Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

ir. Viaene, Peter
ORCID

Expertise
Thesaurustermen: Data management; Hydrological data; Hydrologie van oppervlaktewater; Meetnetten; Permanentie; Voorspellingen; Waterbeheer; Waterkwantiteit
 

Instituten (2)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer
 • Contact op het instituut:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Hydrologisch InformatieCentrum (HIC), meer
 • Functie: Beheerder databeheer
  Contact op het instituut:
  E-mail:
 

Projecten (7)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
 • Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie, meer
 • LTV O&M Veiligheid 2007, meer
 • Modellering van de Barbierbeek, meer
 • Onderzoek vismigratieknelpunten ter hoogte van de Denderstuwen, meer
 • Opmaak voorspellingen Kust en Schelde, meer
 • Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten, meer

Publicaties (4)  Top | Instituten | Publicaties | Projecten 
Boek [show]
Boekhoofdstukken (2) [show]
Abstract [show]

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten | Publicaties | Projecten