Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Bepalen kans op voorkomen van hydrodynamische condities en bijbehorende dwarsstroming
Plancke, Y.; Stark, J. (2022). Dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Bepalen kans op voorkomen van hydrodynamische condities en bijbehorende dwarsstroming. Versie 3.0. WL Rapporten, 22_036_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 20 + 7 bijl. pp. https://dx.doi.org/10.48607/150
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer
Dwarsstromingen Platen van Ossenisse: deelrapport 1. Bepalen kans op voorkomen van hydrodynamische condities en bijbehorende dwarsstroming

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Literature and desktop study
  Probability theory
  ANE, Nederland, Westerschelde, Platen van Ossenisse [Marine Regions]; ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  Dwarsstromingen

Project Top | Auteurs 
 • Berekening kans op voorkomen van hydrodynamische condities irt dwarsstroming

Auteurs  Top 

Abstract
  Ter hoogte van de Platen van Ossenisse treden bij sterke springtijen rond het moment van hoogwater dwarsstromingen op, die een potentieel risico kunnen vormen voor de scheepvaart. Door Rijkswaterstaat worden er daarom jaarlijks voorwaarschuwingen gepubliceerd, waarin de momenten van “matige” en “sterke” dwarsstroming worden weergegeven. De dwarsstromingen kennen echter een gradueel verloop, vandaar dat binnen voorliggend rapport de kans op voorkomen van een bepaalde dwarsstroming ter hoogte van de oostrand van de Platen van Ossenisse is berekend. Aan de hand van de waterstandsparameters “verval tussen Terneuzen en Hansweert” en “stijgsnelheid te Hansweert” werd de sterkte van de dwarsstroming afgeleid voor elke getij over de periode 2010-2021, en werd met behulp van een lineaire correlatie tussen deze waterstandsparameters en de sterkte van de dwarsstroming vervolgens de kans op voorkomen van een bepaalde dwarsstroming bepaald.
  Tevens wordt in dit rapport een vergelijking gemaakt tussen de waterstandsparameters berekend uit de astronomisch voorspelde waterstanden en de gemeten waterstanden voor de jaren 2020 en 2021. Tenslotte wordt voor het eerste kwartaal van 2022 een vergelijking gemaakt tussen de astronomisch voorspelde momenten van dwarsstroming, de door middel van de operationele modellen voorspelde momenten van dwarsstroming en de uit de waterstandsmetingen afgeleide dwarsstromingen.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs