Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Vlottermetingen ter hoogte van de plaat van Walsoorden
Plancke, Y.; Ides, S.; Mostaert, F. (2010). Alternatieve stortstrategie Westerschelde: proefstorting Walsoorden. Vlottermetingen ter hoogte van de plaat van Walsoorden. Versie 2.0. WL Rapporten, 754_04. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 13 + 13 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Equipment > Measuring devices > Flow measuring equipment > Current measuring equipment > Drifters
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  In-situ measurements
  ANE, Nederland, Westerschelde, Plaat van Walsoorden [Marine Regions]
  Marien/Kust; Zoet water

Project Top | Auteurs 
 • Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer

Auteurs  Top 

Abstract
  In het kader van het onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe stortstrategie in de Westerschelde, werden in 2004 en 2006 twee in situ stortproeven uitgevoerd nabij de plaat van Walsoorden. Aangezien in de toekomstige stortstrategie bij uitvoering van de verruiming van de vaargeul ook langs de rand van de plaat van Walsoorden zal gestort worden, is het belangrijk om te beschikken over recente stromingsdata. Het doel van deze meetcampagne is enerzijds nagaan of er een effect op het lokale stroompatroon is vast te stellen door de uitgevoerde stortproeven, anderzijds te beschikken over recente stromingsgegevens ten behoeve van een optimale invulling van de toekomstige stortstrategie langs de rand van de Plaat van Walsoorden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs