Integrated Marine Informations System - IMIS

Personen | Instituten | Publicaties | Projecten | Datasets | Kaarten
[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Validatie fysische parameters: Verwerking EWI-campagnes periode 2012-2017
Brackx, M.; Van De Moortel, I.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: Verwerking EWI-campagnes periode 2012-2017. Versie 3.0. WL Rapporten, PA025_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 69 pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Water management > Monitoring-networks > Fysico-chemical parameters
  ANE, Schelde-estuarium [Marine Regions]
Author keywords
  EWI; Sedimentconcentratie; Dwarssectiegemiddeld; Sedimenttoevoer

Project Top | Auteurs 
 • Validatie sediment en fysische parameters

Auteurs  Top 
 • Brackx, M., meer
 • Van De Moortel, I.
 • Vandenbruwaene, W., meer
 • Vereecken, H., meer

Abstract
  'Equal Width Increment'-, of kortweg EWI-metingen worden gebruikt om dwarssectiegemiddelde sedimentconcentraties te berekenen ter hoogte van waterlopen. Het Waterbouwkundig Laboratorium voert op negen locaties in het Scheldebekken EWI-campagnes uit om de gemeten sedimentconcentraties (op basis van pompstalen, schepstalen of turbiditeit) om te zetten naar dwarssectiegemiddelde concentraties. Tijdens een EWI-campagne worden er waterstalen genomen geïntegreerd over de in secties verdeelde dwarsdoorsnede van een waterloop, waardoor ze representatief zijn voor de hoeveelheid sediment die in deze secties wordt getransporteerd. Voor elke meetlocatie werd een relatie opgesteld tussen de sedimentconcentratie van de pompstalen/schepstalen en de sedimentconcentratie van de EWI-meting. De nieuw opgestelde relaties worden vanaf heden gebruikt binnen de jaarlijkse MONEOS rapportages om de sedimentaanvoer richting Schelde estuarium meer accuraat te begroten. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen met betrekking tot de meetstrategie, om op die manier de bestaande relaties verder te optimaliseren.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs