Y. (2013). An interestuarine comparison of hydro- and geomorphodynamics of the TIDE estuaries Schelde, Elbe, Weser and Humber [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 2 posters pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Vanlede, J.; Pereira, F.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Opmaak van modellen voor onderzoek naar zoutintrusie in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Zeescheldebekken. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_035. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 43 + 77 p. bijl. pp., meer
 • Vanlede, J.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Harmonische analyse en voorspelling: getij Schelde te Prosperpolder. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_055. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + 10 p. appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. bijl. pp., meer
 • Vantorre, M.; Himpe, T.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Haven van Antwerpen: toegankelijkheid van cruiseschepen tot de Rede: deelrapport 2. Afmeerconfiguratie – Ineossteiger. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_007. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. vi, 57 pp., meer
 • Vantorre, M.; Candries, M.; Verwilligen, J. (2013). Optimization of tidal windows for deep-drafted vessels by means of ProToel, in: IWNTM13: International Workshop on Nautical Traffic Models 2013. pp. 1-10, meer
 • Vercruysse, J.B.; De Mulder, T.; Verelst, K.; Peeters, P. (2013). Stilling basin optimization for a combined inlet-outlet sluice in the framework of the Sigmaplan, in: Bung, D.B. et al. (Ed.) Proceedings of the international workshop on hydraulic design of low-head structures, Aachen, Germany, February, 20-22, 2013. pp. 55-66, meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Taverniers, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 61 pp., meer
 • Verheyen, B.; Vanlede, J.; Decrop, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 5. Actualisatie van het 3D Scheldemodel. Version 2.0. WL Rapporten, 00_018. Flanders Hydraulics Research/IMDC: Antwerp. IV, 47 + 56 bijl. pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Onderzoek nautische toegankelijkheid van Vlissingen-Sloehaven en andere Scheldehavens: technische Nota - tijpoortberekening met nautische criteria. Versie 2.0. WL Technische Nota's, 48. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 + 4 p. appendices pp., meer
 • Verwilligen, J.; Eloot, K.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Optimalisatie diepteprofiel Walvischstaart voor bereikbaarheid Scheldehavens: maximale afmetingen voor containervaart naar of van Put van Terneuzen. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_061. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Habitatmapping Zeeschelde: deelrapport 3. Relaties abiotiek. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_028. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 115 pp., meer
 • Vos, G.R.; Maximova, T.; Plancke, Y.; Van Braeckel, A.; De Sutter, R. (2013). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: Bed form classification, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 315-321, meer
 • De Boeck, K.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 3. Analyse van het huidige wateraanbod. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 77 + 103 p. appendices pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Progress report 3. December 2011 - January 2012. versie 2.0. WL Rapporten, 848_03. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. IV, 17 + 6 p. append. pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Progress report 5. April - July 2012. version 2.0. WL Rapporten, 848_03. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. III, 7 pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Systematic captive tests at Flanders Hydraulics Research: description of complete test program ordered by the Antwerp Port Authority. version 2.0. WL Rapporten, 848_03b. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 30 + 12 p. append., CD-ROM pp., meer
 • Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Mostaert, F. (2012). ROPES: Systematic captive tests at Flanders Hydraulics Research. Version 2.0. WL Rapporten, 848_03a. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 24 + 6 p. appendices pp., meer
 • Geerts, L.; Wolfstein, K.; Jacobs, S.; van Damme, S.; Vandenbruwaene, W. (2012). Zonation of the TIDE estuaries. Universiteit Antwerpen/Flanders Hydraulics Research/Hamburg Port Authority (HPA): Antwerpen. 19 pp., meer
 • Gessese, A.; Peeters, P.; Claeys, S.; De Schutter, J. (2012). The historical development of creeks and sedimentation patterns in the low lying areas along the Schelde located North of Antwerp: past and future, in: Devleeschouwer, X. et al. Abstract Book. 4th International Geologica Belgica Meeting 2012, September 11-14, Brussels, Belgium. pp. 59, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2012). Hydrologisch jaarboek 2011: HIC meetstations. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_072. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 260 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2012). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: deelrapport 1. Hydrodynamica - deelrapport 2. Sedimenttransportmodellering - deelrapport 3. Scenarioberekeningen. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 map pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 2.12. Calibration of mobile and stationary instruments on 16 March 2011. Versie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. II, 27 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.3. Annual sediment balance April 2011 - March 2012. Verie 2.0. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 238 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International (2012). Evaluation of the external effects on the siltation in Deurganckdok: report 1.6. Overview of boundary conditions in the river Scheldt April 2011 - March 2012. Vlaamse Overheid. Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 39 + appendices pp., meer
 • Levy, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen. versie 4.0. WL Rapporten, 833_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + 1 p. tab., 44 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J.; Coen, L.; Peeters, P.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2012). Bevaarbaarheid van de Boven-Zeeschelde en zuidelijk vak Ringvaart voor klasse Va-schepen: deelrapport 24. Syntheserapport 1D en 2D. versie 2.0. WL Rapporten, 840_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 54 + 2 p. bijl., 6 p. tab., 36 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J. (2012). Measuring and modeling secondary flow in a very tight bend in the Sea Scheldt [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 27 slides pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J. (2012). Wat als de stroming kort door de bocht gaat [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 slides pp., meer
 • Meire, E.; Verwaest, T.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2012). Reconstruction of Flanders' coastline since the 16th century using georeferencing technology, in: 7th International workshop on Digital Approaches to Cartographic Heritage, Barcelona,19-20/04/2012: abstracts. pp. [1], meer
 • Meiresonne, L.; Turkelboom, F. (2012). Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, M.2012.1. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 222 pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 1. Inventarisatie. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 65 + 2 p. appendices, 11 p. tables, 5 p. fig. pp., meer
 • Michielsen, S.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 2. Analyse van het huidige watergebruik. versie 3.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + 12 p. bijl., 10 p. Tab., 22 p. fig. pp., meer
 • Oosterlee, L.; Vandenbruwaene, W.; Temmerman, S.; Meire, P. (2012). Comparison of sedimentation in CRT (Controlled Reduced Tide) and RTE (Regulated Tidal Exchange) restored sites along the Schelde Estuary, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 62, meer
 • Peeters, P. (2012). Rupel en co [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 80 slides pp., meer
 • Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Peeters, P.; Asselman, N. (2012). Overstromingsrisico, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 17-18, meer
 • Peeters, P.; Visser, P.; Mostaert, F. (2012). Organisation of in situ dike breaching experiments in Belgium: monitoring program. version 2.0. WL Rapporten, 706_08e. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. IV, 29 pp., meer
 • Plancke, Y. (2012). Morfologie als drager van estuariene functies, in: VNSC Scheldesymposium, Middelburg, 12 oktober 2012. pp. 23-25, meer
 • Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Monitoring of physical parameters within the scope of the Dutch-Flemish integrated monitoring program, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-6], meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M.; Vos, G. (2012). High resolution topo-bathymetric and flow measurements and 2D-hydrodynamic numerical modelling to evaluate the effects of the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-7], meer
 • Plancke, Y.; Taverniers, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 1. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 10 + 2 appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Maximova, T.; Ides, S.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid: Sub project 1. Data analysis and hypothesis - Lower Sea Scheldt. version 4.0. WL Rapporten, 756_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 49 + 1 p. tab. pp., meer
 • Plancke, Y.; Vertommen, D.; Beirinckx, K.; Vos, G. (2012). High resolution topo-bathymetric and flow measurements and 2D-hydrodynamic numerical modelling to evaluate the effects of the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, in: Dorst, L.L. et al. Taking Care of the Sea: conference handbook of Hydro12, 13-15 November 2012, SS Rotterdam, Rotterdam, the Netherlands. pp. 215-221, meer
 • Plancke, Y.; Paridaens, K. (2012). Comparison of measurement techniques for monitoring sediment transport under field conditions, in the Scheldt estuary, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-8], meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2012). Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T1 September 2011. Versie 3.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Estuary, ships, nature, humans: can we live together? A true story of the Scheldt estuary [POSTER]. Poster presentation. Department of Biology. Antwerp University (UA): Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Smolders, S.; Ides, S.; Plancke, Y.; Meire, P.; Temmerman, S. (2012). Morphological management as a tool to optimize the three main functions of the Scheldt Estuary: safety, accessibility and ecology, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 74, meer
 • Van Braeckel, A.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E. (2012). Historische evolutie van Zeescheldehabitats: kwantitatieve en kwalitatieve analyse van invloedsfactoren. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2012(59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Waterbouwkundig Laboratorium: Brussel. 111 + bijlagen pp., meer
 • Vandenbruwaene, W.; Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep veiligheid en toegankelijkheid: onderzoek naar de morfologie op meso-schaal ter hoogte van stortlocaties. Versie 3.0. WL Rapporten, 791_10a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 50 + 51 p. bijl., 4 p. tab. pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; Pereira, F.; Mostaert, F. (2012). Opmaak van modellen voor onderzoek naar waterbeschikbaarheid en -allocatiestrategieën in het Scheldestroomgebied: deelrapport 5. Zoutintrusie kanaal Gent-Terneuzen. versie 4.0. WL Rapporten, 724_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 83 + 12 p. Appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; De Schutter, J.; De Maerschalck, B.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). MARS - Model for Authigenic River Sediment: overzicht van de opbouw van verschillende numerieke modellen ontwikkeld aan het WL die de bijdrage van autigeen sediment tot de totale sediment flux modelleren. versie 2.0. WL Rapporten, 613_10a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 pp., meer
 • Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2011: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2011 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 248 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2012). Sediment relocation to shallow water near Walsoorden sandbar. Alternative relocation strategy Westerschelde relocation test Walsoorden. Final evaluation of relocation test 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. 53 + appendices pp., meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2012). Overleg flexibel storten: ontwikkelingen morfologie en hydrodynamica ter hoogte van het drempelgebied tussen de Everingen en het Middelgat. versie 2.0. WL Rapporten, 00_031. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 12 + 61 p. fig. pp., meer
 • (2011). Workshop ISC - overstromingen, donderdag, 20 januari 2011, Waterbouwkundig Laboratorium = Atelier CIE - inondations, jeudi, 20 janvier 2011, Laboratoire Hydraulique. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file pp., meer
 • Aqua Vision (2011). 13-uurs ADCP sediment metingen met vertical bundel bij Zuidergat en Waarde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 79 pp., meer
 • Balens, N.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2011). Veiligheid Vlaamse kust: overstromingsrisico's in het Zwin. Versie 2.0. WL Rapporten, 627_11a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 3.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52 + 16 p. bijl. pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2011). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: addendum bij ondersteunende studies: Durmevallei. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 16 pp., meer
 • De Schutter, J.; Vanlede, J. (2011). Sediment research by Flanders Hydraulics Research in the Scheldt basin: research based on monitoring and modelling [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Eloot, K. (2011). Toegankelijkheid van de Schelderegio [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 slides pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2011). Hydrologisch jaarboek 2010: HIC meetstations. versie 2.0. WL Rapporten, 709_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 261 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2011). HIC: voorspellingscentrum bevaarbare waterlopen Vlaanderen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Deltares (Deltares); GEMS International (GEMS int NV); Plancke, Y.; Vanlede, J. (2011). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 12. Het voorkomen van HCBS lagen in de Beneden-Zeeschelde. Versie 2,0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. x, 184 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Peeters, P. (2011). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: rapport intercalibratiemetingen uitgevoerd op 19 oktober 2010. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 49 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: factual datarapport 13-meting in GOG/GGG van 14 september 2010. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 69 pp., meer
 • Kuijper, K.; Plancke, Y. (2011). Ontwikkeling van het getijde in het Schelde-estuarium [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 9 slides pp., meer
 • Lauwaert, B.; Delgado, R.; Derweduwen, J.; Devriese, L.; Fettweis, M.; Hostens, K.; Janssens, J.; Martens, C.; Robbens, J.; Timmermans, S.; Van Hoey, G.; Verwaest, T. (2011). Syntheserapport over de effecten op het mariene milieu van baggerspeciestortingen (vergunningsperiode 2010-2011). Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust/Afdeling Maritieme Toegang/Waterbouwkundig La: Brussels. 16 pp., meer
 • Maritieme Dienstverlening en Kust. Afdeling Kust; Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Masterplan kustveiligheid. [S.n.]: Oostende. 89 pp., meer
 • Maximova, T.; Vanlede, J. (2011). Flow in river bends: A numerical model investigation [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., meer
 • Peeters, P.; Asselman, N.; Deckers, P.; Taal, M. (2011). LTV Veiligheid. Schademodellering in Nederland en Vlaanderen [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 13, meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 + 2 p. bijl., fig. pp., meer
 • Plancke, Y.; Verwilligen, J.; Vanlede, J.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Beheersbaarheid groene boeienzijde: syntheserapport. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 14 pp., meer
 • Plancke, Y.; Schrijver, M. (2011). Flexibel storten. Het meten en modelleren van stroomsnelheden langs en op plaatranden in het kader van flexibel storten [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 15, meer
 • Plancke, Y.; Ysebaert, T. (2011). Habitatmapping: onderzoek naar relaties tussen abiotische en biotische factoren in het subtidale deel van de Westerschelde [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Ysebaert, T. (2011). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 18, meer
 • Smitz, H. (2011). De ontwikkeling van de haven van Antwerpen de voorbije 75 jaar en de relatie tot de Scheldepolders: deel 1. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 147 pp., meer
 • Smitz, H. (2011). De ontwikkeling van de haven van Antwerpen de voorbije 75 jaar en de relatie tot de Scheldepolders: deel 2. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 78 pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Boven-Zeeschelde te Burcht (Bakkersveer): onderzoek erosie/aanzanding rivierbodem t.h.v. nieuwe aanlegkade: monitoring in situ & bathymetrische beschouwingen. versie 2.0. WL Rapporten, 792_27. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 41 pp., meer
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tab., 185 p. Fig. pp., meer
 • Van Braeckel, A.; Mikkelsen, J.; Van den Bergh, E.; Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y. (2011). Grip op ingrepen in de Zeeschelde [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 17, meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: ontwikkeling en toepassing [POSTER], in: VNSC Scheldesymposium 23 juni 2011: VNSC werkt aan de Schelde... Onderzoeken en studies in opdracht van de VNSC. pp. 14, meer
 • Vanlede, J.; van Kessel, T. (2011). Slibmodel Schelde-estuarium: invloed van havens op zwevend slib [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 slides pp., meer
 • Vos, G.; Bastiaensen, E.; De Bruyn, L.; De Schutter, J.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Lithologische kaart Beneden Zeeschelde: resultaten korrelanalyse sedimentstalen. Versie 2.0. WL Rapporten, 736_56. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 6 + 17 p. bijl. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2011). Waterbouwkundig Laboratorium: jaarverslag 2010. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 69 pp., meer
 • Belliard, J.P.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Modelling of mud dynamics in the Scheldt estuary within the framework of LTV: A report submitted to the University of Budapest Technology and Economics in partial fulfilment of the Degree of MSc in Hydro-Informatics and Water Management. version 2.0. WL Rapporten, 770_53. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XII, 65 + 23 p. app. pp., meer
 • Coen, L.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan - Ondersteunende studies: cluster Bovendijle. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 47 pp., meer
 • Cornet, E.; Mostaert, F. (2010). Hydrologisch jaarboek 2009: HIC meetstations. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 244 pp., meer
 • De Mulder, T.; Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; De Cock, W.; Haegeman, M. (2010). On hawser force criteria for navigation lock design: Case study of maritime locks in port of Antwerp, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 290a - 290b, meer
 • Decrop, B.; De Clercq, B.; Vanlede, J.; Sas, M. (2010). Eddy-induced cross currents in the Westerschelde estuary: numerical simulation, physical driving mechanisms and navigation assistance. Bull. Perm. Int. Assoc. Navig. Congr. 138: 29-44, meer
 • Decrop, B.; Vanlede, J.; Verwilligen, J.; van Holland, G.; Mostaert, F. (2010). Stroming aan de toegang tot de Zandvliet-Berendrecht sluizencomplex: rapport 2D numeriek modelonderzoek. Versie 2.0. WL Rapporten, 753_10. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. IV, 111 pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J. (2010). Synergy between theory and practice for Ultra Large Containerships sailing to the port of Antwerp, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 188, meer
 • G-tec; International Marine and Dredging Consultants (2010). Evaluatie niet-destructieve methode, in het bijzonder geofysische methoden voor onderzoek van bresgevoeligheid van Vlaamse dijken langs de waterwegen: deelopdracht 1. Uitvoering niet-destructieve methoden. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file + 2 CD-ROMS pp., meer
 • G-tec; International Marine and Dredging Consultants (2010). Evaluatie niet-destructieve methode, in het bijzonder geofysische methoden voor onderzoek van bresgevoeligheid van Vlaamse dijken langs de waterwegen: deelopdracht 2. Evaluatie bruikbaarheid en betrouwbaarheid niet-destructieve methoden. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 file + 1 CD-ROM pp., meer
 • Ides, S. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: numerieke modelberekeningen als tool om de stortlocaties te optimaliseren [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 slides pp., meer
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G.R. (2010). Validation of a 2D hydrodynamic model within a study to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], meer
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G.R. (2010). Validation of a 2D hydrodynamic model within a study to propose the optimal disposal strategy in the Western Scheldt, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010: Recueil des résumés = SIMHYDRO 2010: Hydraulic modeling and uncertainties, Nice, 2-4 June 2010: book of abstracts. pp. [1], meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); Vanlede, J. (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Prediction of sediment mass accumulation in DGD: April 2006-2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.22. Sedimentbalans 01/10/2008 - 31/12/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares; GEMS International; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: rapport 2.8. Zout- en slibverdeling Deurganckdok april 2009 - maart 2010. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Deltares (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing - Evaluatie van de externe effecten op de aanslibbing in Deurganckdok: report 2.5. Through tide measurement: Eddy currents DGD 02/03/2010. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 51 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing. Deelrapport 1.24: sediment jaarbalans 01/04/2008 - 31/03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 116 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.20: analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2006 - March 2009. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 97 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.33. Zout- en slibverdeling Deurganckdok oktober 2008 - maart 2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Opvolging aanslibbing Deurganckdok: flow atlas Deurganckdok, 06/2008 - 03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.27. 13-uursmeting Sediview op 12/03/2009 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 66 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.26. 13-uursmeting Sediview op 06/03/2009 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 62 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.25. 13-uursmeting Sediview op 10/12/2008 tijdens gemiddeld tij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 61 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.23. Sedimentbalans 01/01/2009 - 31/03/2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + annexes pp., meer
 • Levy, Y.; Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). The North Atlantic Oscillation's relation with the Scheldt streamflow: Examination of the contribution to the NAO index's influence over the Belgian Continental Shelf's benthos. version 2.0. WL Adviezen, 814_02b. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. II, 28 + 1 p. app. pp., meer
 • Maximova, T.; Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Kalibratie en validatie van het hydrodynamisch 2 dimensionaal numeriek model: pilootstudie Notelaer en Ballooi. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. XI, 33 + 1 p. bijl., 15 p. tab., 102 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: deelrapport 3. Scenario analyse 2D model. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 38 + 1 p. bijl., 39 p. tab., 82 p. fig. pp., meer
 • Plancke, Y. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: terreinmetingen als eerste verkenning van potentiële stortlocaties [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 slides pp., meer
 • Plancke, Y. (2010). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: een voorstel van stortstrategie met ecologische winst als doel [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 5. Vlottermetingen Ballooi en Notelaer juni 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 11 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Vlottermetingen ter hoogte van de plaat van Walsoorden. Versie 2.0. WL Rapporten, 754_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 13 + 13 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.R.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010). A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX papers. pp. [1-11], meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.R.; Roose, F.; Peters, J.J. (2010). A new disposal strategy for the Western Scheldt, conciliating port accessibility and nature preservation, in: 32nd PIANC Congress, 125th anniversary PIANC - setting the course, Liverpool, UK, Liverpool Arena and Convention Centre, 10 - 14 May 2010: PIANC MMX book of abstracts. pp. 173, meer
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tab., 110 p. Fig. pp., meer
 • Van Hoestenberghe, T.; Huygens, M.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Opstellen bresgroeiparameters Vlaamse rivierdijken: deelopdracht 1. Literatuurstudie bresgroeiproces. versie 2.0. WL Rapporten, 706_08c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. VI, 90 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Boom. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 199 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Driegoten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 235 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Kruibeke. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 115 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Liefkenshoek. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 223 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Oosterweel. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 393 pp., meer
 • van Santen, P. (2010). Varende ADCP metingen Schelde 2009: locatie Schoonaarde. AV_DOC_100456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 521 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 1. Modelopbouw. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.; D'Haeseleer, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2010). Ondersteuning waterkering Antwerpen: deelrapport 2. Scenarioanalyse. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15c. Waterbouwkundig Laboratorium/Soresma: Antwerpen. III, 25 pp., meer
 • Vanderkimpen, P.J.; Peeters, P.; Deckers, P.J. (2010). The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010 [CD-ROM]. pp. [1-9], meer
 • Vanderkimpen, P.J.; Peeters, P.; Deckers, P.J. (2010). The impact of individual buildings on urban flood risk analysis, in: SIMHYDRO 2010: modèles hydrauliques et incertitudes, Nice, 2-4 juin 2010: Recueil des résumés = SIMHYDRO 2010: Hydraulic modeling and uncertainties, Nice, 2-4 June 2010: book of abstracts. pp. [1], meer
 • Vanlede, J.; Sas, M. (2010). Workshop Aanslibbing DGD 15 juni 2010: overzicht van de geschatte aanslibbing van Deurganckdok [PRESENTATIE]. IMDC/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 slides pp., meer
 • Vos, G. (2010). Evaluatie van de morfologische evolutie van de proefstorting op basis van bathymetrische monitoring [PRESENTATIE]. Flanders Hydraulics Research/Soresma: Antwerp. 18 slides pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (2010). Waterbouwkundig Laboratorium: jaarverslag 2009. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 81 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Overzicht laagwaterseizoen 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 746_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 26 pp., meer
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Was 23-25 januari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 10 pp., meer
 • Chen, M.; Toorman, E.; Mostaert, F.; Van Den Winkel, P.; Muylaert, K.; Jacobs, P.; Vanlierde, E.; Meire, P.; Cattrijsse, A.; De Smedt, F. (2009). Coupling of a new in-situ measurement technique with a new modelling approach for the determination of the effective settling velocity of flocculating sediments in estuaries, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 26-27, meer
 • Claus, J.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Baggeren en storten in de Schelde: onderzoek naar de slibhuishouding in de Zeeschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 770_42. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 25 + 4p. tab., 55 p. fig. pp., meer
 • Deschamps, M.; Boeckx, L.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2009). Was 10-14 februari 2009: samenvatting meteorologische en hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2009). Hydrologisch jaarboek 2008: HIC meetstations. WL Rapporten, 709. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 243 pp., meer
 • Ides, S.J.; Plancke, Y.M.G.; Vos, G. (2009). Using dredged material to reshape sandbars: development of a new disposal strategy in the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in:[s.d.] 6th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2009, 21-25 September, 2009, Santa Fe City, Argentina. pp. [1], meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2009). Modellering water- en sedimentbeweging Lippenbroek: voortgangsrapportage. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.30. 13-uursmeting SiltProfiler 13 maart 2009 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 30 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.21. 13-uursmeting Sediview DGD tijdens een gemiddeld getij - lente 2008 - 26/06/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 69 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.21. Sedimentbalans 01/07/2008 - 30/09/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 172 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.22. 13-uursmeting Sediview op 24/09/2008 tijdens doodtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 75 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.20. Omgevingscondities in de Schelde april - september 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 38 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.24. 13-uursmeting Sediview op 02/12/2008 tijdens springtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 58 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.20. Sedimentbalans 01/04/2008 - 30/06/2008. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 161 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (IMDC); WL | Delft Hydraulics (WL | Delft Hydraulics); GEMS International (GEMS int NV); Vanlede, J.; Plancke, Y. (2009). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.14. Sediment jaarbalans 01/04/2007 - 31/03/2008. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 161 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.28. 13-uursmeting ADCP neervorming DGD zomer 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 189 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.21. Omgevingscondities in de Schelde oktober 2008 - maart 2009. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 164 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.31. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling op 11/03/2009 tijdens springtij - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 82 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Waterbouwkundig Laboratorium (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.29. 13u-meting SiltProfiler 29 september 2008 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.10. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden April 2007 - March 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 60 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Opvolging aanslibbing Deurganckdok: flow atlas Deurganckdok, 2/'05 - 3/'08. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 82 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics (2009). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.34. Calibratie stationaire en mobiele toestellen herfst 27-28 oktober 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 26 + bijl. pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering 2D randvoorwaardenmodel: deelrapport 3. Kalibratie bovenlopen. Version 3.0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 6 p. appendices, 15 p. tables, 117 p. figures pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). LTV O&M thema veiligheid: deelproject 1. Verbetering hydrodynamisch NEVLA model ten behoeve van scenario-analyse. versie 2.0. WL Rapporten, 756_05. Waterbouwkundig Laboratorium/Deltares: Antwerpen. VI, 32 + 7 p. tab., 69 p. fig. pp., meer
 • Maximova, T.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 4. Extra aanpassingen in de Zeeschelde. Version 2.0. WL Rapporten, 753_09. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 14 + 4 p. tables, 75 p. figures pp., meer
 • Paridaens, K.; Plancke, Y.; Schrijver, M.; Willems, P. (2009). Comparison of measurement techniques for monitoring sediment transport, under field conditions, in the Scheldt estuary, in: 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. pp. [1], meer
 • Peeters, P.; Verzhbitskiy, L.; Maris, T.; Stevens, M.; Viaene, P. (2009). On-site evaluation of a fish-friendlier tide gate design, in: 33 rd IAHR Congress Water Engineering for a Sustainable Environment, 9-14 August 2009, Vancouver, British Columbia, Canada [CD-ROM]. pp. [1-8], meer
 • Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; De Schutter, J.; Temmerman, S.; Meire, P.; Vandenbruwaene, W.; Maris, T.; Chen, M.; Wartel, S. (2009). Sediment behaviour within a flood control area with a controlled reduced tide - pilot project Lippenbroek = Processus sédimentologiques dans un zone de contrôle d'inondations et de marée réduite controlée - projet pilote Lippenbroek, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-15], meer
 • Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: hydraulische randvoorwaarden voor toetsen op en ontwerpen naar veiligheid. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 18 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Habitatmapping Westerschelde: deelrapport 1. Classificatie op basis van bodemvormen en hydrodynamica. Versie 3.0. WL Rapporten, 754_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 46 + 5p. tables, 140p. figures pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J.; Vos, G. (2009). Le projet pilote Walsoorden: la première étape dans la gestion morphologique de l'Escaut occidental, reconciliant la préservation de l'écologie et l'accessibilité des ports = The Walsoorden pilot project: a first step in a morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: Congrès SHF-31ième Journées de l'hydraulique: "Morphodynamiques et débits solides dans les estuaires, les baies et les deltas" Paris, 22-23 septembre 2009 [CD-ROM]. pp. [1-11], meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2009). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde. Deelrapport 4. Verkennende vlottermetingen Ballooi en Notelaer. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 12 + 9 p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlede, J.; Mostaert, F. (2009). Vlottermetingen CDW Deurganckdok: T0 - april 2009. Versie 2.0. WL Rapporten, 816_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 12 + 6p. appendices pp., meer
 • Plancke, Y.M.G.; Vos, G.; Ysebaert, T.J. (2009). Analysis of multibeam echo sounding data on bed forms near the Walsoorden sandbar, a first phase in the subtidal habitat classification for the Western Scheldt, in:[s.d.] 6th Symposium on River, Coastal and Estuarine Morphodynamics, RCEM 2009, 21-25 September, 2009, Santa Fe City, Argentina. , meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Vos, G.; Peters, J.J. (2009). The Walsoorden pilot project: a first step in morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. pp. [1], meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 116, meer
 • Richter, J.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2009). Decision supporting tools for determining tidal windows for deep-drafted vessels [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - Jaarboek monitoring WL 2008: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27 p. tab., 92 p. fig. pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. bijlagen pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1991-2000: T.O. tijwaarnemingen Zeescheldebekken 1991-2000. Versie 2.0, heruitg. papieren versie. WL Rapporten, 833_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 170 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR: deelrapport 2. Kwantificatie van de secundaire gevolgen van de klimaatsverandering in de Belgische kustvlakte. Versie 2.0. WL Rapporten, 814_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 46 + 22 p. bijlagen pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2009). CLIMAR. Section report 3: adaptation measures to climate change impacts along the Belgian coastline. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 20 + 8 p. app. pp., meer
 • Vanlede, J.; van Kessel, T.; Eleveld, M.; van der Wal, D. (2009). LTV-slib: modelling of mud dynamics [PRESENTATION]. Deltares/Flanders Hydraulics Research/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam. Institute for Environmental Studies: Antwerpen. 20 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B. (2009). Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen aan het Zuidergat [PRESENTATIE]. IMDC/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 30 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; De Clercq, B.; Decrop, B.; Ides, S.; van Holland, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 2. Afregelen van het 2D Scheldemodel. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. VIII, 29 + appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Mud transport model for the Scheldt estuary: Hydrodynamics report. WL Rapporten, 756_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerp. , meer
 • Vos, G.; Plancke, Y.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2009). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie proefstorting 2006. Versie 5.0. WL Rapporten, 754_03b. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 52 + 11 p. bijlagen pp., meer
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, P.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2009). MIRA 2009 en NARA 2009: wetenschappelijk rapport klimaatverandering en waterhuishouding. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.45. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 100 pp., meer
 • Asselman, N.E.M.; Verhoeven, G.; Peeters, P.; Coen, L. (2008). Veiligheid: vergelijking van Nederlandse en Vlaamse randvoorwaarden. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 25 slides pp., meer
 • Boukhris, O.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K. (2008). Climate change impact on hydrological extremes in Flanders: regional differences. WL Rapporten, 706_13. Flanders Hydraulics Research/KU Leuven: Antwerpen. 91 pp., meer
 • Coen, I. (2008). De eeuwige Schelde? Ontstaan en ontwikkeling van de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 112 pp., meer
 • Coen, L.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2008). Inventarisatie en historische analyse Zeeschelde habitats: effect antropogene ingrepen en natuurlijke evoluties op de getij-indringing in de Zeeschelde - ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 pp., meer
 • Cornet, E.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Hydrologisch jaarboek 2007: VMM meetstations: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 273 pp., meer
 • Cornet, E.; Boeckx, L.; Vereecken, H.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Hydrologisch jaarboek 2007: HIC meetstations. Versie 1.0 (final). WL Rapporten, 709. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 194 pp., meer
 • Cuylaerts, M. (2008). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Rug van Baarland: verslag 13u meetcampagne. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 27 + bijl. pp., meer
 • De Clercq, B.; Decrop, B. (2008). Identificatie van meetlocaties ter hoogte van de oostelijke rand van de platen van Ossenisse: voorstel meetcampagne april 2008. Versie 3.1. WL Adviezen, 753_7. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 8 + bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2008). An overview of squat measurements for container ships in restricted water, in: Varyani, K.S. (Ed.) International Conference on Safety and Operations in Canals and Waterways SOCW 2008, 15-16 September 2008, Glasgow, UK. pp. 106-116, meer
 • Guns, P. (2008). De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Heruitgave editie 1972. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 71 pp., meer
 • Guns, P. (2008). Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Heruitgave editie 1973. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 77 pp., meer
 • Holvoet, K.; Vereecken, H.; Devroede, N.; Ronse, Y.; Cauwenberghs, K.; Van Assel, J.; Waterschoot, G. (2008). Demonstration of integrated modelling in the Scheldt River Basin, using the OpenMI [POSTER]. Aquafin/Deltares/Université de Liège/Vlaamse Milieumaatschappij/Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: gevoeligheidsonderzoek 2D modellen. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + 4 p. bijlagen, 78 p. fig. pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008). A new approach for managing the morphology and ecology of a coastal plain estuary, in: 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research. Proceedings: Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics. Engineering and Management of Fresh-water Systems. Data Acquisition and Processing for Scientific Knowledge and Public Awareness. Fluid Mechanics and Hydraulics. Maritime and Coastal Research and Engineering, July 1-6, 2007, Venice, Italy. pp. [1-11], meer
 • Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Une gestion morphologique pour maintenir l'accessibilité du port d'Anvers [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 70 slides pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 2. Numerieke modellering. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 26 + 10 p. tables, 291 p. appendices pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 3. Voorstel stortstrategie. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ix, 43 + 104 p. figures pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.13. Omgevingscondities in de rivier de Schelde januari - maart 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 200 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.17. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 20/09/2007 - 18/12/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 392 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.15. 13-uursmeting SiltProfiler 12 maart 2008 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 227 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.13. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Liefkenshoek (transect K). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 155 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.12. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Liefkenshoek (transect I). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 139 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.11. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling op 12/03/2008 tijdens springtij - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 92 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.14. Jaarrapport omgevingscondities 2007-2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 165 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.12. Sediment balans 01/09/2007 - 31/12/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 32 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.14. 13-uursmeting Sediview op 11/03/2008 tijdens springtij - Deurganckdok (transect DGD). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 181 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.13. Sediment balans 01/01/2008 - 31/03/2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 164 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.12. Omgevingscondities in de rivier de Schelde oktober - december 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 216 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.18. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen februari - april 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 42 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 4.1. Analyse van aanslibbingsprocessen en -invloeden. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 42 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Studie van dwarsstromingen aan de Platen van Ossenisse: factual data report meetcampagnes maart - april 2008. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 16 + appendices pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Opvolging sedimentverspreiding rond Airset baggertuig: rapport 1.0. Opvolgen sedimentverspreiding rond Airset baggertuig 24/10/2007 - Baarland. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 67 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.10. Sediment balans 01/04/2007 - 30/06/2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.10. Omgevingscondities in de rivier de Schelde april - juni 2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 34 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.16. zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 21/06/2007 - 30/07/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 21 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.11. Sediment balans 01/07/2007 - 31/08/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone: deelrapport 7.5. 13-uursmeetcampagne SiltProfiler en Sediview 2/08/2007 Scheur. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.5. 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 24/10/2007 Parel II. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.10. 13-uursmeting SiltProfiler 23 oktober 2007 ingang Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.11. Omgevingscondities in de rivier de Schelde juli - september 2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Kirby, R.; GEMS International (2008). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.6. Analyse omgevingscondities september 2005 - maart 2007. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 148 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2008). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR: deelopdracht 5. Lippenbroek: voortgangsrapport 4. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 159 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2008). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.09. Calibratie stationaire toestellen herfst 10 september 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 33 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (2008). Langdurige metingen Deurganckdok 2: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.19. Calibratie stationaire en mobiele toestellen winter 4-5 februari 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 37 + appendices pp., meer
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (2) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Jeuken, C.; Ides, S.; Kuijper, C. (2008). Historische en toekomstige ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium (1) [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Jourquin, B. (2008). Studie van de bodemmorfologie van de Westerschelde met aandacht voor de actieve processen gerelateerd aan bagger- en stortactiviteiten. Universiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 17 + fig. pp., meer
 • Plancke, Y.; Sas, M.; Heinis, F.; Ides, S. (2008). Nota plaatrandstortingen: verruiming vaargeul Westerschelde. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + 1 p. bijl. pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2008). Plaatrandstortingen, een eerste stap binnen het morfologisch beheer voor de Westerschelde [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2008). Determinatieonderzoek plaatrandstortingen: deelrapport 1. Historische morfologische analyse en interpretatie terreinmetingen. WL Rapporten, 791_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 + 164 p. apendices pp., meer
 • Plancke, Y.M.G.; Ides, S.J.; Peters, J.J. (2008). The Walsoorden pilot project: A first step in a morphological management of the Western Scheldt, conciliating nature preservation and port accessibility, in: Dohmen-Janssen, C.M. et al. (Ed.) River, coastal and estuarine morphodynamics: RCEM 2007. Proceedings of the 5th IAHR symposium on river, coastal and estuarine morphodynamics, Enschede, The Netherlands, 17-21 september 2007. pp. 1093-1100, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Peters, J.J.; Ides, S.J. (2008). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: 32nd Congress of IAHR, the International Association of Hydraulic Engineering and Research. Abstracts: Harmonizing the Demands of Art and Nature in Hydraulics. Engineering and Management of Fresh-water Systems. Data Acquisition and Processing for Scientific Knowledge and Public Awareness. Fluid Mechanics and Hydraulics. Maritime and Coastal Research and Engineering, July 1-6, 2007, Venice, Italy. pp. 233, meer
 • Roose, F.; Plancke, Y.; Ides, S. (2008). A synthesis on the assessment of an alternative disposal strategy to serve sustainability in the Scheldt estuary, in: CEDA Dredging Days 2008: Dredging facing Sustainability, Antwerpen (Belgium), October 1-3, 2008. pp. [1-13], meer
 • Schrijver, M.; Plancke, Y. (2008). Uitvoeringsplan MONEOS-T 2008 - 2018. Rijkswaterstaat Zeeland/Vlaamse Overheid. Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken: Middelburg. 44 pp., meer
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Vanneuville, W.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2008). CLIMAR: evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities. Subdocument coastal flooding. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. vi, 64 pp., meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; van der Wal, D.; Eleveld, M. (2008). Ontwikkeling en toepassing slibmodel [POSTER]. Deltares/Maritieme Toegang/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • van Maren, B.; Schramkowski, G. (2008). 3D mud transport model Zeeschelde: seasonal effects. Versie 2.0. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 76 pp., meer
 • Vanlede, J. (2008). Langdurige metingen Deurganckdok. Deurganckdok: overzicht van gevoerd onderzoek [PPT Presentatie]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 1. Gevoeligheidsanalyse. Versie 2_0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 28 + 89 p. appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Harmonische voorspelling van waterstanden te Vlissingen, ter aanvulling van de OMES databank. WL Rapporten, 713_22. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 21 appendices pp., meer
 • Vanlede, J.; van Kessel, T. (2008). Ontwikkeling en toepassing slibmodel [PPT Presentatie]. Deltares/Maritieme Toegang/NIOO/Vrije Universiteit Amsterdam/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 31 slides pp., meer
 • Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: proceedings. pp. 1-5, meer
 • Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: abstracts. pp. 54-55, meer
 • Vatvani, D. (Ed.) (2008). Lessons from New Orleans for the Western Scheldt estuary - Comparison between Mississippi Delta and the Western Scheldt estuary. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 30 pp., meer
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Overzicht beschikbaar modelinstrumentarium. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp., meer
 • Verhoeven, G.; Asselman, N.; Coen, L.; Peeters, P. (2008). Effect softwarekeuze en schematisatiewijzen. Deltares/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 1 pp., meer
 • Verwaest, T. (2008). De impact van aggregaatextractie op de kustveiligheid bij storm, in: Duurzaam beheer van de zand- en grindwinning op het Belgisch Continentaal Plat = Gestion durable de l'extraction du sable et gravier sur le Plateau continental de la Belgique. pp. 8, meer
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W. (2008). SAFECoast: Comparison between different flood risk methodologies. Action 3B report - SAFECOAST Interreg IIIb North Sea Project. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 128 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Laforce, E.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Flexibel sleepbootalternatief voor beschermingspontons Westsluis: simulatiestudie Terneuzen. Versie 3.0. WL Rapporten, 803_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 32 + 83 p. bijlag, 7 p. tab., 9 p. fig., cd-rom pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Regulation for the upstream and downstream navigation of 8,000 and more TEU container vessels to the port of Antwerp with a maximum draught of 145 dm. Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust/Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M.; Eloot, K.; Mostaert, F. (2008). Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM: publiek rapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 689_04. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 34 + 1 p. bijlagen pp., meer
 • Verwilligen, J.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2008). Model 803/3. Manoeuvreersimulaties zeesluis binnen complex Terneuzen. WL Rapporten, 803/3. Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. v, 26 + bijlagen pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium; International Marine and Dredging Consultants (2008). Zeeschelde - Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: KGGG ontwerp hooggelegen inlaatconstructie t.b.v. GGG/GOG-werking. Versie 3.0. Waterwegen en Zeekanaal. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. 72 pp., meer
 • Willems, P.; Baguis, P.; Ducharme, A.; Viennot, P.; Verwaest, T. (2008). Impact van klimaatverandering op hydrologische en hydraulische extremen in de Schelde- en Seine-rivierbekkens en langs de Noordzeekust, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 5-12, meer
 • Willems, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T.; Berlamont, J.; Monbaliu, J. (2008). Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen. Het Ingenieursblad 11-12: 28-33, meer
 • Ysebaert, T.; van der Wal, D.; Herman, P.; Plancke, Y.; Vos, G.; Bolle, L. (2008). Habitatmapping in de Westerschelde: relatie tussen hydrodynamica, bodemvormen en ecologie [POSTER]. Maritieme Toegang/NIOO/Rijkswaterstaat Dienst Zeeland/Wageningen UR/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 1 poster pp., meer
 • Cumps, F. (2007). De Schelde bestudeerd: 75 jaar hydraulisch en nautisch onderzoek over de Schelde. Deel 1: hydraulisch onderzoek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2007). Tweede sluis Waaslandhaven: opmaak numeriek modelinstrumentarium voor vul- en ledigingssysteem. WL Rapporten, 760_03A-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 51 p. bijlagen pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Zeekanaal Brussel-Schelde. Realiseren van overdiepte te Willebroek: hydraulische studie taludbekleding. WL Rapporten, 819_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 pp., meer
 • De Mulder, T.; Vercruysse, J.B. (2007). Tweede sluis Waaslandhaven: verslag van de meetcampagnes Berendrecht- en zandvlietsluis. versie 2.0. WL Rapporten, 760_03A. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + 49 p. bijlagen pp., meer
 • De Mulder, T.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2007). Zeeschelde tussen Gentbrugge en Melle: haalbaarheidsstudie recreatievaart. WL Rapporten, 800_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 83 + bijl; fig. pp., meer
 • De Mulder, T.; Viaene, P. (2007). Gecontroleerde overstromingsgebieden met gereduceerd getij. Potentieel voor waterkracht: een hydraulische verkenning. WL Rapporten, 604_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • De Schutter, J.; Peeters, P.; Claeys, S.; Michielsen, S.; Millants, I.; Van Laethem, J.P. (2007). Pilootproject Lippenbroek opstellen water- en sedimentbalans [POSTER]. Universiteit Antwerpen. Ecosystem Management Research Group/Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven van Antwerpen: strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie 2de sluis Waaslandhaven: vervolgonderzoek. Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 804_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + fig., bijlagen pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven van Antwerpen: strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie 2de sluis Waaslandhaven: vervolgonderzoek. Deel 2. Vaarbaanplots en grafieken. WL Rapporten, 804_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots, grafieken pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2007). Hydrologisch jaarboek 2006. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 166 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2007). Jaarboek 2006: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water: Brussel. 270 pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: verslag 13u meetcampagnes Walsoorden. WL Rapporten, 754_02B. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 31 + fig. pp., meer
 • Ides, S.; Vanlede, J.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Numerical model of the Scheldt estuary: intercomparison of Delft3D versus UnTRIM modelling software. WL Rapporten, 763_12. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 24 + figures, appendices pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2007). Morfologische analyse van de bagger- en stortintensiteitsdata van de Beneden Zee- en Westerschelde van 2000 tot en met 2005. WL Rapporten, 791_02. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 70 + bijl., fig. pp., meer
 • Ides, S.; Schramkowski, G. (2007). Baggeren en storten in de Westerschelde. Proefproject storten in de hoofdgeul: resultaten hydrodynamisch onderzoek. WL Rapporten, 765_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 3.1. Omgevingscondities in de rivier de Schelde januari - maart 2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.4. Omgevingscondities juli - december 2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 30 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde siibsuspensies: deelrapport 7.4. 23 maart 2006 Parel 2 - Schelle. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 20 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.1. 21 maart 2006 longitudinale zoutverdeling - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 14 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.3. 22 maart Laure Marie - Liefkenshoek. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.2. 22 maart 2006 Parel 2 - Deurganckdok. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 6.1. Calibratie winter 15 maart en 14 april 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 31 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde siibsuspensies: deelrapport 8.1. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag - winter 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeescheide in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 7.6. 23 maart 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in liet kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensiesDeelrapport 7.5: 23 maart 2006 Laure Marie - Transect K. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 27 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.8: zout- en slibverdeling Deurganckdok & frame metingen 12/02/2007 - 18/04/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 41 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.3. Sediment balans 01/10/2006 - 31/12/2006. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 1. Testmetingen 2-3 februari 2005. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 48 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.4. Sediment balans 01/01/2007 - 31/03/2007. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.1. Sediment balans 01/04/2006 - 30/06/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.2. 13u meting SiltProfiler 26/09/2006 Stream - Deurganckdock. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.7. Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 15/07/2006 - 31/10/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het leader van LTVmeetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 3. Valsnelheid slib - INSSEV. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 86 + 97 p. bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densititeitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 4. Aanvullende slibparameters. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.1. 27 september 2006 Stream - Liefkenshoek. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 30 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.4. 28 september 2006 Veremans - Waarde. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTVmeetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 9. Valsnelheid - INSSEV - zomer 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 100 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.3. 28 september 2006 Stream - Raai K. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.6. 13-uursmeting longitudinale zoutverdeling 26/9 Scheldewacht - Deurganckdok. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 18 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 6.2. Calibratie zomer 23 juni en 18 september 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 36 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 11.2. 27 september 2006 Veremans - Raai K. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 26 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.1: 13 u meting siltprofiler 21/03/2006 Laure Marie. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 19 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelopdracht 2.6. Zout- en slibverdeling Deurganckdok en frame metingen 17/3/2006 - 23/5/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 37 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelopdracht 2.4: 13-uursmeting Sediview gemiddeld tij 27/09/2006 Parel II. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 31 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie denstiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.3. Omgevingscondities januari - juni 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 25 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 2.3: 13u meting springtij - ingang Deurganck - 22/03/2006 - Veremans. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 23 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.6: sediment balans 7/2005 - 3/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 26 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.2. Sediment balans 01/07/2006 - 30/09/2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing: deelrapport 1.5. Sediment jaarbalans 01/04/2006 - 31/03/2007. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van de LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 10. Aanvullende slibparameters zomer 2006. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 31 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2007). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 11.5. 28 september 2006 Parel II - Schelle. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + bijl. pp., meer
 • Jeuken, C.J.L.; Hordijk, D.; Ides, S.; Kuijper, C.; Peeters, P.; de Sonneville, B.; Vanlede, J. (2007). Koploperproject LTV-O&M - Thema Veiligheid: deelproject 1. Inventarisatie historische ontwikkeling van de hoogwaterstanden in het Schelde-estuarium. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 92 pp., meer
 • Keller, X.; Ides, S. (2007). Analyse saliniteitsdata: hoog- en laagwater kenteringsvaarten Schelde 1975-2006. WL Rapporten, 770_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 22 + 62 bijlagen pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Kanaal Gent - Terneuzen: tijpoort Westsluis. WL Rapporten, 803_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 + 14 p. Tables, 15 p. Figures, 2 p. Appendices, 36 p. plots pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Versie 2.0. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 61 + bijlagen pp., meer
 • Lataire, E.; Vantorre, M.; Laforce, E. (2007). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem. Confidentieel. WL Rapporten, 778. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 160 pp., meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; De Smet, M.; De Lil, J.; Henderick, A.; Verzhbitskiy, L. (2007). Projectgerichte monitoring peilbuizen prosperpolder: 1e tussentijdse nota. WL Rapporten, 721_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • Mostaert, F. (2007). Het opmaken van bilaterale onderzoeksprogramma's voor de Schelde: de complexiteit van het uitdiepen van kennis, in: Congres watersysteemkennis, donderdag 6 en vrijdag 7 december 2007, Universiteit Antwerpen: abstracts van presentaties en posters. pp. [3-4], meer
 • Peeters, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T. (2007). Conceptual method for rapid estimation of relative dyke breach sensitivity - comparative failure index, in: Schanze, J. (Ed.) Flood risk management research. From extreme events to citizens involvement: proceedings European symposium on flood risk management (EFRM 2007), 6th - 7th February 2007, Dresden, Germany. , meer
 • Plancke, Y.; Ides, S.; Peters, J.J. (2007). A new approach for managing the morphology and ecology of a coastal plain estuary [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 15 slides pp., meer
 • Ronsyn, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Kwaliteitscontrole voorspellingsmodellen. WL Rapporten, 729_5. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. III, 17 pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2007). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Verkennende beschouwingen bij storten in de vaargeul - pilootproject Zuidergat. Waterbouwkundig Laboratorium/Afdeling Maritieme Toegang: Antwerpen. 41 + bijl. pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K. (2007). Modelinstrumentarium voor overstromingsbeheer: een aanpak met meerdere dimensies, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Modellen voor integraal waterbeheer in Vlaanderen. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 32: pp. 4-9, meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; Kuijper, K.; de Kok, J. (2007). Further development and first application of a mud transport model for the Scheldt estuary: in the framework of LTV. Phase 2. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 139 pp., meer
 • Vander Donckt, S.; Vantorre, M.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2007). Haven Terneuzen - maximale afmetingen schepen voor Westsluis. WL Rapporten, 803_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 71 + fig., bijlagen + CD-ROM pp., meer
 • Vanlede, J. (2007). LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 28 slides pp., meer
 • Vanlede, J.; van Kessel, T.; De Mulder, T. (2007). LTV-slib: ontwikkeling van een slibtransportmodel voor het Schelde-estuarium, in: Congres Watersysteemkennis: studiedag 'Modellen voor integraal Waterbeheer in Vlaanderen', donderdag 3 mei 2007, VUB. Abstracts van posters en presentaties. , meer
 • Vanlede, J.; Sas, M. (2007). New container dock facilities in the Scheldt estuary: an overview of research activities, in: 9th International Conference on Nearshore and Estuarine Cohesive Sediment Transport Processes (INTERCOH '07), Brest, France, September 25-28, 2007. Book of abstracts. pp. 126-127, meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T. (2007). Alternatieve stortlocaties voor slib in de Beneden-Zeeschelde: stortlocatie Vlakte van Hoboken [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Viaene, P. (2007). Hydrologisch InformatieCentrum [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 35 slides pp., meer
 • Viaene, P.; Beys, K.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Databeheer bij het Waterbouwkundig Laboratorium - de link tussen hydrologie en mythologie?, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33: pp. 58-64, meer
 • Brouwers, J.; Claes, K.; Moorkens, I.; De Nocker, L.; Buelens, W.; Vanneuville, W. (2006). Klimaatverandering: hoogtij(d) in klimaatbeleid, in: Van Steertegem, M. (Ed.) Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: focusrapport. pp. 46-67, meer
 • Bruens, A.; Vanlede, J.; van Kessel, T. (2006). Notitie beheersvragen LTV-slibmodel. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. II, 10 pp., meer
 • Dam, G.; Van Prooijen, B. (2006). Morfodynamische berekeningen van de Westerschelde met behulp van "FINEL2d". Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 92 + fig. pp., meer
 • De Mulder, T.; Willems, M. (2006). Schelde-Rijn-verbinding Stad Antwerpen - vernieuwen oevertaluds: ontwerpen oeverbekleding bestaande uit PIT-polygoonzuilen. WL Rapporten, 796. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 18 pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare linkeroever. WL Adviezen, 715_11B. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 pp., meer
 • Eloot, K.; Vantorre, M. (2006). Development of a test program for the prediction of ship manoeuvrability in deep and shallow water, in: Proceedings of the Eight International Conference on Marine Sciences and Technologies, September, 25-27, 2006, Festival and Congress Centre, Varna, Bulgaria. pp. 53-58, meer
 • Haerens, P.; De Clercq, B.; Plancke, Y.; Ides, S. (2006). Measuring sediment transport pathways at the shoal of Walsoorden, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 209, meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2006). Hydrologisch jaarboek 2005. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 155 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2006). Jaarboek 2005: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de Ijzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water: Brussel. 274 pp., meer
 • Ides, S. (2006). Metingen van zandtransport bij de plaat van Walsoorden [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 slides pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Eindevaluatie monitoring. WL Rapporten, 754_2C. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 29 + 2 p. bijlagen pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y.; De Mulder, T.; Mostaert, F.; Peters, J.J. (2006). De stortstrategie "Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie en de ecologie van de Westerschelde [POSTER], in: Congres watersysteemkennis: studiedag 'water en sediment', donderdag 16 november 2006, Vlaamse Milieumaatschappij, auditorium Dr. De Moorstraat 24-26, Aalst: posters. pp. 8, meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). LTV-O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, modelinstrumentarium MIKE 11: report 1. Hydrodynamic model. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 82 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). LTV-O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, modelinstrumentarium MIKE 11: report 2. Morphologic model. Versie 4.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 284 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.2. Omgevingscondities juli - december 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 20 + bijl., cd-rom pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2006). Current and sediment flux measurements 17 November 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 13 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2006). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.7. Vaste meetopstelling inzake bodemgedrag. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 15 + bijlagen pp., meer
 • Kuijper, K.; van der Kaaij, T.; de Goede, E. (2006). LTV-O&M actieplan voor morfologisch onderzoek modelinstrumentarium: Delft3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 582 pp., meer
 • Leys, E.; Plancke, Y.; Ides, S. (2006). Shallow - shallower - shallowest: morphological monitoring Walsoorden, in: Evolutions in hydrography, 6th - 9th November 2006, Provincial House Antwerp, Belgium: Proceedings of the 15th International Congress of the International Federation of Hydrographic Societies. Special Publication (Hydrographic Society), 55: pp. 93-96, meer
 • Michielsen, S.; Peeters, P.; Van Eerdenbrugh, K. (2006). Opmaak van laagwaterstrategieën: invloed van klimaatveranderingen op de afvoeren in de Vlaamse rivieren. WL Rapporten, 727_1. Waterbouwkundig Laboratorium/Vrije Universiteit Brussel: Antwerpen. III, 8 + 2 p. tab. pp., meer
 • Peeters, P.; Mostaert, F. (2006). Nota aangaande het effect van pompen van Durme-kanaal naar tij-Durme te Lokeren, op de waterstanden van de tij-Durme bij verschillende bovenafvoer- en getijomstandigheden. Versie 2.0. WL Adviezen, 792_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Plancke, Y. (2006). Haalbaarheidsonderzoek Walsoorden: integratie van natuurmetingen, fysische en numerieke modellen [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S.; Verelst, K. (2006). Feasibility study of an alternative disposal strategy in the Western Scheldt: How to combine numerical modelling with field surveys and physical modelling? [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 16 slides pp., meer
 • Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S. (2006). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of papers. pp. [1-13], meer
 • Plancke, Y.; Peters, J.J.; Ides, S. (2006). A new approach for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: Trigo Teixeira, A. et al. (Ed.) 31st PIANC congress, 14-18 May 2006, Estoril Congress Centre, Portugal: book of abstracts. pp. 238, meer
 • Plancke, Y.; Ides, S. (2006). Pilootproject "Stortstrategie Walsoorden": een nieuwe benadering voor het beheren van de morfologie van de Westerschelde. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 26(2): 61-65, meer
 • Plancke, Y.M.G.; Peters, J.J.; Ides, S. (2006). Morphological management in estuaries conciliating nature preservation and port accessibility, in: Peeters, Y. et al. (Ed.) Seminar: Flanders, a maritime region of knowledge (MAREDFlow), 24 March 2006, Flanders Marine Institute (VLIZ), Oostende, Belgium. VLIZ Special Publication, 29: pp. 35-54, meer
 • Ronsyn, J.; D'Haeseleer, E.; Mostaert, F. (2006). Effecten van nieuwe bruggen over de Barbierbeek in Kruibeke (gewijzigd ontwerp). Versie 04. WL Rapporten, 792_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Bemonsteringscampagne november 2006. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 6 + appendices pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Meettechnieken voor bodemnabij sedimenttransport. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 54 pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Beschikbare meetreeksen in nabijheid van de Plaat van Walsoorden. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 14 + bijlagen pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2006). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Analyse meetresultaten tracerproeven. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 69 + fig. pp., meer
 • van Kessel, T.; Vanlede, J.; Bruens, A. (2006). Development of a mud transport model for the Scheldt estuary in the framework of LTV: phases 1 and 2. Versie 1.0. Delft Hydraulics/Flanders Hydraulics Research: Delft. 79 + appendices pp., meer
 • Vereecken, H.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2006). Vismigratie op getijgebonden rivieren: eindrapport literatuurstudie. WL Rapporten, 668. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 pp., meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T.; Ides, S.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2006). Odour nuisance in Scheldt branch Gentbrugge-Melle [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Verwaest, T.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2006). Oostkust - Baai van Heist: langjarige sedimentatie. WL Rapporten, 765/14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 23 + figures pp., meer
 • Verwilligen, J.; Vantorre, M. (2006). Op- en afvaartregeling voor 8000 (en meer) TEU containerschepen tot de haven van Antwerpen bij een maximale diepgang van 145DM. Deelopdracht 4: onderzoek naar de interactie tussen schepen. WL Rapporten, 689_4. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 23 + 10 p. Tables, 28 p. Figures, 3 p. Appendices, cd-rom (validatie-interactiemodule) pp., meer
 • Voorsmit, O.V. (2006). Het meergeulenstelsel van de Westerschelde en de relatie met de functies van de langetermijnvisie: een kritische analyse van het beleidsuitgangspunt 'Instandhouding van het meergeulenstelsel van de Westerschelde'. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 119 pp., meer
 • De Mulder, T.; Verelst, K.; Vereecken, H. (2005). Durme: herstel bovendebiet te Lokeren. WL Adviezen, 765_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + 4 p. bijl. pp., meer
 • De Rouck, K.; D'Haeseleer, E. (2005). Nota scenarioberekening overstromingsgebied Overboelare (LO). WL Rapporten, 715_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 pp., meer
 • Dujardin, A.; Schramkowski, G.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Optimalisatie baggerwerken in de maritieme toegang tot de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding: voortgangsrapport 1e halfjaar 10/08/2004 - 31/01/2005. WL Rapporten, 744_11. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. v, 39 pp., meer
 • Hoang-Tri, T.; Delefortrie, G.; Vantorre, M.; Eloot, K. (2005). Leveren van wetenschappelijke bijstand voor het uitvoeren van proeven en het opstellen van wiskundige manoeuvreermodellen voor 8000 TEU containerschepen voor de toegang tot de Vlaamse havens: deelopdracht 3. Bepalen van de modellering voor interactie met de oever. WL Rapporten, 749. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 27 + tabellen, figuren pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2005). Jaarboek 2004: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 264 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2005). Hydrologisch jaarboek 2004. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 144 pp., meer
 • Ides, S.; Plancke, Y. (2005). Vergelijkende studie beweegbare materialen: alternatieve stortstrategie Walsoorden. WL Rapporten, 466_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 5.1. Omgevingscondities januari - juni 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. III, 26, bijl., tab., fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; DHI Water & Environment (2005). Opmaak van hydrologische en hydraulische modellen voor de Bovenschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Oostende: eindrapport deel II. Statistische frequentie-analyse. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. VI, 59 + bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; DHI Water & Environment (2005). Opmaak van hydrologische en hydraulische modellen voor de Bovenschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Oostende: eindrapport deel I. Inventarisatie. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 66 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; DHI Water & Environment (2005). Opmaak van hydrologische en hydraulische modellen voor de Bovenschelde, het kanaal Gent-Terneuzen en het kanaal Gent-Oostende: eindrapport deel IV. Hydrodynamische modellering, bestaande toestand. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 46 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.5. Deurganckdok 16 februari 2005. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 23 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies. Deelrapport 2.3: Liefkenshoek (17 februari 2005). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 15 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.2. Zandvliet (17 februari 2005). Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 16 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensie: deelrapport 2.4. Schelle 17 februari 2005. Versie 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 18 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.1. Deurganckdok 17/02/2005. Versie 3.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. V, 22 + bijlagen pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; GEMS International (2005). Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: deelrapport 2.6. Kallo 18 februari 2005. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. IV, 24 + bijlagen pp., meer
 • Lataire, E.; Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). Haven van Antwerpen. Strategisch plan Waaslandhaven. Simulatorstudie Deurgancksluis: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 620. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 132 pp., meer
 • Lataire, E.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2005). De current deflecting wall aan het Deurganckdok: simulatorstudie. WL Rapporten, 782. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 18 + appendices, figures, maps pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2005). Hydraulische effecten van een ontpoldering van Hedwigepolder, Prosperpolder en Doelpolder langsheen de linkeroever van de Zeeschelde. WL Rapporten, 713_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + tab., fig. pp., meer
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2005). De waterwegbeheerder en de sedimentproblematiek: beheersbeschouwingen over de impact van de toevoer van fluviatiel sediment naar de Beneden-Zeeschelde [PRESENTATIE]. Maritieme Toegang/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 33 slides pp., meer
 • Schramkowski, G. (2005). Optimalisatie baggerwerken in de maritieme toegang tot de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding: memo's "Resultaten testberekening Zeebrugge" - "Resultaten testberekening met Delft3D/HLES" - "Installatie Delft3D onder Linux" - "Kenmerken stromingsgegevens" tbv. Nautica, over simulatie van Zeebrugge. WL Rapporten, 744(11). Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. , meer
 • Soresma nv - Haecon (2005). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde. Monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 3: Organisatie, coördinatie en ondersteuning van sedimenttransportmetingen. Verslag ADCP metingen Walsoorden. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 139 + appendices pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2005). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Fase 1 - uitvoeringsmethodiek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 17 + fig., tab., graphs pp., meer
 • Taverniers, E.; Verelst, K.; Laforce, E.; De Mulder, T. (2005). Brug over de Zeeschelde te Temse/Bornem: hydraulische en nautische studie van het voorontwerp. WL Rapporten, 785. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 5 + bijl. pp., meer
 • Vanlede, J.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2005). Stroomatlas Beneden Zeeschelde vak Prosperpolder-Kruisschans: stroomatlas bij gemiddeld springtij [ATLAS]. WL Rapporten, 784_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + maps pp., meer
 • Verelst, K.; Maeghe, K.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2005). Geurhinder Scheldearm Gentbrugge - Melle. WL Rapporten, 767. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 29 + figuren, bijlagen pp., meer
 • Willems, M.; Verwaest, T. (2005). Verwijderen strandhoofden 51 en 01 Duinbergen. WL Adviezen, 765_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp., meer
 • Bijlsma, A.C. (2004). Study of density currents in the framework of the LTV for the Scheldt estuary: executive summary. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerp. 31 pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2004). Natuurreservaat het Zwin: evaluatie aanvullende maatregelen (strekdam, herlokalisatie geul). WL Rapporten, 474_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 34 pp., meer
 • Hartsuiker, G. (2004). 2Dh Nevla-Scheldemodel (SCALWEST 2000 met verbeterde Belgische roosterschematisatie): bouw en afregeling stromingsmodel. WL Rapporten, 753_01. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 1 map pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2004). Jaarboek 2003: hydrometrische waarnemingen: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne, Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 263 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2004). Hydrologisch jaarboek 2003. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 137 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; KULeuven; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2004). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR. Deelopdracht 2: Inventarisatie. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. V, 75 + appendices pp., meer
 • Kuijper, C.; Steijn, R.C.; Roelvink, D.; van der Kaaij, T.; Olijslagers, P. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , meer
 • Kuijper, C.; Steijn, R.C.; Roelvink, D.; van der Kaaij, T.; Olijslagers, P. (2004). Morphological modelling of the Western Scheldt: validation of DELFT3D. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 115 pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F. (2004). Bepaling van de effecten van de geplande ingrepen langsheen de boven Zeeschelde ter hoogte van Wijmeers. WL Rapporten, 713_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 19 + bijlagen, cd-rom pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Parker, W.R.; Peters, J.J.; Plancke, Y. (2004). A dredging and disposal strategy for managing the Western Scheldt's morphology and ecology, in: Csiti, A. (Ed.) Dredging in a Sensitive Environment: Proceedings of the World Dredging Congress XVII, Hamburg, Germany, 27 September–1 October 2004. pp. [1-11], meer
 • Meersschaut, Y.; Mostaert, F. (2004). Alternatieve stortlocaties op de Westerschelde: organisatie van een in situ test nabij de plaat van Walsoorden. WL Rapporten, 754/1-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. i, 26 pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Verelst, K.; Mostaert, F. (2004). Alternatieve stortlocaties in de Beneden-Zeeschelde: simulaties voor terugstorten van baggerspecie. Stortlocatie vlakte van Hoboken. WL Rapporten, 755/1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 16 + 22 p. fig. pp., meer
 • Peters, J.J.; Meersschaut, Y.; Plancke, Y.; Parker, R. (2004). A dredging and disposal strategy for managing the Western Scheldt's morphology and ecology [PRESENTATION]. Port of Antwerp Expert Team (PAET)/Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 19 slides pp., meer
 • Soresma nv - Haecon (2004). Alternatieve stortstrategie voor de Westerschelde: monitoringsprogramma proefstorting Walsoorden. Lot 4: uitvoeren van sediment tracing proeven rond de plaat van Walsoorden. Fase 2 - vergunning. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 8 + bijl. pp., meer
 • Steenhoudt, F. (2004). Digitale rivieren voorspellen goedkoop overstromingen. Eos 21(11): 84-88, meer
 • Van Eerdenbrugh, K. (2004). Bevaarbare waterlopen beheerd in functie van mogelijke klimaatveranderingen [PRESENTATIE], in: Global change en watersystemen: discussienamiddag, woensdag 26 mei 2004, Universiteit Antwerpen, campus Drie Eiken. pp. [1-17], meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2004). Brakke kreek in buffer noord: onderzoek naar hydraulische ontwerpgegevens - aanvullende berekeningen. Modelnr: 003_623. WL Rapporten, 713_6. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 29 pp., meer
 • de Boer, G.J.; Winterwerp, J.C. (2003). Analysis field measurements Paulina polder: looking for sediment-fluid interaction. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 26 + appendices pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Nautische toegankelijkheid tot de Schelde voor Maersk S-klasse containerschepen: simulatorstudie. WL Rapporten, 689. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + tab., fig. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 670_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 28 + appendices, tables, figures pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven Saeftinghedok: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 670_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Flanders Hydraulics Research (2003). M778/1 Alternative dumping strategy Walsoorden – Results physical & numerical modelling. [S.n.]: [s.l.]. , meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Jaarboek 2002: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 140 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2003). Hydrologisch jaarboek 2002. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 140 pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Strategisch plan Waaslandhaven: nautisch onderzoek - deel 1. WL Rapporten, 670_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 22 + figures, appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Antwerpen. Toegankelijkheid tot Delwaidedok voor containerschepen van 350m: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 689_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + tables, appendices + CD-ROM pp., meer
 • Laforce, E.; Mostaert, F. (2003). Haven van Antwerpen. Toegankelijkheid tot Delwaidedok voor containerschepen van 350m: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 689_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Verelst, K. (2003). Alternative dumping strategy Walsoorden: results physical and numerical modelling. Final report to PROSES. WL Rapporten, 678_1. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. III, 90 + figures pp., meer
 • van Kessel, T.; Cornelisse, J.M. (2003). Physical scale model Zeeschelde: data report. Versie 2.0. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. v, 220 pp., meer
 • van Rijn, L.C. (2003). Berekening van de bodemruwheid ten behoeve van het waterbewegingsmodel SCALWEST voor de Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. I, 20 pp., meer
 • Viaene, P. (2003). Proefproject natuurvriendelijke oevers kanaal Brussel-Schelde: tussentijds verslag model 665. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 15 + fig., tab. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (Ed.) (2003). Colloquium: Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen, Antwerpen 23-24 oktober 2003. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. , meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2003). Sedimentmeetnet Scheldebekken jaarboek 2001-2002. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 16, 9 figs, graphs, tables pp., meer
 • Wijsman, J.W.M. (2003). Verkennende studie voor de validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES) aan de hand van bodemdiergegevens. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 34 + appendices pp., meer
 • De Mulder, T.; Mostaert, F. (2002). Evaluatie van huidige versie 1D Scheldemodel opwaarts van Prosperpolder: buitengewone stormvloeden van 27 februari tot 1 maart 1990. WL Rapporten, 440_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ii, 11 + bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2002). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 2. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen. WL Rapporten, 616_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + tab., fig., bijlag. pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2002). Jaarboek 2001: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 136 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2002). Hydrologisch Jaarboek 2001. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 129 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants (2002). Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: ontwerp in- en uitwateringssluizen. Rapport projectondersteuning. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 28 pp., meer
 • Jeuken, C.J.L.; Ruessink, G.; Wang, Z.B. (2002). Adviezen voor het maken van een gezamenlijke zandbalans voor Westerschelde en monding: bureau- en literatuurstudie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 61 + bijlagen pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 slides pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F.; Baetens, J.; Balduck, J. (2002). Freshwater management in the Scheldt basin and consequences for discharges in the Zeeschelde [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 slides pp., meer
 • van Helvert, M. (2002). ESTMORF Westerschelde berekeningen 2002: baggeren en storten in de monding, fase 1: verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 31 + bijlagen pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV Schelde: stroom- en saliniteitsmeting t.h.v. Deurganckdok uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + bijl. (incl. data CD) pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Meetinformatiedienst (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Waarde uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Oosterweel uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: langdurige stroom- en saliniteitsmeting langsheen Beneden-Zeeschelde, 28/05/2002 tot 02/07/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 11 + appendices pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: langdurige stroom- en saliniteitsmeting te Kallo, 28/05/2002 tot 02/07/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: verslag van de langdurige debietsmeting aan het sluizencomplex te Merelbeke (10/06/2002-17/07/2002). Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + bijlagen pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV Schelde: stroom- en saliniteitsmeting t.h.v. Deurganckdok uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 10 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Meetinformatiedienst (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Waarde uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 10 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Afdeling Maritieme Toegang (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Oosterweel uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. I, 9 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Kallo uitgevoerd op 05/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 15 + bijl. pp., meer
 • WL | Delft Hydraulics; International Marine and Dredging Consultants; Medida (2002). Studie densiteitsstromingen in het kader van LTV: stroom- en saliniteitsmeting te Kallo uitgevoerd op 12/06/2002. Versie 1.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. II, 16 + bijl. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: deel 1. Verslag simulatorstudie. WL Rapporten, 616_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + tab. + fig. pp., meer
 • Eloot, K.; Laforce, E.; Mostaert, F. (2001). Kanaal Gent-Terneuzen: rapport 1. Passage autoschepen in Westsluis Terneuzen: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 616_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. plots pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2001). Jaarboek 2000: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 136 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2001). Hydrologisch Jaarboek 2000. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 133 pp., meer
 • Maeghe, K. (2001). Veiligheidsniveau Vlaanderen, algemene principes. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 pp., meer
 • Van Damme, S.; Meire, P. (Ed.) (2001). OMES (Onderzoek Milieu-effecten SIGMAplan), een wetenschappelijk onderzoeksprogramma naar het ecologisch functioneren van de Zeeschelde. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 61 pp., meer
 • Van Eerdenbrugh, K. (2001). Hydrologisch informatiecentrum, een schakel bij de implementatie van het veiligheidsniveau Vlaanderen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2001). Sedimentmeetnet Scheldebekken jaarboek 1999-2000. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + figs., graphs pp., meer
 • Berlamont, J.; Willems, P.; Qvick, A.; Vaes, G.; Feyen, J.; Christiaens, K. (2000). Algemene methodologie voor het modelleren van de waterafvoer in bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 158 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2000). Hydrologisch jaarboek 1999. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 136 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2000). Jaarboek 1999: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 137 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2000). Jaarboek 1998: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 139 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (2000). Jaarboek 1998: hydrometrische waarnemingen: deel 2: bekkens van de Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 153 pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (2000). Zeeschelde: actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden en een hoog stormtij. WL Rapporten, 440_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 11 + bijl. pp., meer
 • Schoeman, P.K. (2000). Getijasymmetrie in de Westerschelde: een 1D model onderzoek naar invloed van geometrie op getijasymmetrie. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 69 pp., meer
 • Vantorre, M. (2000). Containerterminal te Vlissingen: onderzoek Lichterdok Westerschelde. Hessenatie/Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. [174] pp., meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F. (2000). Lange Termijn Visie Westerschelde: Cluster Morfologie. Onderzoek exogene factoren. WL Rapporten, 611. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 48 + 8 p. Tab., 19 p. Fig., 3 p. App. pp., meer
 • Viaene, P.; Mostaert, F. (2000). Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van hoogwaters en stormen: literatuurstudie. WL Rapporten, 592. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 42 + appendices pp., meer
 • Wang, Z.B.; Jeuken, C.J.L. (2000). Morfologische ontwikkeling van intergetijde-gebieden en modellering met ESTMORF: deel I: Evaluatie modelresultaten. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 14 + bijlagen pp., meer
 • Winterwerp, J.C.; Jeuken, M.-C.J.L.; Stive, M.J.F.; de Vriend, H.J. (2000). Lange Termijnvisie Westerschelde Cluster Morfologie: samenvatting. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 7 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek DIHO 1998. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 128 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek DIHO 1997. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 124 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1999). Hydrologisch jaarboek 1998. Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 128 pp., meer
 • Engels, J.; Wens, F. (1999). Uitbouw sedimentmeetnet Scheldebekken: stand van zaken 1 oktober 1999. WL Rapporten, 613. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 13 + 19 p. bijl. pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (1999). Jaarboek 1997: hydrometrische waarnemingen: deel 1: bekkens van de IJzer, Brugse polders, Leie, Gentse Kanalen, Bovenschelde, Dender, Benedenschelde, Dijle & Zenne. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 138 pp., meer
 • Hydrologisch Informatiecentrum (1999). Jaarboek 1997: hydrometrische waarnemingen: deel 2: bekkens van de Nete, Demer, Maas. Jaarboek hydrometrische waarnemingen. AMINAL. Afdeling Water: Brussel. 149 pp., meer
 • Jeuken, M.-C.J.L.; van de Weck, A.W. (1999). Uitbreiding ESTMORF model Westerschelde: afregelen van het waterbewegingsmodel Implic. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 18 pp., meer
 • Maeghe, K. (1999). Zeeschelde: actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden. WL Rapporten, 440_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vi, 9 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1999). Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: bepaling van de afvoercoëfficiënt van in- en uitwateringssluizen. WL Rapporten, 573. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 17 p. tab., 5 p. fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1999). Doelstelling AWZ 98-10 (WLH 98-3): algemeen veiligheidsniveau Vlaanderen. Onderzoeksplan. WL Rapporten, 556. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 3 + 46 p. bijl.., 3 p. fig. pp., meer
 • Studiebureau voor Bouwkunde en Expertise (1999). Leveren en ijken van numerieke modellen voor het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. Vol. 1 (61 + app.); Vol. 2 (57); Vol. 3 (graphs) pp., meer
 • Thoolen, P.M.C.; Wang, Z.B. (1999). Sedimenttransport modellering Westerschelde : verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 58 + figuren + bijlagen pp., meer
 • Van der Weck, A. (1999). Vooronderzoek uitbreiding Estmorfschematisatie Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 13 + bijlage pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (1999). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: proeven in kalm water. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. different pagination pp., meer
 • Villars, M.T.; Vos, R.J. (1999). RESTWES: Remote sensing as a tool for integrated monitoring of the Western Scheldt. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 129 pp., meer
 • Wens, F. (1999). Expertise gronddekking watervang Doel: arbitrage Electrabel/T.V.Watervang. Voorlopig rapport. WL Rapporten, 578. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 31, 14 p. Figures pp., meer
 • Gerritsen, H.; van den Boogaard, H. (1998). Getijanalyse Westerschelde: datarapport getijkomponenten; toepassing van principal component analysis. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 30 + tabellen + figuren + bijlagen pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1998). Waaslandhaven - containerdok West: invloed van het containerdok op de voortplanting van het getij. WL Rapporten, 504_4. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 7 + 3 p. tab., 7 p. fig. pp., meer
 • Sas, M. (1998). Containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: aanvullende nota betreffende turbiditeit. Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde/Waterbouwkundig Laboratorium/Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Zeeschelde: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • Stive, M.J.F.; Wang, Z.B.; van der Weck, A.W.; van den Boogaard, H.F.P.; Baptist, M.J. (1998). Definitiestudie morfologische dynamiek Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 74 + bijlagen pp., meer
 • Bokhorst, M. (1997). Effecten ruimtelijke aggregatie: onderzoek naar de effecten van ruimtelijke aggregatie op de berekening van stofverspreiding in de Westerschelde. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 13 + figuren pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1994. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 106 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1995. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 105 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1997). Hydrologisch jaarboek DIHO 1996. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 108 pp., meer
 • Eelen, B.; De Laet, P.; Wens, F. (1997). Tijgebied Westerschelde: Sigmaplan. Rapport 2: ringdijken KBR. WL Rapporten, 527_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 11 + 3 p. fig. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 1: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 507_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 18 + 11 p. tab, 33 p. fig., 4 p. bijlag. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 507_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 p. tab., 40 p. fig. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 2: toegankelijkheid eerste bouwfase. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 504_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 19 + 11 p. tab., 53 p. fig., 7 p. bijlag. pp., meer
 • Lasure, K.; Laforce, E.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 2: toegankelijkheid eerste bouwfase. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 504_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 139 p. figures pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: invloed dijkwijzigingen tussen Uitbergen en Schellebelle. WL Rapporten, 440_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 8 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: impact van verdieping tussen Antwerpen en Hingene. WL Rapporten, 440_8. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 4 + tab., fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde en Rupel: invloed "Zuidelijk eiland" te Wintam. WL Rapporten, 440_10. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 5 + bijl. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1997). Zeeschelde: invloed afgraving Keetenissepolder. WL Rapporten, 440_11. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iii, 6 + tab., fig. pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1997). Waaslandhaven: containerdok West. Hydraulisch-sedimentologisch onderzoek. WL Rapporten, 504_3. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vii, 46 + tab., fig. pp., meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P.; Rymenants, H. (1997). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 2: 01.12.1996 - 31.05.1997. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 48 pp., meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P.; Rymenants, H. (1997). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 3: 01.06.1997 - 30.11.1997. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 65 pp., meer
 • Vantorre, M.; Wackenier, B. (1997). Scheepsbewegingen in de Scheurpas: keuze van de karakteristieken van kritische en maatgevende schepen. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 24 + tabl., fig. pp., meer
 • (1996). Wiskundig model van de Schelde: Handleiding MD440 - PR440. WL Rapporten, 440_7. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 pp., meer
 • Cornet, E.; Heylen, J.; Wens, F. (1996). Vernieuwing stuwen Bovenschelde. WL Rapporten, 544. Waterbouwkundig laboratorium en Hydrologisch onderzoek. Dienst Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 10 + 4 p. fig. pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1991. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 102 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1992. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 103 pp., meer
 • Dienst Hydrologisch Onderzoek (1996). Hydrologisch jaarboek DIHO 1993. Hydrologisch jaarboek DIHO. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 103 pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1996). Containerkaai-dok west. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: nota betreffende de onderhoudsbaggerwerken. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. iv, 37 + fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 1: toegankelijkheid eindfase. Deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 504_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 25 + 16 p. Tables, 22 p. Appendices, 86 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Waaslandhaven: containerdok West. Rapport 1: toegankelijkheid eindfase. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 504_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 114 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + 17 p. tab., 20 p. bijlag, 54 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 146 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul Zeesluis te Hingene: nautisch onderzoek fase 2bis en fase 3. Deel 3: vaarbaanplots (vervolg). WL Rapporten, 494_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 122 p. fig. pp., meer
 • Maeghe, K.; Wens, F. (1996). Stormvloedbeheersing Schelde. WL Rapporten, 440_6. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + tab, fig. pp., meer
 • Meersschaut, Y.; Wens, F. (1996). Toegangsgeul zeesluis Hingene: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 482_2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + fig. pp., meer
 • Smets, E. (1996). Getij-en kubatuurberekeningen voor het Scheldebekken: het gemiddeld getij over het decennium 1971-1980, een gemiddeld getij typisch voor het jaar 1980. WL Rapporten, 405_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (Verslag); Vol. 2 (resultatenbundel, tabellen en grafieken) pp., meer
 • Smets, E. (1996). Een verloop van de overschrijdingskans voor de uiterste hoogwaterstanden in de Schelde te Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 20 + appendices pp., meer
 • Smets, E. (1996). MOD 405 rapport 2 – Kubatuurberekeningen voor het Scheldebekken – Het gemiddeld getij over het decennium 1971-1980 – Deel 1: Verslag. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. , meer
 • Vantorre, M.; Fierens, N.; Claeyssens, P. (1996). Scheepsbewegingen in de Scheurpas. Interimrapport 1: 01.03.1996 - 30.11.1996. WL Rapporten, 518. Universiteit Gent. Afdeling Maritieme Techniek/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 45 pp., meer
 • (1995). Concept inventaris baggerstortterreinen: 1990 - 2010. WL Rapporten, 505_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • Claeyssens, P.; Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 1: vergelijkend fysisch en mathematisch modelonderzoek. Deel 1: verslag modelonderzoek. WL Rapporten, 515_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 64 + 96 p. fig. pp., meer
 • Claeyssens, P.; Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 1: vergelijkend fysisch en mathematisch modelonderzoek. Deel 2: figuren autopilot simulaties. WL Rapporten, 515_2-1. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 107 p. fig. pp., meer
 • De Laet, P.; Meersschaut, Y. (1995-1996). Westerschelde: Project Oost-West, volume 1-2. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 2 volumes pp., meer
 • De Laet, P.; Moreau, L.; Wens, F. (1995). Containerkaai / containerdok West: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 504. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + 68 p. fig. pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F. (1995). Natuurreservaat Het Zwin: vierde verslag. WL Rapporten, 474_4. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 19 p. Tables, 19 p. Appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F. (1995). Westerschelde: project oostwest. WL Rapporten, 531. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 3 p. tab., 139 p. fig. pp., meer
 • Engels, J.; Wens, F. (1995). Slibconsolidatie met verticale drainage. WL Rapporten, 543. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + 9 p. Tab., 28 p. Fig, 5 p. foto's pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1995). Containerkaai-dok west. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 1. 2D modelonderzoek. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. verschillende paginering pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1995). Containerkaai-dok west. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek: deelrapport 2. 3D modelonderzoek. Stad Antwerpen. Stedelijk Havenbedrijf. Technische dienst: Antwerpen. 44 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent-Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m: rapport 3. Simulatieproeven met kanaalloodsen. WL Rapporten, 515_2-3. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 12 + figures pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F. (1995). Kanaal Gent - Terneuzen: risico-analyse schepen 265 m. Rapport 2: risico-analyse. WL Rapporten, 515_2-2. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 23 + 5 p. bijl., 37 p. fig. pp., meer
 • Wens, F. (1995). Gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke-Bazel-Rupelmonde: syntheserapport 1995. WL Rapporten, 440_5. Vlaams Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + tab., bijl. pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1994). Overzichtsmodel Westerschelde: bouw en ijking van het model. WL Rapporten, 500_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 6 p. tab., 57 p. fig., 31 p. app. pp., meer
 • Buelens, J.; Jabbari, E.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: morfologisch onderzoek. WL Rapporten, 481_4_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 32 + bijl. pp., meer
 • Cumps, F.; Wens, F. (1993). Tijoverzichtsmodel van de Westerschelde: evolutie van het Verdronken Land van Saaftinge. WL Rapporten, 500_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + fig. pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Natuurreservaat Het Zwin: derde verslag. WL Rapporten, 474_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Wens, F.; Smets, E. (1993). Wiskundig model van de Schelde: project oostwest. WL Rapporten, 440_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10, 6 tab., 63 bijl. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1993). Containerkaai Noord: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. iv, 44 + fig. pp., meer
 • International Marine and Dredging Consultants; Waterbouwkundig Laboratorium (1993). Containerkaai Noord: hydraulisch en sedimentologisch onderzoek: langdurige turbiditeitsmeting augustus '92 tot december '93: deel I en II. Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Antwerpse Zeehavendienst: Antwerpen. Dl. 1 (13 + bijl.); Dl. 2 (bijl.) pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1993). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: simulatorstudie aanmeren. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 481_2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 21 + 36 p. Tables, 11 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1993). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: simulatorstudie aanmeren. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 481_2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 63 figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1993). Kanaal Gent - Terneuzen: varen bij mist. Deel 1: verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 515_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 28 + 5 p. tables, 37 p. appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1993). Kanaal Gent - Terneuzen: varen bij mist. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 515_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 84 p. figures pp., meer
 • Smets, E. (1993). Beschouwingen over de grote doorsteek en de tijdynamica van het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1993). Maatregelen tegen de ontzanding van het Sint-Annastrand. WL Rapporten, 519. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 9 bijl. pp., meer
 • (1992). Flanders Hydraulics Borgerhout [BROCHURE]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. [14] pp., meer
 • (1992). Laboratoire de Recherches Hydrauliques Borgerhout [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. [14] pp., meer
 • (1992). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. [14] pp., meer
 • (1992). Waterkwaliteitsmodel Schelde-estuarium: gebruikershandeleiding IMPAQT toepassing. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 21 + bijlage pp., meer
 • Buelens, J.; Wens, F.; Smets, E. (1992). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 481_4_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 26 + bijlagen pp., meer
 • Engels, J. (1992). Inventaris baggerstortterreinen: 1970 - 1990. WL Rapporten, 505_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. different pagination pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1992). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: deel 1. Verslag simulatoronderzoek. WL Rapporten, 481_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 34 + 16 p. Tables, 68 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1992). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 481_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 127 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1992). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 1: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 507. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 23 + 11 p. tab, 4p. bijl., 43 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1992). Kanaal Gent - Terneuzen: verbreding Rodenhuizedok. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 507. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 p. tab., 39 p. fig. pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1991). Zeesluis te Hingene: toegangsgeul. Deel 1: verslag simulatorstudie. WL Rapporten, 494. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52 + 26 p. Figures pp., meer
 • Laforce, E.; Smets, E. (1991). Zeesluis te Hingene: toegangsgeul. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 494. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v + 191 p. Figures pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Verbetering van het rendement van agitatiebaggerwerken. WL Rapporten, 452_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Natuurreservaat Het Zwin: tweede verslag. WL Rapporten, 474_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Kanaal Gent - Terneuzen: ontwerp Kluizendokken. Deel 2: vaarbaanplots. WL Rapporten, 471. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 105 p. figures pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Kanaal Gent - Terneuzen: ontwerp Kluizendokken. Deel 1: verslag simulatieonderzoek. WL Rapporten, 471. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. ix, 33 + tables, appendices, figures pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1990). Wiskundig model van de Schelde: actualisatie Sigmaplan. WL Rapporten, 440_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. iv, 15 + tab., bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Smets, E. (1990). Containerterminal ten noorden van de Zandvlietsluis: oriënterend modelonderzoek. WL Rapporten, 481_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 37 tab., 26 p. bijl. pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Verbetering van het rendement van agitatiebaggerwerken. WL Rapporten, 452_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + bijl. pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Natuurreservaat Het Zwin. WL Rapporten, 474_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + appendices pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: toegang Delwaidedok. Verbreding van het kanaaldok B2 ter hoogte van de toegang tot het Delwaidedok: verslag van het simulatieonderzoek. WL Rapporten, 467_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. v, 26 + tables, figures pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: toegang Delwaidedok. Verbreding van het kanaaldok B2 ter hoogte van de toegang tot het Delwaidedok: baanplotjes. WL Rapporten, 467_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 + plots pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: doorsteek Amerikadok - Albertdok: deel 1. Verslag van het simulatoronderzoek. WL Rapporten, 468_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vi, 50 + figures pp., meer
 • Laforce, E.; Coen, I.; Smets, E. (1989). Haven van Antwerpen: doorsteek Amerikadok - Albertdok: deel 2. Vaarbaanplots. WL Rapporten, 468_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + plots pp., meer
 • Kerdijk, H.N.; Sydow, J.S. (1988). Microverontreinigingen in sedimenten van de Noordzee; Verslag van de bemonstering in 1986. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 22 pp., meer
 • Laforce, E.; Verbist, F. (1988). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Schelde-estuarium: bufferdam Heist-West. WL Rapporten, 265_2_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijlagen pp., meer
 • Ouboter, M.R.L. (1988). Zuurstofmodel Westerschelde. SAWES notitie, 88. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Middelburg. , meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Verbist, F.; Smets, E. (1988). Scheldetunnel te Liefkenshoek: stroommetingen. WL Rapporten, 403_2_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Coen, I.; Smets, E. (1988). Scheldetunnel te Liefkenshoek: krachtenmetingen. WL Rapporten, 403_2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1987). Ro-ro terminal langs de Schelde. WL Rapporten, 456. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + bijl. pp., meer
 • Kerdijk, H.N. (1986). Contaminanten in sedimenten van de Westerschelde. WL verslag, T 62. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 36 + bijlagen pp., meer
 • Laforce, E.; Verbist, F. (1986). Wiskundig model van de Schelde: berekening voor de gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. WL Rapporten, 440_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F. (1986). Containerkaai op de Schelde. WL Rapporten, 410_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + app. pp., meer
 • Kerdijk, H.N. (1985). Inventarisatie kwaliteit onderwaterbodems rijkswateren. WL verslag, R 2120. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1985). Wiskundig model van de Schelde: Grote Nete. WL Rapporten, 440_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Verbist, F. (1985). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 25. WL Rapporten, 265/2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Van den Broeck, K.; Moreau, L.; Verbist, F.; Roovers, P. (1985). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/20. Hefschuif "Caisson" type VI. Permanente beweging en golven. WL Rapporten, 400_25-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + bijl. pp., meer
 • Van Mieghem, J.; Coen, I.; Verbist, F. (1985). Modelonderzoek Westbuitenhaven Terneuzen. WL Rapporten, 426. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 62 + 62 p. bijl. pp., meer
 • Laforce, E. (1984). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 24. WL Rapporten, 265_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • De Laet, P.; Coen, I.; Roovers, P. (1983). Schelde: waterkwaliteit tussen Hansweert en Burcht en van de bijrivieren. Periode 1972-1982. WL Rapporten, 295_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst en bijlagen); Vol. 2 (tabellen) pp., meer
 • Laforce, E. (1983). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 21. WL Rapporten, 265_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E. (1983). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 22. WL Rapporten, 265_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E. (1983). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 23. WL Rapporten, 265_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1983). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Schelde-estuarium: uitbouw voorhaven Zeebrugge. Stroomatlassen werkgebied. WL Rapporten, 265/2_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Dl 1 (23+tab, bijl.); dl 2 (bijl., foto's) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1983). Database voor de geometrie van de Schelde. WL Rapporten, 422_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + bijl. pp., meer
 • Peeters, A.; Cumps, F. (1983). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout: 1933-1983. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 73 pp., meer
 • Van Mieghem, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1983). Toegangsgeul zeesluis Kallo: evolutie van het bodempeil. Periode 1 juni 1982 - 1 augustus 1983. WL Rapporten, 302_3_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 35 + 41 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1983). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: dimensionering definitieve bodembescherming. WL Rapporten, 400_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 42 p. bijl. pp., meer
 • (1982). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 pp., meer
 • (1982). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 18. WL Rapporten, 265_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijl. pp., meer
 • Djenidi, S.; Ronday, F.; Nihoul, J.C.J. (1982). Tweedimensionaal mathematisch model van de Westerschelde: berekeningsresultaten verdiepingsprogramma 48/43 voet. WL Rapporten, 388. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (Tekst); Vol. 2 (Bijlagen) pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/20. Hefschuif "Caisson" type VI. Tijproef. WL Rapporten, 400_25-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 15 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/20 - Hefschuif "Caisson" type IV, V en VI - Permanente beweging. WL Rapporten, 400_25-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (VII, 78); Vol. 2 (bijlagen) pp., meer
 • Laforce, E. (1982). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 19. WL Rapporten, 265_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E. (1982). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: stroomatlas 20. WL Rapporten, 265_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Van Mieghem, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1982). Toegangsgeul zeesluis Kallo: de uitvoering van de verdiepingsbaggerwerken. WL Rapporten, 302_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 37 + 17 bijl. pp., meer
 • Wens, F. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: dimensionering bodembescherming. WL Rapporten, 400/26-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 16 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1982). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: sluitingsprocedures. Alternatief ontwerp. WL Rapporten, 400_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 30 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1982). Handleiding bij het gebruik van het programma M 331/1000, geinstalleerd op het HP-1000-Systeem. WL Rapporten, 331_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. different pagination pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1981). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: aanvullende proefsituaties Oostkust. WL Rapporten, 265/2_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Verschaeren, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1981). Sluis te Hingene: modelproeven. WL Rapporten, 412. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Toegangsgeul tweede Zandvlietsluis. WL Rapporten, 410_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + 42 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. Basisontwerp 1. WL Rapporten, 400_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + 20 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1981). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 18 + bijl. pp., meer
 • (1980). Laboratory of Hydraulics Research Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Laboratory of Hydraulics Research: Antwerp. 11 + fig. pp., meer
 • (1980). Laboratoire de Recherches Hydrauliques Borgerhout - Anvers [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 14 pp., meer
 • (1980). Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout - Antwerpen [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 pp., meer
 • Coen, I.; Roovers, P. (1980). Schelde: waterkwaliteit tussen Hansweert en Burcht en van de bijrivieren. Periode 1972-1979. WL Rapporten, 295_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 9 p. tables, 42 p. appendices pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Klapdeur drukmetingen. WL Rapporten, 400_24. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 22 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Hefschuif "Caisson" type III. Drukmetingen en krachtberekeningen: aanvulling. WL Rapporten, 400_22_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + appendices pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Hefschuif "Caisson" type III. Drukmetingen en krachtenberekeningen. WL Rapporten, 400_22_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 22 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Hefschuif "Caisson-type". Krachtenberekeningen. WL Rapporten, 400_22-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijl. pp., meer
 • Kerdijk, H.N. (1980). Zware metalen en fosfor in afgezet slib van het kanaal Gent-Terneuzen. WL interim rapport. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. , meer
 • Verschaeren, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Verzonken segmentschuif - as op (+8). Drukmetingen. WL Rapporten, 400_23-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 21 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + 31 p. bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1980). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Verbist, F.; Roovers, P. (1980). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/25. Segmentschuif zijpassen, drukmetingen en krachtenberekening. WL Rapporten, 400_26-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + bijl. pp., meer
 • (1979). De gevolgen van de stormvloedkering te Oosterweel voor de ontwerpkruinhoogten van de dijken langs de Westerschelde: nota ten behoeve van de Technische Scheldecommissie. Nota WWKZ, 79.V008. Studiedienst Vlissingen/Waterbouwkundig Laboratorium: Vlissingen; Antwerpen. 14 + bijlagen pp., meer
 • (1979). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: onderzoek eindsituatie uitbouw voorhaven Zeebrugge. WL Rapporten, 265/2_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + bijl. pp., meer
 • (1979). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde langsprofielen fysico-chemische parameters - 4e trimester 1974. WL Rapporten, 346_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 218 pp., meer
 • (1979). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde langsprofielen fysico-chemische parameters - 2e trimester 1975. WL Rapporten, 346_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 191 pp., meer
 • (1979). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde langsprofielen fysico-chemische parameters. WL Rapporten, 346_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 185 pp., meer
 • Coen, I.; Roovers, P. (1979). Aanvaring meerpalen te Wintam. WL Rapporten, 386. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 25 bijl. pp., meer
 • Coen, I.; Roovers, P. (1979). Waterkwaliteitsmetingen Schelde-estuarium. WL Rapporten, 346. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 + bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1979). Overstroombare dijken: modelproeven. 3e rapport. WL Rapporten, 395_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 23 + 15 p. bijl. pp., meer
 • Graré, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1979). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40. Hefdeur "Caisson" type. Drukmetingen. WL Rapporten, 400_22_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijl. pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1979). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: natuurmetingen voor de sturing van het tijmodel. WL Rapporten, 265/2_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (5 + app.); Vol. 2 (app.) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1979). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: beschrijving en ijking van het model. WL Rapporten, 265_2_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (25 p. + photos); Vol. 2 (figures) pp., meer
 • Smets, E. (1979). Getij-en kubatuurberekeningen voor het Scheldebekken: vergelijking van oude en nieuwe resultaten uit berekeningen en metingen. Eerste interimverslag. WL Rapporten, 405_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + bijl. pp., meer
 • Verschaeren, W.; Verbist, F.; Roovers, P. (1979). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydrodynamische studie 1/40: verzonken segmentschuif - as op (-2,5). Drukmetingen. WL Rapporten, 400_21_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. part 1 (i, 5 + 14 p. Appendices); part 2 (ii, 7 + 16 p. Appendices) pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Stormvloedkering op Zeeschelde te Oosterweel: hydraulisch onderzoek. WL Rapporten, 400_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 19 + 35 p. Appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Toegangsgeul tweede Zandvlietsluis. WL Rapporten, 410. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + appendices pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1979). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijl. pp., meer
 • Claessens, J. (1978). Topografische kenmerken van het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + bijlagen pp., meer
 • Nihoul, J.C.J.; Ronday, F.C.; Peters, J.J.; Sterling, A. (1978). Hydrodynamics of the Scheldt estuary, in: Nihoul, J.C.J. Hydrodynamics of estuaries and fjords : proceedings of the 9th International Liège Colloquium on Ocean Hydrodynamics, 1977. Elsevier Oceanography Series, 23: pp. 27-53, meer
 • Serruys, H.; Verbist, F.; Roovers, P. (1978). Overstroombare dijken: proeven op kruinkleppen I, II, III. WL Rapporten, 395_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 10 bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Radartoren Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + app. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1978). Tunnel te Liefkenshoek. WL Rapporten, 403. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer
 • Claessens, J.; Coen, I.; Roovers, P. (1977). Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht 1971-1975. WL Rapporten, 295_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst en bijlagen); Vol. 2 (tabellen) pp., meer
 • Coen, I. (1977). Afvoer-neerslagrelaties voor Schelde en bijrivieren. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + fig. pp., meer
 • Guns, P. (1977). Getijmolens: ebbe en vloed als energie van de Middeleeuwen tot het begin van de 20e eeuw. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1977). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: hydraulisch onderzoek uitbouw voorhaven Zeebrugge. Deel 1. WL Rapporten, 265_7_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (fig.) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1977). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: hydraulisch onderzoek uitbouw voorhaven Zeebrugge. Deel 2. WL Rapporten, 265_7_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (fig.) pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P. (1977). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: hydraulisch onderzoek uitbouw voorhaven Zeebrugge. WL Rapporten, 265_7. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 4 volumes (text + figures) pp., meer
 • Laforce, E.; Wens, F.; Roovers, P. (1977). Mathematisch model van het tijgebied der Schelde. WL Rapporten, 331_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + tab., bijl. pp., meer
 • Salomons, W. (1977). Zware metalen in het zuid-westelijk Deltagebied. WL verslag, R 1051. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. , meer
 • Smets, E. (1977). Spectraalontleding van het getij in de Schelde bij het loodsgebouw te Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 20 + fig. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen in verband met de stormvloedbeheersing in het Scheldebekken. WL Rapporten, 331_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 22 + tab., bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P. (1977). Berekeningen stormvloedbeheersing in het Scheldebekken: invloed afsluiting Durme en oude Scheldearm te Melle. WL Rapporten, 331_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 + tab. pp., meer
 • (1976). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde: langsprofielen fysico-chemische parameters - 4e trimester 1976. WL Rapporten, 346_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 82 pp., meer
 • (1976). Natuurmetingen Schelde - Trimestriële rapporten metingen Schelde: langsprofielen fysico-chemische parameters - 2e trimester 1976. WL Rapporten, 346_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 288 pp., meer
 • (1976). Tweede overzicht van de werkzaamheden van de Werkgroep der Technische Scheldecommissie betreffende de aanzanding en aanslibbing van het noordelijk bekken na realisatie van de bochtafsnijding bij Bath. Studiedienst Vlissingen/Waterbouwkundig Laboratorium/Antwerpse Zeediensten: Vlissingen. 20 + bijlagen pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: uitbouw van een of meerdere kribben in de Appelzak. Verbeterde versie. WL Rapporten, 265_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + appendices pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1976). Hydrodynamique et transports de sédiments de l'estuaire de l'Escaut, in: Nihoul, J.C.J. et al. (Ed.) Projekt Zee eindverslag: 10. Het Schelde-estuarium. Projekt Zee eindverslag = Projet Mer rapport final, 10: pp. 1-70, meer
 • Roovers, P. (1976). Eerste interimnota in verband met de studie van de bestrijding van het overstromingsgevaar. WL Rapporten, 331. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 7 + bijl., tab. pp., meer
 • Roovers, P. (1976). Tweede interimnota in verband met de studie van de bestrijding van het overstromingsgevaar. WL Rapporten, 331. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 10 + bijl., tab. pp., meer
 • Sterling, A. (1976). Dijkcommissie mei 1976: voordracht i.q. Sterling (gegeven in het Waterbouwkundig Laboratorium). Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijlagen pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1976). Vaste oeververbinding Westerschelde: Perkpolder - Kruiningen. WL Rapporten, 301_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Guns, P. (1975). Historische evolutie van het polderlandschap langs de linker Scheldeoever. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 135 pp., meer
 • Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Thermische waterverontreiniging in de Westerschelde. WL Rapporten, 295_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 42 + foto's, bijl. pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Model van de kust en het Schelde-estuarium: zandtransportberekeningen en modelproeven. 2e verslag. WL Rapporten, 265_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (fig.) pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1975). Model van de kust en het Schelde-estuarium: modelproeven. Aanvullend verslag. WL Rapporten, 265_3bis. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Peters, J.J. (1975). Les mécanismes de mélange des eaux dans l'estuaire de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 43 + figures pp., meer
 • Peters, J.J. (1975). Les mécanismes de mélange des eaux dans l'estuaire de l'Escaut. Tijds. Openb. Werken Belg. = Ann. Trav. Publics Belg. CXXVIII(2): 101-120, meer
 • Peters, J.J.; Wollast, R. (1975). Role of the sedimentation in the self-purification of the Scheldt Estuary, in: Water Resources Council. Sedimentation Committee Proceedings of the Third Federal Inter-agency Sedimentation Conference 1976. pp. 3-77 - 3-86, meer
 • Zschuppe, K.H. (1975). Voorkomen en gedrag van zware metalen in slib uit de Schelde. WL verslag, R994. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft. 17 + tables + figures pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: beschrijving en ijking van het model. WL Rapporten, 265(2). Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 45 + photo's, maps pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Model van de kust en het Scheldeëstuarium: modelproeven 1e verslag. WL Rapporten, 265_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (Tekst, 52); Vol. 2 (Figuren) pp., meer
 • Neyrinck, L.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Model van de Kust en het Scheldeëstuarium: beschrijving en ijking van het model. WL Rapporten, 265-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + bijl. pp., meer
 • Peters, J.J.; Coen, I.; Sterling, A. (1974). Metingen in de spuiriolen Boudewijn- en Zandvlietsluizen. WL Rapporten, 325. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + figures pp., meer
 • Tielemans, W.; Smets, E.; Sterling, A. (1974). Eendimensionale getijberekeningen met de methode der karakteristieken. WL Rapporten, 340_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 37 + appendices pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1974). Uitlaat van de firma B.A.S.F. in de Schelde-Rijnverbinding: rapport der bijkomende modelproeven. WL Rapporten, 323_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Laforce, E.; Roovers, P.; Sterling, A. (1974). Thermische waterverontreiniging in de Westerschelde. WL Rapporten, 295_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 49 + appendices pp., meer
 • Coen, I. (1973). Nota over de evolutie van het getij in de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + 8 bijl. pp., meer
 • De Pauw, N.; Peters, J.J. (1973). Contribution to the study of the salinity distribution and circulation in the Western Scheldt estuary. Rijksuniversiteit Gent/Waterbouwkundig Laboratorium: Gent. 58 pp., meer
 • Verbist, F. (1973). Waterverontreiniging Westerschelde: overzicht der metingen. WL Rapporten, 295_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1973). Uitlaat van de firma B.A.S.F. in de Schelde-Rijnverbinding: rapport der modelproeven. WL Rapporten, 323. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 32 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). IJking van het model Westerschelde. WL Rapporten, 300_2-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Werkhavens Appelzak en Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 20 app. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Radartoren Saaftinge. WL Rapporten, 300_2-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 19 bijl. pp., meer
 • Wens, F.; Roovers, P.; Sterling, A. (1973). Vlottermetingen en dwarskrachten. WL Rapporten, 300_2-4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + 66 app. pp., meer
 • Wollast, R. (Ed.) (1973). Origine et mécanismes de l'envasement de l'estuaire de l'Escaut: rapport de synthese. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 140 pp., meer
 • Guns, P. (1972). De Antwerpse noorderpolders in de 16de-17de eeuw. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 121 pp., meer
 • Peters, J.J. (1972). Transports de sédiments dans l'estuaire de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 15 + figures pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1972). Vaste oeververbinding Westerschelde: Perkpolder-Kruiningen. WL Rapporten, 301_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. vol. 1 (14 + bijl.); vol. 2 (bijl.) pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1972). Bochtafsnijding bij Bath: modelproeven. WL Rapporten, 300_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 22 + bijl. pp., meer
 • Smets, E.; Sterling, A. (1972). De hydrodynamische aspecten in de studie van de verontreiniging der oppervlaktewateren. WL Rapporten, 295_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 70 + 20 p. bijl. pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1972). De Boerinnesluis: vullingsproeven. WL Rapporten, 284. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + bijl. pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1972). Zeesluis Kallo: verslag der proeven op de uitlaat van de voedingsduiker. WL Rapporten, 304_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + 73 appendices pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1972). Zeesluis Kallo: interim-verslag der proeven op de uitlaat van de voedingsduiker. WL Rapporten, 304_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + 38 bijl. pp., meer
 • Wollast, R.; Hoenig, M.; Peters, J.J. (1972). Mesures courantométriques. Mesures de salinité et de turbidité. Croisières "Estuaires" du 20 au 24 mars 1972. Technical Reports I.C.W.B. - C.I.P.S., 1972/Scheldt: 01 Sed.01. Laboratoire de Chimie Industrielle. ULB/Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Bruxelles & Borgerhout. 27 pp., meer
 • Coen, I. (1971). Zoutmetingen in de dokken van de Antwerpse haven over de periode 1966-1970. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 6 + bijlagen pp., meer
 • Hoenig, M.; Van Helden, L.; Loijens, M.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1971). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 11. Analyse des élements mineurs de 57 sédiments. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 29 pp., meer
 • Laurent, E. (1971). Etude mineralogique de l'envasement de l'Escaut, Rapport No. 1. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. , meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). De aanslibbing en de aanzanding van de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet. WL Rapporten, 277_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 21 + figures, tables pp., meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). Sedimenten uit de toegangsgeul te Zandvliet. WL Rapporten, 277_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + figures pp., meer
 • Peters, J.J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1971). Studie over de invloed van de koelwaterafname door "BASF-Antwerpen" uit de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet op de zand- en slibafzettingen. WL Rapporten, 286. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + figures pp., meer
 • Roovers, P. (1971). Waterverontreiniging: zuurstofhuishouding van de Westerschelde. WL Rapporten, 295_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + appendices pp., meer
 • Verbist, F.; Sterling, A. (1971). Ijking van de stuwen B2 en B4 op de Schelde te Gent. WL Rapporten, 278. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • (1970). Berekening van het getij in het Scheldebekken: stormvloed 1953. WL Rapporten, 289. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 41 + bijl. pp., meer
 • Claeys, G. (1970). Invloed van de verruiming van de Scheldebedding tussen Hedwigpolder en Antwerpen op het tijregime in de Schelde. WL Rapporten, 288. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1970). Vaste oeververbinding Westerschelde: verslag aangaande de modelstudie bij een brug-tunnel trace. WL Rapporten, 301_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + bijl. (plans) pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1970). Modelstudie van de toegangsgeul tot de zeesluis te Kallo. WL Rapporten, 302. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + 21 p. bijl. pp., meer
 • Vinikas, B.; Hoenig, M.; Van Helden, L.; Loijens, M. (1970). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: rapport n° 10. Analyses chimiques et minéralogiques de 57 sédiments. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 69 pp., meer
 • Vinikas, N.; De Donder, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1970). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: rapport n° 9. Prélèvement de nouveaux échantillons de sédiments et premières mesures analytiques. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 6 pp., meer
 • De Keyser, W. (1969). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: rapport n° 8. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 24 pp., meer
 • Duvigneaud, P.; de Broeu, F.; Naessens, G.; Kempeneers, G.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1969). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 6. Etude des courants de densité dans le chenal d'acces à l'écluse de Zandvliet. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. , meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1969). De invloed van de densiteitsstromingen op de aanslibbing in de toegangsgeul tot de zeesluis van Zandvliet. WL Rapporten, 277_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + appendices, figures pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Modelstudie van toegangsgeul tot de Boerinnesluis. WL Rapporten, 272. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Verslag aangaande de proeven uitgevoerd op het Scheldemodel betreffende de doorsteek doorheen het Verdronken Land van Saaftinge. WL Rapporten, 300_1-5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 48 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Scheldemodel: interimrapport nr. 4. WL Rapporten, 300_1-4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1969). Scheldemodel: interimrapport nr. 3. WL Rapporten, 300_1-3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Vinikas, B.; de Broeu, F.; De Donder, C.; Haegeman, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1969). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension et des sédiments: rapport n° 7. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 17 pp., meer
 • Claes, G. (1968). Het diffusieverschijnsel in de Westerschelde. WL Rapporten, 119_19. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Claeys, G. (1968). Het diffusieverschijnsel in de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 9 + bijlagen pp., meer
 • de Broeu, F.; Naessens, G.; Kempeneers, G.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1968). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 5. Mise au point d'un appareil destiné à mesurer le profil vertical de température dans le fleuve. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 14 pp., meer
 • Peters, J.J. (1968). La sédimentologie de l'Escaut maritime: rapport de stage. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. [diff. pag.] pp., meer
 • Peters, J.J.; Sterling, A. (1968). De aanslibbing en de verzanding van de toegangsgeul tot de zeesluizen van de haven van Antwerpen. WL Rapporten, 277_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 29 + figures pp., meer
 • Roovers, P. (1968). Collector afvalwaters Noorderkempen: lozingen van Broom-82 in de Westerschelde, metingen van 25/9 tot en met 3/10/1967. WL Rapporten, 119_18. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + appendices pp., meer
 • Roovers, P. (1968). Scheldemodel: interimrapport nr. 1. Doorsteek doorheen het verdronken land van Saaftinge. WL Rapporten, 300_1-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 7 bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1968). Scheldemodel: interimrapport nr. 2. WL Rapporten, 300_1-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1968). Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques: 1968. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 135 pp., meer
 • de Broeu, F.; Halberthal, I.; Calvo-Roche, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1967). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 4. Comportement de la silice dissoute et étude de la floculation des solides. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 30 pp., meer
 • Szejnberg, H.; De Donder, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1967). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 3. Etude de la variation de composition ionique de l'eau de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Borgerhout. 26 pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1967). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: rapport van de proeven. WL Rapporten, 214_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 31 + 72 bijl. pp., meer
 • (1966). Nota betreffende het Durme-probleem. WL Rapporten, 139_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • (1966). Nota aangaande de verhoging van de hoogwaterstanden op de Schelde. WL Rapporten, 119_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + bijl. pp., meer
 • (1966). Works of improvement of the Maritime Scheldt. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + 1 map pp., meer
 • (1966). Etude de l'amélioration de la navigabilité de l'Escaut en aval d'Anvers. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 16 + figures, map pp., meer
 • Heylen, J. (1966). Nagaan op model 119, Groot Scheldemodel, der gedragingen van een reeks vlotters, op een bepaalde plaats, op een wel bepaald ogenblik van het getij in het water geworpen. WL Rapporten, 119_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 4 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Atoomkrachtcentrale te Doel: verslag der uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 234. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + 26 bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Het Scheldemodel: aanvullen van de schorre bij Frederik. WL Rapporten, 119_10. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Het Scheldemodel: proeven aangaande ankerreden in de omgeving van de Zeesluis te Zandvliet. WL Rapporten, 119_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: proeven in verband met de normalisatiewerken van de Schelde in de omgeving van Bath. 3de deel. WL Rapporten, 119_12. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14, 3 + bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1966). Modelstudies aangaande de verbetering van de bevaarbaarheid op de Schelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 24 + fig. pp., meer
 • Sterling, A. (1966). Essais sur modèles pour l'étude de l'amélioration de la navigabilité de l'Escaut. Conférence faite au Comité National Belge de Géodésie et Géophysique, 16-6-1966. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Anvers. , meer
 • Szejnberg, H.; De Donder, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1966). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 1. Mise au point des méthodes analytiques. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 34 pp., meer
 • Szejnberg, H.; De Donder, C.; Wollast, R.; De Keyser, W. (1966). Contribution à l'étude de l'envasement de l'Escaut: étude de la composition des eaux et des solides en suspension: rapport n° 2. Détermination de la répartition granulométrique des matières solides en suspension. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 17 pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1966). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: rapport betreffende proeven i.v.m. de verbetering van de Rupelmonding. WL Rapporten, 214_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 29 bijl. pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium (1966). Stormvloeden op de Schelde: 5. Getijberekeningen voor de Schelde. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen: Brussel. I, 41 + bijlagen pp., meer
 • (1965). Etat d'avancement des principales études 1965 = Vordering der voornaamste studies 1965. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Anvers. 50 + fig., photos pp., meer
 • Peters, J.J.; Wollast, R.; Szejnberg, H.; De Keyser, W. (1965). Les vases d'anciens bras de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. Vol. 1 (51p.); Vol. 2 (18p.) pp., meer
 • Peters, J.J.; Wollast, R.; Szejnberg, H.; De Keyser, W. (1965). Les sédiments et suspensions de l'Escaut. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 32 pp., meer
 • Roovers, P. (1965). Modelstudies aangaande de verbetering van de bevaarbaarheid van de Westerschelde. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 23 + bijlagen pp., meer
 • Roovers, P. (1965). Beschouwingen omtrent het zoutbezwaar verbonden aan de nieuwe Schelde-Rijnverbinding. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + bijlagen pp., meer
 • Roovers, P. (1965). E3 Scheldetunnel: aanvullend verslag van de tweede reeks bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: proeven in verband met normalisatiewerken van de Schelde in de omgeving van Bath. 1ste deel. WL Rapporten, 119_7. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 33 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: overzicht der uitgevoerde proeven betreffende de normalisatiewerken te Bath. 1ste vervolg. WL Rapporten, 119_8. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: proeven in verband met normalisatiewerken van de Schelde in de omgeving van Bath. 2e deel. WL Rapporten, 119_9. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 34 + bijl. pp., meer
 • Smets, E.; D'Heygers, O.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Theoretische studie: verslag over het onderzoek betreffende het zinken van een herleid tunnelelement in een kanaal van beperkte breedte. WL Rapporten, 224_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 39 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J. (1965). Bocht van Walsoorden: bijkomende modelresultaten. WL Rapporten, 213_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; D'Heygers, O. (1965). Modelproeven in verband met een nieuwe uitmonding van het Zeekanaal Brussel in de Schelde: 1e interiemrapport. WL Rapporten, 214_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Anvers. 2 + 1 bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag der uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 224_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag van de tweede reeks bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 10 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). E3 Scheldetunnel. Verslag van de eerste bijkomende proeven. WL Rapporten, 224_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Roovers, P.; Sterling, A. (1965). Bocht van Walsoorden: verslag van de modelproeven. WL Rapporten, 213_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + foto's, fig. pp., meer
 • (1964). Berekeningen aangaande het getij in het Scheldebekken. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + bijlagen pp., meer
 • (1964). Etat d'avancement des essais relatifs aux problèmes de l'Escaut: juillet 1964. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + pl. pp., meer
 • (1964). Vordering der proeven aangaande de Scheldevraagstukken: juli 1964. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 9 + pl. pp., meer
 • Claeys, G.; Sterling, A. (1964). Beschouwingen betreffende de mogelijkheid de stormvloedquota's in het gebied der Antwerpse haven te doen dalen door het aanleggen van potpolders. WL Rapporten, 199. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • D'Heygers, O. (1964). E3 Scheldetunnel. Laboratoriumproeven voor het zinken van tunnelelementen. Krachten in de kabels en kleine verplaatsingen van het tunnelelement. Proeven in het glazen kanaal voor het meten van 5 isostatische krachten. WL Rapporten, 224. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1964). Model der Schelde van Hansweert tot aan de Boudewijnsluis: overzicht der uitgevoerde proeven betreffende de normalisatiewerken te Bath. WL Rapporten, 119_6. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + 3 bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1964). Bocht van Walsoorden: tweede interimverslag. Uitgevoerde proeven. WL Rapporten, 213_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 + bijl. pp., meer
 • Sterling, A. (1964). Het Waterbouwkundig Laboratorium. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 68 pp., meer
 • Sterling, A. (1964). 4de internationaal havenkongres. Waterbouwkundig Laboratorium: Anvers. 8 + kaart, 2 foto's pp., meer
 • Sterling, A. (1964). Le Laboratoire de Recherches Hydrauliques. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 68 pp., meer
 • Sterling, A. (1964). 4me congrès portuaire international. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + 1 carte, 2 fotos pp., meer
 • Sterling, A. (1964). Aperçu des essais sur modèles exécutés pendant la periode 1933-1964. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 85 pp., meer
 • Sterling, A. (1964). 4th International harbour conference. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 8 + map, 2 photos pp., meer
 • Theuns, J.; Sterling, A. (1964). Bocht van Walsoorden: bijkomende proeven. WL Rapporten, 213_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + bijl. pp., meer
 • (1963). Etat d'avancement des études: mai 1963. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 18 (incl. fotos) + 2 cartes pp., meer
 • (1963). Problèmes relatifs à l'Escaut: état d'avancement des études. Mai 1963. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Antwerpen. 7 + 2 cartes pp., meer
 • (1963). Scheldevraagstukken. Stand der studies: mei 1963. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 2 kaarten pp., meer
 • Coen, I.; Sterling, A. (1962). Model der Schelde van Hansweert tot Oosterweel: proeven aangaande het openstellen van een diepe vloedgeul in de verlenging van het huidige vloedschaar van Ouden Doel met behoud van de ebgeul onder de rechteroever. WL Rapporten, 119_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 3 + appendices pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1962). Model der Schelde van Hansweert tot Oosterweel: proeven in verband met de dwarsstromen bij maximum vloed ter hoogte van de uitloop van het Schaar van Zimmermanpolder. WL Rapporten, 119_5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 6 + bijl. pp., meer
 • Smets, E.; Sterling, A. (1962). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: aanvullend verslag der modelproeven. Bijkomende proeven aangaande het behoud of het weglaten van de overstortmuur in de omloopriolen. WL Rapporten, 186_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + 1 bijl. pp., meer
 • Theuns, J. (1962). Bocht van Walsoorden: eerste interimverslag. Schalen en modelgrenzen. WL Rapporten, 213_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Sterling, A. (1962). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: inlaatconstructie der spuiriool voor brakwater. WL Rapporten, 186_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 5 + 3 p. bijl. pp., meer
 • (1961). Rapport betreffende de proeven uitgevoerd op het model der Durme. WL Rapporten, 139_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 18 + photographs, appendices pp., meer
 • Claeys, G.; Sterling, A. (1961). Aanvullende nota's betreffende de berekeningen aangaande een Schelde-Rijnverbinding langs de Eendracht. WL Rapporten, 197_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijl. pp., meer
 • Holsters, H. (1961). Nota over de studie van de heer Bonnet aangaande de bevaarbaarheid der Schelde voor zeeschepen met grote diepgang. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 74 pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1961). Model der Schelde van Hansweert tot Oosterweel: proeven in verband met kalibreringswerken op de Schelde in de omgeving van de nieuwe zeesluis te Zandvliet. WL Rapporten, 119_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 27 + foto's, tab., fig. pp., meer
 • Smets, E.; Sterling, A. (1961). Nieuwe zeesluis te Zandvliet: verslag der modelproeven. WL Rapporten, 186_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 20 + 14 bijl. pp., meer
 • Claeys, G.; Sterling, A. (1960). Getijberekeningen voor de nieuwe Schelde-Rijnverbinding langs de Eendracht en de hals van St.-Philipsland. WL Rapporten, 197_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 45 + 70 bijl. pp., meer
 • Roovers, P.; Sterling, A. (1960). Proeven in het getijmodel der Schelde van Hansweert tot aan de toegangssluizen der haven van Antwerpen: proeven aangaande de stortplaatsen der baggerspecie. WL Rapporten, 119_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 16 + bijl. pp., meer
 • Theuns, J.; Sterling, A. (1960). Proeven in het getijmodel der Schelde van Hansweert tot aan de toegangssluizen der haven van Antwerpen: beschrijving en ijking van het model met vaste bodem. WL Rapporten, 119_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 38 + foto's, fig. pp., meer
 • Eeckels, C.; Lamoen, J. (1954). Verslag over proeven aangaande een leidam in de Durme-monding. WL Rapporten, 141. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 + 2 p. foto's, 6 krtn. pp., meer
 • Eeckels, C.; Lamoen, J. (1953). Getijmodel der Westerschelde en haar bijrivieren: verslag over de proeven betreffende indijkingen, afsluitingen van bijrivieren en normalisaties. WL Rapporten, 36. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 358 + plans, diagr., tab. pp., meer
 • Holsters, H. (1951). Rapport concernant l'influence des endiguements à Saaftinge sur le régime des marées de l'Escaut Maritime. WL Rapporten, 36 bis. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 25 + 70 ann. pp., meer
 • Lamoen, J. (1949-1950). Modelproeven voor de nieuwe Kruisschanssluis te Antwerpen. WL Rapporten, 90. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 75 + tab, plannen, foto pp., meer
 • Lamoen, J. (1944). Modelproeven voor de samenvloeiing van Ringvaart en Zeeschelde te Melle. WL Rapporten, 51_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 8 + maps pp., meer
 • Vanhaeren, J.; Lamoen, J. (1944). Slib- en zoutmetingen in Schelde en bijrivieren. WL Rapporten, 67. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 53 + fig., plans pp., meer
 • Vanhaeren, J.; Lamoen, J. (1943). Modelproeven aangaande de samenkomst van de Ringvaart en met de Zeeschelde te Melle. WL Rapporten, 51_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 17 + krtn pp., meer
 • Bonnet, L.; Lamoen, J. (1937). Verslag over een modelproef voor een overstroombaren dijk, aan te brengen op den rechteroever der Durme tusschen Waasmunster en Lokeren. WL Rapporten, 14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 7 + 1 p. foto, 2 krt. pp., meer
 • Lamoen, J.; Blockmans, J.; Bonnet, L. (1936). Model met beweegbare bodem van de Schelde in de omgeving van de bruggen te Dendermonde ter bestudering van de middelen ter verbetering van de richting van de vloedstroom en voor het behoud van het vaarwater. WL Rapporten, 5. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 15 + photographs + 7 plans pp., meer
 • Lamoen, J.; Bonnet, L. (1934). Getijmodel met vaste bodem van Beneden, Grote en Kleine Nethe, waarop verschillende rivierverbeteringen (verbreding, zijdelingse vergaarkom) en het doorvoeren met duiker van de Grote Nethe onder het verbindingskanaal, onderzocht werden. WL Rapporten, 2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 47 + 2 plannen pp., meer
 • (S.d.). Tijoverzichtsmodel van de Kust en het Scheldeëstuarium: werkgebied - bouwfase T0 + 60 maanden oppervlaktesnelheden T25: bijlagen. WL Rapporten, 265_2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 bijl. pp., meer
 • (S.d.). Stroomatlas Containerdok West doodtij - springtij: huidige toestand; toestand na inbouw containerdok; toestand na inbouw containerdok en verdieping [ATLAS]. WL Rapporten, 504_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 36 maps pp., meer
 • (S.d.). Laboratoire de Recherches Hydrauliques = Laboratory of Hydraulics Research - Borgerhout [BROCHURE]. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 pp., meer
 • (S.d.). Waterbouwkundig Laboratorium = Versuchsanstalt für Wasserbau - Borgerhout [BROCHURE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 13 pp., meer
 • WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • Scheldeflits. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
 • WL verslag. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft, meer
 • WL interim rapport. Delft Hydraulics/Waterbouwkundig Laboratorium: Delft, meer
 • Hydrologisch jaarboek. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. e-ISSN 1782-2955, meer
 • Jacobs, S.; Vandenbruwaene, W.; Vrebos, D.; Beauchard, O.; Boerema, A.; Wolfstein, K.; Maris, T.; Saathoff, S.; Meire, P. [s.d.]. Ecosystem Service Assessment of TIDE Estuaries. [S.n.]: [s.l.]. 87 + appendices pp., meer
 • Sterling, A. [s.d.]. Beweging van vaste stoffen in water: algemene technische en economische problemen. Het vraagstuk van de Schelde, toegang tot de Haven van Antwerpen. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 + figures pp., meer
 • Sterling, A. [s.d.]. Importance des mouvements des matières solides dans l'eau, questions générales techniques et économiques: le problème de l'Escaut, accès au port d'Anvers. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 13 + annexes pp., meer
 • Sterling, A. [s.d.]. Anciens chenaux dans les polders au nord d'Anvers. Laboratoire de Recherches Hydrauliques: Anvers. 11 + cartes pp., meer
 • Waterbouwkundig Laboratorium [s.d.]. Berekeningen betreffende de stormvloedbeveiliging in het Antwerpse. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 25 + bijlagen pp., meer

Projecten (140)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Evenementen | Datasets 
 • 2Dh model van het Zeescheldebekken volgens Domein Decompositie principe Technisch-wetenschappelijke bijstand bij koppeling, calibratie en studie (YM), meer
 • 2D-NEVLA Scheldemodel SCALWEST 2000, meer
 • Aanpassen kanaal Gent-Terneuzen met nieuwe insteekhaven Sluiskil, meer
 • Alternative disposal strategy Walsoorden - feasibility study, meer
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden, meer
 • Bevaarbaarheid en stormvloedbeveiliging tijgebied Schelde, meer
 • Containerdok West - toegankelijkheid - eindfase Rapport : 1996, meer
 • Containerdok West Onderzoek inplanting en hydraulisch-sedimentologisch onderzoek, meer
 • Containerkaai Noord: Hydraulisch en sedimentologisch onderzoek, meer
 • Containerkaai/Containerdok West. Oriënterend modelonderzoek. Rapport: augustus 1995, meer
 • Containerterminal ten noorden van Zandvlietsluis, meer
 • Correlatie NAO en Schelde-afvoer, meer
 • De renovatie van de Royersluis in de Haven van Antwerpen, meer
 • DGS 2e sluis Waaslandhaven, meer
 • Ecologisch monitoringsprogramma alternatieve stortlocaties Westerschelde, meer
 • Ecotoxicologisch onderzoek in rietbakken in Schelde m.b.t. het gecontroleerde overstromingsgebied (g.o.g.) 'Kruibeke Bazel Rupelmonde', meer
 • Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid, meer
 • Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie, meer
 • Evaluatie van niet gestructureerde morfologische modellen voor het Schelde-estuarium, meer
 • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Bepaling van de afvoercoëfficiënt van in- en uitvaartsluizen. Rapport oktober 1999, meer
 • Gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke-Basel-Rupelmonde, meer
 • Getij Zeescheldebekken, meer
 • Haalbaarheidsstudie Nutriënten- en Sedimententransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR), meer
 • Habitatmapping ondiep water, meer
 • Haven van Antwerpen - Deurganksluis: nautische controle, meer
 • Haven van Antwerpen. Renovatie Royerssluis te Antwerpen; 1D numerieke modellering hydrodynamische scheepskrachten bij sluisvulling (YMT), meer
 • HCBS1: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, meer
 • HCBS2: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, meer
 • Herhaling langdurige metingen Deurganckdok, meer
 • Impact verdieping Antwerpen. Hingene, meer
 • Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer
 • Inbouw voorspellingscentrum kust en Schelde, meer
 • Integrale verkenningsstudie voor de Schelde, meer
 • Integrale verkenningsstudie voor het Rupelbekken: Modellen, Mais-studie, meer
 • Integratie hydrologische meetnetten, meer
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • Invaart autoschepen in Westsluis Terneuzen, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • Invloed afgraving Ketenissepolder, meer
 • Invloed dijkwijzigingen tussen Uitbergen en Schellebelle. Rapport : 1997, meer
 • Invloed 'Zuidelijk eiland' te Wintam. Rapport : 1997, meer
 • Kruibeke Bazel Rupelmonde'-lokatie wateringssluizen model, meer
 • Kubatuurberekening voor het Scheldebekken. Rapport : 1996, meer
 • Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, meer
 • LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, meer
 • LTV O&M Veiligheid, meer
 • LTV O&M Veiligheid (2008-2009), meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007, meer
 • LTV slib 2007, meer
 • LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, meer
 • Maritieme toegang tot de haven van Antwerpen - Studie densiteitstromingen in kader van LTV (O&M), meer
 • Methodologie opmaak laagwaterstrategieën, meer
 • Methodologie voor simuleren van de waterafvoer van bevaarbare waterlopen, meer
 • Model van de kust en het Scheldeëstuarium, meer
 • Modellering van de Barbierbeek, meer
 • MONEOS: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, meer
 • MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer
 • Monitoring by Flanders Hydraulics Research of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Monitoring Lippenbroek, meer
 • Numerical research on the reshaped tip of the Walsoorden sandbar, meer
 • Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, meer
 • O&M Flexibel storten, meer
 • O&M Zandhuishouding 2010, meer
 • OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • OMES 1: Hydrodynamica, meer
 • Ondersteuning van het probabilistisch toelatingsbeleid voor de Vlaamse havens: in gebruik stellen van het programma ProToel voor de haven van Zeebrugge, meer
 • Onderzoek naar invloed van exogene factoren op de morfologische dynamiek van het estuarium. - LTV-Westerschelde-cluster morfologie, meer
 • Onderzoek vismigratieknelpunten ter hoogte van de Denderstuwen, meer
 • Ontwikkelen mathematisch manoeuvreermodel, meer
 • Opmaak van laagwaterstrategieën, meer
 • Opmaak voorspellingen Kust en Schelde, meer
 • Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water, meer
 • Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang van de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde, meer
 • Opvolging externe effecten DGD, meer
 • Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: 2D- en 3D modelonderzoek, meer
 • ORMES: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • Overzichtsmodel Schelde 1991, meer
 • Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Planstudie rivierherstelproject voor het Durmebekken, meer
 • PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, meer
 • Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
 • Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • RESORT: REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • Scheepsbewegingen in golven (Het Scheur), meer
 • Seine-Schelde West, meer
 • Sigmaplan. Dijkwerken te Destelbergen. Rapport : februari 1995, meer
 • Simulatortraining Hogere Zeevaartschool, meer
 • Simulatortraining Vlaamse Loodsen, meer
 • Site-specific research to determine the disposal strategy, meer
 • Sleepbootopleiding Haven Antwerpen, meer
 • Slibbalans Zeeschelde, meer
 • Slib-model Schelde-estuarium, meer
 • Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1981, meer
 • Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1996, meer
 • Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium, meer
 • Stormvloedbeheersing Rapport : 1996, meer
 • Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten, meer
 • Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • Studie naar alternatieve bagger-en stortstrategieën met oog op manipulatie toekomstige morfologie van de Westerschelde, meer
 • Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • TIDE - Tidal River Development, meer
 • Tijgebied Westerschelde: Sigmaplan. Ringdijken KBR. Rapport : december 1997, meer
 • Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Toegangsgeul Zeesluis Hingene (3 delen). Rapport : 1996, meer
 • Tweede zeesluis binnen sluizencomplex Terneuzen, meer
 • Uitbouw van het sedimentmeetnet van het Scheldebekken, meer
 • Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, meer
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • Validering meetgegevens, meer
 • Veiligheidsniveau Vlaanderen, meer
 • Verbetering nautische toegankelijkheid van de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding, meer
 • Visvriendelijke technieken waterkrachtcentrales, meer
 • Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, meer
 • Waaslandhaven - Containerdok West Onderzoek van de bouwfasen, meer
 • Waaslandhaven/Containerdok West. Invloed van het containerdok op de voortplanting van het getij. Rapport: juli 1998, meer
 • Wasrapporten, meer
 • Werkeiland Groot Buitenschoor. Onderzoek naar de ontgronding. (Eindverslag van het studieconsortium IMDC-WLB) Rapport : juli 1998, meer
 • Westerschelde physical modelling studies about the influence of impoldering on dredging, meer
 • Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken, meer
 • Westerschelde: Project OOSTWEST Rapport : 1995, meer
 • Wiskundig model van de Schelde, meer
 • Wiskundige modellen van de Schelde - 1D, meer
 • Wiskundige modellen van de Schelde - 2D en 3D, meer
 • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Zeeschelde. Actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden en een hoog stormtij. Rapport : februari 2000, meer
 • Zeeschelde. Actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden. Rapport : juni 1999, meer

Evenementen (8)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Colloquium 'Numerieke oppervlaktewater modellering, mogelijkheden en beperkingen', meer
 • Congres Water en Klimaatverandering, meer
 • Lessenreeks: De Schelde, een ecologische schets, meer
 • Studiedag alternatieve stortstrategie in de Westerschelde: het pilootproject Walsoorden als aanleiding voor het concept van plaatrandstortingen, meer
 • Studiedag watergebonden veiligheid, meer
 • Workshop aanslibbing Deurganckdok, meer
 • Workshop on Suspended Matter, Sedimentation and Flocculation in the River Scheldt., meer
 • Workshop Quest4D, meer

Datasets (23)  Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen 
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Continuous monitoring of hydrodynamic and physicochemical parameters in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of acidity (pH) in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of discharges in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of dissolved oxygen in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of salinity and conductivity in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of suspended sediment concentrations in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of turbidity in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water levels in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water temperature in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research (MOW-WL): Belgium; (2020): Flanders Hydraulics Research: Continuous monitoring of water velocity and flow direction in the Scheldt estuary., meer
 • Flanders Hydraulics Research; (2017): WL Sediment Monitoring Network Scheldt Bassin., meer
 • Laboratoire d'Ecologie Fonctionnelle (ECOLAB): France; Ecosystem Management Research Group (UA-ECOBE); Laboratory of Protistology and Aquatic Ecology (Ugent-PAE); Department of Hydrology and Hydraulic Engineering (VUB-HYDR); Laboratory of Chemical Oceanography and Water Geochemistry (ULB-LoCGE); Flanders Hydraulics Research (MOW-WL); De Vlaamse Waterweg NV: Belgium; (2020): OMES: Lippenbroek: Study on the evolution of a FCA-CRT area., meer
 • Royal Belgian Institute of Natural Sciences (RBINS-KBIN); Flanders Hydraulics Research (WL); (2017): Lithologic and granulometric map of the soil of the Zeeschelde, meer
 • Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium, meer
 • Hydrometrische 13-uursmetingen op een aantal welgekozen raaien in de Zeeschelde, meer
 • Hydronet, meer
 • MONEOS - Morfodynamiek in het Schelde-Estuarium, meer
 • Monitoring netwerk van het Waterbouwkundig labo, meer
 • Projectgerichte monitoring peilbuizen Prosperpolder, meer
 • WL - HIC limnimetrisch of hydrologisch meetnet van de niet getij-gebonden bevaarbare waterlopen, meer
 • WL - HIC limnimetrisch of hydrologisch monitoring meetnet Beneden-Scheldebekken, meer
 • WL - HIC pluviometrisch meetnet, meer
 • WL limnimetrisch of hydrologisch meetnet bevaarbare waterlopen, meer

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Evenementen | Datasets