Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2021: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren
Vandenbruwaene, W.; Bertels, J.; Michielsen, S.; Thant, S.; van den Berg, M.; Brackx, M.; Hertoghs, R.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Meire, D.; Vereecken, H.; Deschamps, M. (2022). Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2021: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren. Versie 3.0. WL Rapporten, PA047_11. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIV, 91 + 19 p. bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/139
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets (MONEOS) – Jaarboek monitoring 2021: data rapportage monitoring waterbeweging en fysische parameters in Zeeschelde en bijrivieren

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > River flow
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Monitoring
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  Debieten

Project Top | Auteurs 
 • MONEOS

Auteurs  Top 
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Bertels, J., meer
 • Michielsen, S., meer
 • Thant, S., meer
 • van den Berg, M.
 • Brackx, M., meer
 • Hertoghs, R.
 • Claeys, S., meer

Abstract
  Voorliggend MONEOS jaarboek presenteert de resultaten van de systeemmonitoring in het Schelde estuarium uitgevoerd door het WL-HIC in het jaar 2021. De uitgevoerde monitoring betreft de continue metingen van waterstand, debiet, stroming, saliniteit en sedimentconcentratie, alsook vaarten (halftij-eb en 13-uursmetingen), golfmetingen en periodieke metingen zwevende stof. Het jaar 2021 wordt in de maanden januari, februari, juli, en december gekenmerkt door verhoogde bovenafvoer. Te Schelle is de totale berekende bovenafvoer in de maand december abnormaal hoog. Meest opvallende vaststelling is echter de uitzonderlijke hoge bovenafvoer in de maand juli. In de afgelopen normaalperiode (periode van 30 jaar voorafgaand aan het beschouwde kalenderjaar) is de berekende bovenafvoer voor juli nog nooit zo hoog geweest. Dit is te wijten aan de hoge neerslaghoeveelheden die gevallen zijn in het begin van de maand juli, en de extreme neerslaghoeveelheden die gevallen zijn in de periode 13-16 juli over het oosten (en in mindere mate het centrum) van het land. Dit resulteerde in uitzonderlijke hoge afvoeren langsheen de Demer, de Dijle en de Netes. Wat betreft het getij is er in het jaar 2021 slechts 1 stormvloed opgetreden. Op 7 november wordt te Antwerpen een waterstand van 6,62 mTAW bereikt. De retourperiode voor deze waterstand bedraagt minder dan een half jaar. In tegenstelling tot de voorafgaande droge jaren (periode 2017-2020) wordt het jaar 2021 gekenmerkt door min of meer normale bovenafvoer, met uitzondering van de hoge bovenafvoer in de maand juli. De normale afvoer in combinatie met de uitzonderlijke hoge afvoer in de maand juli, resulteert in duidelijk lagere zoutgehaltes in het Schelde estuarium. Te Prosperpolder bedraagt het maximale zoutgehalte in de zomer om en bij de 15 PSU, terwijl dit voor het jaar 2020 nog opliep tot 21 PSU. Voor de sedimentconcentraties is het beeld iets minder éénduidig. Voornamelijk in de periode maart tot en met september zijn de sedimentconcentraties voor het jaar 2021 lager in vergelijking met de voorgaande jaren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs