Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering
Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 3.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52 + 16 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Morphology > Sediment balance
  Man-induced effects
  Numerical modelling
  Numerical models
  Brak water
Author keywords
  Natuurlijke evoluties; Natural evolutions; Tidal intrusion; Getij-indringing; 1D-modelling; 1D-modellering

Project Top | Auteurs 
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, meer


Auteurs  Top 

Abstract
  De afgelopen eeuwen is de getijvoortplanting in het Schelde-estuarium gewijzigd. In dit rapport wordt met behulp van numerieke 1D-modellering nagegaan wat het effect is van enkele menselijke ingrepen (riviernormalisatie, inpoldering en wijziging bovendebiet) en natuurlijke evoluties (zeespiegelrijzing) op de getij-indringing in het Schelde-estuarium. Hiernaast worden ook enkele combinatiescenario’s doorgerekend en geanalyseerd.

  Door het vergelijken van de huidige toestand met verschillende zogenaamde omgekeerde scenario’s, bvb. Omgekeerde rechttrekking en omgekeerde inpoldering, wordt inzicht verkregen in de effecten op de getijindringing van deze ingrepen, zonder evenwel de werkelijke historische situatie voor te stellen. Naar analogie met het begrip ‘forecast’, zijnde een scenarioberekening (voorspelling) vertrekkende vanuit de huidige situatie, kan een omgekeerd scenario beschouwd worden als een 'hindcast'. Er wordt geopteerd voor het telkens uitvoeren van middellange-termijn simulaties, in het bijzonder periode 1998-1999. Uit de simulatieresultaten worden vervolgens jaargemiddelde getijkarakteristieken gedestilleerd.


Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs