Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 1. Gevoeligheidsanalyse
Vanlede, J.; Decrop, B.; De Clercq, B.; Ides, S.; De Mulder, T.; Mostaert, F. (2008). Verbetering randvoorwaardenmodel: deelrapport 1. Gevoeligheidsanalyse. Versie 2_0. WL Rapporten, 753_09. Waterbouwkundig Laboratorium/IMDC: Antwerpen. 28 + 89 p. appendices pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Water levels
  Models
  Numerical modelling
  Physics > Mechanics > Fluid mechanics > Hydrodynamics
  Sensitivity analysis
  Sensitivity analysis
  Brak water

Auteurs  Top 

Abstract
  Naar aanleiding van het project “753_9 Verbetering randvoorwaardenmodel” wordt een actualisatie doorgevoerd van het bestaande instrumentarium van modellen van de Westerschelde, Zeeschelde en bovenlopen met tijwerking (cf. NEVLA-model). Ter voorbereiding van deze modelkalibratie wordt in dit rapport een gevoeligheidsonderzoek uitgevoerd met als doel kennis op te bouwen over de invloed op de modelresultaten van de verschillende modelinstellingen, bodemligging, randvoorwaarden, etc.
  De opbouw van het rekenrooster is van groot belang in de Zeeschelde en het Ruppelbekken zodat een correcte doorstroming bekomen wordt bij ebsituaties. Anders treden artificieel hoge waterpeilen op. Hieraan gerelateerd is de opbouw van de gebruikte bathymetrie waarbij belangrijke keuzes dienen gemaakt te worden omtrent hoe lodingsgegevens worden vertaald naar bodemdieptes op het rekenrooster.
  De temporale variatie van de bovendebieten kan eveneens een grote invloed hebben op de debieten en snelheden in de Zeeschelde.
  Het ruwheidsveld bleek van uitermate belang te zijn om de gradiënt van de harmonische componten langsheen het Schelde-estuarium te beïnvloeden. De gevoeligheid hiervan, gekoppeld aan de geografische invloeden, werd geïdentificeerd.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs