Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013
Coen, L.; Peeters, P.; Vanderkimpen, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_013. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 39 + 78 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Floodplains
  Numerical modelling
  Water management > Hydraulics > Hydrodynamic models
  Water management > Risk > Scenario-analysis
  Water management > Water policy > Policy support
  België, Zeeschelde [Marine Regions]
Author keywords
  GOG

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  Op 5 en 6 december 2013 werd het Zeescheldebekken getroffen door een zware storm, die inmiddels bekend staat als de "Sinterklaasstorm". Deze storm ging gepaard met sterke wind (tot 10 Beaufort) vanuit het noordwesten en zorgde voor een aanzienlijke stormopzet op het hoogwater in het Zeescheldebekken. De gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) aangelegd in het kader van het Sigmaplan kenden allen, op één na (Potpolder IV), vulling via de overloopdijk en, indien aanwezig, de inwateringssluizen voor het gecontroleerd gereduceerd getij (GGG).

  Tijdens de Sinterklaasstorm kenden een aantal omstandigheden (bovenafvoer en wind) een gunstig verloop. Daarnaast zijn een aantal projecten van het (geactualiseerde) Sigmaplan nog niet gerealiseerd. Deze studie heeft dan ook een dubbel doel: (1) nagaan wat er had kunnen gebeuren indien de omstandigheden minder gunstig waren geweest en (2) nagaan wat de impact zou zijn van de afwerking van het (geactualiseerde) Sigmaplan. Dit wordt onderzocht aan de hand van een aantal scenarioberekeningen met een 1D hydrodynamisch model van het Zeescheldebekken.

  De onderzochte scenario’s bestaan uit 5 basisscenario’s die doorgerekend werden voor 5 tijdshorizonten. De basisscenario’s zijn een referentiescenario met historische randvoorwaarden, een scenario met verhoogde bovenafvoer, een scenario met aangepaste wind, een scenario met verhoogde bovenafvoer en aangepaste wind en een scenario met verhoogde bovenafvoer, aangepaste wind en zeespiegelstijging. Deze basisscenario’s werden omgevormd tot toekomstscenario’s door achtereenvolgens rekening te houden met de inrichting van GOG-GGG KBR en van de gebieden uit het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan voor de jaren 2010, 2015, en 2020 en 2025. De reservegebieden en het Sigmaplan Demer werden niet in rekening gebracht. Scenario’s Sinterklaasstorm: 05 en 06/12/2013 Definitieve versie


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs