Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ] Print deze pagina

Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium

Overkoepelend project: LTV O&M Veiligheid 2007, meer
Periode: 2009 tot 2010
Status: Afgelopen

Thesaurusterm: Hoogwaterstanden
 Instituten 

Instituten (4)  Top 
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; Directoraat-Generaal Water (DGW), meer, coƶrdinator
  • WL | Delft Hydraulics, meer, uitvoerder
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), meer, uitvoerder
  • Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC), meer, opdrachtgever

Abstract
In 2007 werd een gedetailleerd overzicht gemaakt van de uitgevoerde werken in het Schelde-estuarium die relevant zijn voor de ontwikkeling van het getij in de afgelopen eeuw. Het gaat hierbij om menselijke ingrepen maar ook om natuurlijke ontwikkelingen. Vervolgens werd een kwalitatieve beschouwing gegeven van de invloed van deze ingrepen/ontwikkelingen op het getij. Benodigde data werden verzameld en er werd een definitiestudie uitgevoerd om precies vast te stellen welke aanpak gehanteerd moest worden om de historische analyse succesvol te kunnen uitvoeren.

Op basis van deze definitiestudie wordt nu een rekenmodel opgezet waarmee de effecten van individuele historische ingrepen (of combinaties) gesimuleerd kunnen worden, zodat kwantitatief inzicht wordt verkregen in de wijze waarop natuurlijke processen en menselijke ingrepen doorwerken op de waterstanden in het Schelde-estuarium.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Instituten